Fotovoltaika Vizovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Zlínský kraj > Vizovice

Vizovice stále více využívá fotovoltaiku. Tato skutečnost odráží celosvětový trend k investicím do obnovitelné energie, které nabízejí dlouhodobé úspory a ekologickou šetrnost. Rodinná firma MOBIS, jež se na trhu pohybuje již více než 30 let, je v oblasti Vizovice a okolí lídrem v instalacích solárních panelů.

K instalaci fotovoltaických systémů využívá vlastní realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře a revizní techniky. Klíčovým závazkem společnosti MOBIS je rychlá instalace fotovoltaických systémů do 60 dnů bez nutnosti platby záloh.

V současnosti je důležité, aby zájemci o fotovoltaiku zanechali své telefonní číslo pro další bezplatnou konzultaci. Tým společnosti MOBIS je připravený zodpovědět veškeré otázky a zajistit maximální komfort při přechodu na solární energii. Vizovice se tak stává regionem podporujícím rozvoj obnovitelné energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Předně je třeba zvážit umístění fotovoltaického systému. Ne každý pozemek nebo střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Je také nutno zohlednit množství slunečního světla, které je v konkrétní oblasti dostupné.

Rovněž je důležité se podívat na ekonomickou návratnost investice do fotovoltaiky. Kalkulace návratnosti by měla zohlednit nejen pořizovací náklady, ale také provozní a údržbové náklady a předpokládaný výnos z prodeje elektrické energie.

Posledním a neméně důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je technická proveditelnost projektu. Každá investice je spojená s určitým rizikem, přičemž v případě solárních elektráren se jedná například o riziko technického selhání nebo vadného provedení instalace. Proto je mimo jiné důležité vybrat si důvěryhodného dodavatele, který dokáže zajistit kvalitní realizaci projektu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V městě Vizovice je možné se setkat s otázkou ohledně technické vhodnosti střechy pro instalaci solárních panelů. Majitelé nemovitostí často nevědí, zda střešní konstrukce jejich budovy splňuje požadavky pro umístění takové technologie.

Měření velikosti střechy, orientace střechy vůči světovým stranám a typ materiálu střechy jsou klíčové faktory, které přímo ovlivní berou v úvahu instalátoři solárních panelů v Vizovicích. Stejně tak je důležité posoudit statické zatížení střechy, aby nedošlo k její deformaci nebo jiným problémům v důsledku instalace.

Pro technické zhodnocení vaší střechy v Vizovice je ideální využít bezplatných služeb profesionálního technika, který pro vás provede potřebné vyhodnocení a poskytne nezbytné rady k optimalizaci instalace solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Vizovice, stejně jako ostatní města v České republice, může využít dotačních podpor na instalaci solární elektrárny. Je důležité, aby každý, kdo usiluje o získání těchto dotací, nezapomněl na určité kritéria a podmínky stanoveny relevantními institucemi.

Pro instalaci solární elektrárny v městě Vizovice nelze přehlédnout důležitosti takových prvků, jako je kvalifikovaný dodavatel a požadovaná dokumentace potřebná pro žádost o dotaci. Například program Nová zelená úsporám, který se od 1.9.2024 mění, je jedním z příkladů dotačních programů určených pro rodinné a bytové domy.

Zajímavé je, že díky těmto dotačním programům může návratnost investice do solární elektrárny v městě Vizovice být výrazně kratší. Na základě těchto skutečností je důležité důkladně prostudovat a pochopit podmínky pro získání těchto dotací.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o fotovoltaické elektrárně v obci Vizovice, je důležité se primárně informovat o možnostech jejího připojení do distribuční sítě. Bez tohoto kroku by bylo možné elektrárnu provozovat jedině v takzvaném ostrovním režimu, což by znamenalo neexistenci možnosti prodeje přebytků elektřiny zpět do sítě.

Každé místo, včetně obce Vizovice, má svou specifickou kapacitu distribuční sítě. Pro získání předběžného přehledu můžete využít mapu připojitelnosti (tool od EGD). Avšak, pro získání 100% přesných informací je nutné podat formální žádost o připojení.

Nechte nás tuto žádost vyřídit za Vás a bez starostí realizujte svůj plán na instalaci fotovoltaické elektrárny v krásném prostředí Vizovic.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Vizovice patří k městům, kde se rozhodně vyplatí investovat do solárních elektráren. Vhodné klimatické podmínky a dostupnost dotací činí tuto investici velmi atraktivní.

Při rozhodování o instalaci solárních panelů je potřeba brát v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dostupnost dotační podpory. Instalační firmy mohou slibovat rychlou návratnost investice, ale je důležité si uvědomit, že tyto odhady jsou často orientační.

I přesto je možné provést přesnou ekonomickou analýzu pro konkrétní situaci. V případě Vizovic nám data ukazují, že investice do solárního systému je zde velmi výhodná. Nicméně, je vždy důležité mít na paměti, že se jedná o odhad, který může být ovlivněn řadou faktorů.

Závěr

Vizovice se stává ideálním místem pro investice do fotovoltaických elektráren, čímž přitahuje mnoho zájemců. Často je však nezbytné zvážit několik faktorů před tím, než se rozhodnete pro tuto investici.

Prvním faktorem k zvážení je poloha nemovitosti. Pro optimální výkon je důležité, aby byla fotovoltaická elektrárna umístěna na místě s dostatečným slunečním zářením, jako je město Vizovice.

Dalším faktorem je technická proveditelnost. Ověřte si, zda je možná instalace fotovoltaické elektrárny na vaší nemovitosti v Vizovicích. Dále je nutné zvážit ekonomický aspekt, jako jsou náklady na instalaci a údržbu, stejně tak jak rychlá je návratnost investice. Nezapomeňte, že kvalifikovaná poradenská firma v oblasti fotovoltaiky vám může poskytnout detailní kalkulaci nákladů a přínosů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by měl někdo volit fotovoltaické systémy od MOBIS v Vizovicích?

  S MOBIS máte jistotu, že vsadíte na dlouhodobou kvalitu a odbornost. Jsme rodinná firma, která má zákazníky na prvním místě. Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem místního trhu umíme přizpůsobit fotovoltaický systém přesně vašim potřebám. Rovněž sledujeme nejnovější trendy a využíváme nejmodernější technologie, díky čemuž jsou naše systémy účinné a dlouholeté.

 • Jak MOBIS pomáhá svým zákazníkům při získávání dotací na fotovoltaiku v Vizovicích?

  MOBIS nabízí komplexní služby - od tvorby projektu, přes instalaci až po servis. Jedním z dalších důležitých bodů je i pomoc s žádostí o dotace na fotovoltaiku. Díky naší dobré orientaci v legislativě a dotacích vám pomůžeme podat žádost a maximálně tak využít dostupné finanční podpory.

 • Jaké jsou ekonomické a environmentální přínosy investice do fotovoltaického systému od MOBIS v Vizovicích?

  Investicí do fotovoltaického systému můžete významně snížit své náklady na elektřinu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí tím, že omezíte produkci skleníkových plynů. S MOBIS navíc můžete těžit z naší podpory při získávání dotací, což může velmi rychle zkrátit dobu návratnosti investice. Také do budoucna můžete vydělávat prodejem přebytečné elektrické energie do sítě.

Další lokality: