Fotovoltaika Uherský Ostroh: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Zlínský kraj > Uherský Ostroh

Ve městě Uherský Ostroh působíme s našimi fotovoltaickými systémy již několik let. Nabízíme kompletní řešení v oblasti fotovoltaiky, a to od poradenství přes návrh až po finální realizaci fotovoltaického systému.

Zajistíme kompletní proces - od mapování slunečního záření, návrhu elektrického zapojení, zajištění dotací až po konečnou montáž a zprovoznění fotovoltaických panelů na vašem domě v Uherský Ostroh. Tato komplexní služba je zárukou našeho profesionálního přístupu a důkladné práce.

Město Uherský Ostroh se díky naší společnosti MOBIS stává jedním z průkopníků v oblasti fotovoltaiky v České republice. Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti fotovoltaiky vám zaručují profesionální služby nejvyšší kvality a značnou úsporu nákladů na energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Investování do fotovoltaických elektráren na vlastním pozemku může přinést řadu výhod, včetně vlastní nezávislé produkce elektrické energie, snížení ekologické stopy a možnosti získání dotací na obnovitelné zdroje od státu nebo EU. Prvním a základním faktorem je dobrá geografická poloha pozemku, která umožní maximální nasvícení solárních panelů.

Výhodnou polohu má hlavně jižní strana pozemku, kde je také důležitý sklon střechy a to v rozmezí 30 - 45 stupňů. Dalším důležitým faktorem je velikost pozemku, na které budou panely umístěny, jelikož se musí vejdou jak jednotlivé panely, tak i další technické zázemí potřebné pro provoz fotovoltaické elektrárny. Nezbytný je také přístup k elektřinové síti, která umožní připojení elektrárny a odběr přebytku energie prodeji nebo skladování.

Poslední, ale neméně důležitý faktor, jsou ekonomické a legislativní podmínky. Před instalací je nutné se seznámit s aktuálními podmínkami pro připojení, možnostmi dotací a daněmi, které se budou vztahovat na provoz fotovoltaické elektrárny. Je také třeba zvážit návratnost investice, která se pohybuje obvykle mezi 8-12 lety v závislosti na velikosti a výkonnosti daného systému.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Uherský Ostroh se stává domovem pro stále více fotovoltaických instalací, ale jak zjistíte, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů? Hlavními faktory, které byste měli zvážit, jsou velikost, orientace a stavba vaší střechy, jakož i materiál, z něhož je vyrobena.

Pokud je vaše střecha v Uherském Ostrohu příliš malá, nemusí pojmout dostatek solárních panelů, aby byla instalace efektivní. Také je důležité, jak je vaše střecha orientována - jihovýchod až jihozápad jsou ideální. Eternit, který je v Uherském Ostrohu často používán, může být nevhodný materiál pro instalaci solárních panelů, jelikož mnoho instalatérů se obává, že do takové střechy po instalaci může zatékat.

Poslední úvahou je statika vaší střechy. Musíte se ujistit, že střecha v Uherském Ostrohu dokáže unést zatížení z solárních panelů a jejich konstrukcí, aniž by došlo k deformaci. Pro prověření těchto faktorů lze využít bezplatných služeb technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky, které nabízí náš technik v Uherském Ostrohu. Začněte plánovat svou fotovoltaickou elektrárnu již dnes!

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Existují určité důležité podmínky, které musí být splněny v rámci programu Nová zelená úsporám. V první řadě, velikost fotovoltaické elektrárny nemůže přesáhnout 10 kWp. Je nutno také vlastnit objekt, na který bude elektrárna instalována, musí být zároveň dokončen a uvedený do užívání.

Pro obyvatele Uherského Ostrohu je to výhodná příležitost získat finanční příspěvek a tím ušetřit na investici do solárního systému. V Uherském Ostrohu se můžete obrátit na Městský úřad Uherský Ostroh, kde Vám poskytnou veškeré potřebné informace o dotačních programech. S dostupnými dotacemi na solární energii, je možné výrazně snížit návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pro majitele fotovoltaických elektráren v Uherském Ostrohu a okolí je důležité mít dobré porozumění s tím, jak se připojit k distribuční síti. Připojení je nezbytné pro efektivní výrobu a prodej přebytku energie zpět do sítě.

Distribuční síť často má limitovanou kapacitu, což je důležité vzít v úvahu při plánování instalace solárních panelů. Každá oblast, včetně Uherského Ostrohu, má svoji vlastní specifickou kapacitu sítě. Výborným nástrojem pro zjišťování kapacity je mapa připojitelnosti od EGD.

Nicméně, konečnou jistotu o možnosti připojení získáte až po podání žádosti o připojení. Pro ty, kteří nejsou na takový proces připraveni, existují odborné společnosti, které takové žádosti za své zákazníky hravě zvládnou.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále atraktivnější volbou pro domácnosti i firmy. Uherský Ostroh je obzvláště vhodné místo pro investice do solární energie, vzhledem k jeho geografické poloze a vysokému slunečnímu záření.

Investice do solárních panelů by měla být považována za dlouhodobou, s návratností obvykle mezi 8 až 12 lety, v závislosti na počáteční investici a místními podmínkami. V Uherském Ostrohu se tato návratnost může ještě zkrátit díky lokálnímu slunečnímu záření.

Za zmínku stojí, že instalace solárních panelů může zvýšit hodnotu nemovitosti. Tedy i při prodeji nemovitosti v Uherském Ostrohu může fotovoltaika přinést finanční zisk.

Závěr

Investice do fotovoltaické elektrárny si vyžaduje důkladné promyšlení a zhodnocení několika faktorů. Prvním je určení, zda je proveditelné instalovat elektrárnu na vaší nemovitosti v Uherském Ostrohu - tuto otázku vám může pomoci zodpovědět odborník na fotovoltaiku.

Je důležité zvážit, zda vám investice do fotovoltaické elektrárny v Uherském Ostrohu dává ekonomický smysl. Vyžaduje to aktuální informace o nákladech na instalaci, úsporu energie, a zpětné návratnosti investice.

Pokud si nejste jisti, zda je pro vás fotovoltaika v Uherském Ostrohu správná volba, mohli byste využít služby bezplatné konzultace. K tomu stačí zanechat své telefonní číslo a odborník vás bude kontaktovat co nejdříve to bude možné.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhodnost investice do fotovoltaiky v Uherský Ostroh?

  Rodinná firma MOBIS, se sídlem v Uherský Ostroh, má dlouholeté zkušenosti s fotovoltaikou a její implementací. Investice do fotovoltaiky se v posledních letech stává stále atraktivnější volbou, zejména vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilním dodávkám. Vzhledem k podpoře obnovitelných zdrojů a možnosti získání dotací je návratnost investic výrazně urychlena. Firma MOBIS vám ráda poskytne detailní kalkulaci nákladů a návratnosti na míru vašim potřebám.

 • Jaká je technická proveditelnost instalace fotovoltaického systému v Uherský Ostroh?

  MOBIS jako firmě s dlouholetými zkušenostmi v oboru, umožňuje posouzení technických možností instalace na vašem objektu v Uherský Ostroh. Ohodnotíme vhodnost střechy, polohu objektu, stupně slunečního záření a možnosti připojení systému do sítě. Máme bohaté zkušenosti s projekcí a realizací fotovoltaických systémů v Uherský Ostroh a okolí. Díky tomu víme, jak optimálně připravit projekt pro splnění technických a dotačních požadavků.

 • Jaká je aktuální situace s dotačními programy pro fotovoltaiku v Uherský Ostroh?

  Dotace pro fotovoltaické systémy se liší v závislosti na konkrétních podmínkách a regionu. V Uherský Ostroh může být situace odlišná od ostatních oblastí. Naše firma MOBIS vám pomůže s orientací v aktuální nabídce dotačních titulů, poskytne konzultace a pomůže s přípravou žádosti. Ať už jde o podporu z programů zaměřených na obnovitelné zdroje nebo z programů podporujících energetické úspory, vždy najdeme nejvhodnější řešení pro Vaši situaci.

Další lokality: