Tepelné čerpadlo: Úvod do technologie a jejích výhod

Tepelné čerpadlo před rodinným domem

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá energii z okolního prostředí (vzduch, země nebo voda) k vytápění a ohřevu vody v domácnosti či komerční budově.

Základní princip fungování

Tepelná čerpadla fungují na principu přenosu tepla z nižší teploty na vyšší. Pro tento účel využívají speciální pracovní médium, které cirkuluje v systému a mění svůj skupenství z kapaliny na plyn a zpět.

Existují různé typy tepelných čerpadel, které se liší podle zdroje energie, který využívají:

 1. Vzduch-voda: Využívají energii obsaženou ve vzduchu.
 2. Země-voda: Čerpají energii ze země prostřednictvím zemních kolektorů.
 3. Voda-voda: Získávají energii z podzemní vody.

Výhody použití tepelných čerpadel

Energetická účinnost

Tepelná čerpadla jsou vysoce energeticky účinná zařízení. Jejich účinnost, vyjádřená jako poměr získaného tepla k dodané energii, bývá obvykle v rozmezí 3-5.

Snížení nákladů na vytápění

Díky vysoké energetické účinnosti tepelných čerpadel můžete výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev vody ve vaší domácnosti. Náklady na provoz tepelného čerpadla jsou nižší než u tradičních způsobů vytápění, jako je plyn nebo elektrická energie.

Environmentální přínosy

Tepelná čerpadla jsou šetrná k životnímu prostředí, protože využívají obnovitelné zdroje energie a produkují méně emisí CO2. Díky tomu přispívají k snižování skleníkového efektu a zlepšení kvality ovzduší.

Jak vybrat správné tepelné čerpadlo

Zohlednění energetických potřeb domácnosti

Při výběru tepelného čerpadla je důležité zvážit energetické potřeby vaší domácnosti. Zohledněte velikost domu, izolaci, orientaci a počet obyvatel, který ovlivňuje spotřebu tepla a teplé vody.

Dostupné zdroje energie

Zvažte, který zdroj energie je pro vaši domácnost nejvhodnější – vzduch, země nebo voda. Výběr závisí na klimatických podmínkách, typu terénu a dostupnosti podzemní vody.

Cenová dostupnost

Cena tepelného čerpadla se liší podle typu a výkonu. Je důležité zvážit pořizovací náklady, náklady na instalaci a provoz. Investice do tepelného čerpadla se obvykle vrátí v průběhu několika let díky úsporám na nákladech za energii.

Instalace a údržba tepelných čerpadel

Požadavky na instalaci

Tepelná čerpadla vyžadují určitou míru přípravy, jako je zajištění dostatečného prostoru pro venkovní jednotku, případně instalace zemních kolektorů nebo vrtů pro čerpání energie ze země nebo vody.

Údržba a servis

Údržba tepelných čerpadel je obvykle jednoduchá a zahrnuje pravidelnou kontrolu a čištění filtrů, kontrolu těsnění a mazání pohyblivých částí. Je vhodné sjednat servisní smlouvu s dodavatelem, který zajistí pravidelnou údržbu.

Závěr a budoucnost tepelných čerpadel

Kaskádové tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla představují moderní a šetrný způsob vytápění a ohřevu vody. Díky vysoké energetické účinnosti a snížení emisí CO2 přispívají k ochraně životního prostředí a zároveň umožňují ušetřit na nákladech za energii.

V budoucnosti můžeme očekávat další vývoj a zdokonalení technologie tepelných čerpadel, které by mohly zvýšit jejich účinnost, snížit náklady na pořízení a provoz, a rozšířit možnosti jejich použití.

Nečekejte a získejte své vlastní tepelné čerpadlo ještě dnes!

Jste připraveni přejít na úspornější a ekologičtější způsob vytápění? Naše společnost nabízí širokou škálu tepelných čerpadel pro každou domácnost. Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci a zjistěte, jaké tepelné čerpadlo je pro vás to pravé. Ušetřete na nákladech za energii a přispějte ke snižování emisí CO2. Nečekejte, začněte s námi šetřit hned!

 • Je tepelné čerpadlo vhodné pro každou domácnost?

  Tepelná čerpadla jsou vhodná pro většinu domácností, ale je důležité zohlednit energetické potřeby, dostupné zdroje energie a finanční možnosti při výběru konkrétního typu čerpadla.

 • Jak dlouho trvá, než se investice do tepelného čerpadla vrátí?

  Návratnost investice do tepelného čerpadla závisí na úsporách energie a nákladech na provoz. Obvykle se investice vrátí během 5-10 let.

 • Jaké je životnost tepelného čerpadla?

  Životnost tepelného čerpadla se pohybuje mezi 15 až 25 lety. Správná údržba a servis výrazně prodlužují životnost zařízení.

 • Jaké jsou náklady na údržbu tepelného čerpadla?

  Náklady na údržbu tepelného čerpadla jsou obvykle nízké a zahrnují pravidelnou kontrolu a čištění filtrů, kontrolu těsnění a mazání pohyblivých částí. Doporučuje se sjednat servisní smlouvu s dodavatelem.

 • Je možné tepelné čerpadlo kombinovat s jinými zdroji vytápění?

  Ano, tepelné čerpadlo je možné kombinovat s jinými zdroji vytápění, jako je solární energie, plyn nebo dřevo. Tato kombinace může přinést další úspory energie a zvýšit energetickou nezávislost domácnosti.

Mám zájem o tepelné čerpadlo
Tepelná čerpadla vzduch-voda: Ekologické a účinné vytápění pro váš domov

Tepelná čerpadla vzduch-voda: Ekologické a účinné vytáp...

Zjistěte výhody tepelných čerpadel vzduch-voda, jak fungují a jaké jsou možnosti financování...

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Energeticky účinné řešení pro vytápění a chlazení | Kompletní průvodce

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin