Fotovoltaika Staré Město: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Zlínský kraj > Staré Město

Staré Město, jakožto historické jádro města, je nyní na prahu nového období díky fotovoltaické energii. Rodinná firma MOBIS s 30 letou zkušeností v oblasti fotovoltaiky, přichází do Starého Města s cílem transformovat místní energetický sektor.

MOBIS nabízí unikátní služby v oblasti fotovoltaiky, včetně vlastního realizačního týmu, který se skládá z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Díky tomuto týmu může MOBIS zaručit, že instalace fotovoltaického systému se stane součástí budovy maximálně do 60 dnů po objednání, a co je nejdůležitější, bez vybírání jakýchkoliv záloh.

Pokud má někdo ze Starého Města zájem o přechod na fotovoltaickou energii, je třeba, aby nám zanechal telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. MOBIS se následně co nejdříve ozve a poskytne všechny potřebné informace k tomu, jak přejít na čistou a obnovitelnou energii. Staré Město má nyní skvělou příležitost stát se vůdcem v oblasti fotovoltaiky díky spolupráci s firmou MOBIS.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha je jedním z hlavních faktorů, které je důležité vzít v úvahu před investicí do solárního panelu. Poloha Staré Město může být výhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky jeho geografické poloze, kde je dostatek slunečního světla.

Dalším důležitým faktorem je legalita. Před dokončením jakékoliv investice je důležité se ujistit, že všechny právní předpisy jsou dodrženy. Staré Město má specifické městské a obecní zákony, které mohou ovlivnit možnost a typ instalace vaší fotovoltaické elektrárny.

Konečně, náklady jsou zásadní a nezbytnou součástí jakékoliv investice. Cena instalace fotovoltaické elektrárny se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně umístění, velikosti a typu zařízení. Důkladný výpočet nákladů a přínosů pomůže určit, zda je investice do fotovoltaické elektrárny ve Starém Městě pro vás vhodná.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Staré Město je známe svými historickými budovami, avšak mnozí obyvatelé tohoto města se ptají, zda jsou jejich střechy vhodné pro instalaci solárních panelů. Prvně je důležité zvážit velikost střechy, kterou je možné využít pro instalaci panelů - ne všechny střechy jsou dostatečně velké.

Orientace střechy ve Starém Městě je dalším důležitým faktorem určujícím efektivitu solárních panelů. Pokud je střecha špatně orientovaná, vznikají komplikace s potenciální výrobou fotovoltaické energie. Materiál střechy může také ovlivnit rozhodnutí o instalaci panelů - na střechy z určitých materiálů, jako je například eternit, mnoho firem raději neinstaluje panely, aby zabránily pojmu jako je zatékání.

Konečně, ve Starém Městě je nutné vzít v úvahu také statiku střechy. Střecha musí být dostatečně pevná, aby unesla zátěž panelů a zároveň musí být schopna vydržet konstrukci, která je s instalací spojená. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití bezplatných služeb technického zhodnocení, které nabízíme v rámci našeho servisu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Staré Město je oblast, kde lze využít maximální potenciál solární energie. Platí to zvláště pro členské země Evropské unie, jako je Česká republika, které mají předpisy na podporu obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika.

Potenciální investoři v Starém Městě by měli být dobře informování o všech důležitých aspektech, souvisejících s výhodami solárních panelů a programů poskytující dotační podporu na jejich instalaci. Při zvažování, zda investovat do solární elektrárny, je důležité porovnat výhody různých typů instalací a jaké jsou možnosti financování.

Dotační programy jako je Nová zelená úsporám můžou být pro obyvatele Starého Města skvělou příležitostí. Tento program je určen pro rodinné a bytové domy, a od 1.9.2024 prochází změnami. Proto je důležité se s detaily programu důkladně seznámit.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Staré Město je jedním z míst, kde zákazníci často zjišťují možnosti připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Je zásadní pochopit, že bez tohoto připojení je elektrárna omezena na "ostrovní" režim, což znamená, že nelze prodávat přebytky elektrické energie zpět do sítě.

Různé části země mají různé kapacity připojení k distribuční síti. Na Starém Městě je toto zvláště důležité kvůli jeho velikosti a počtu spotřebitelů.

Nástroj, který může být užitečný pro zákazníky na Starém Městě, je "mapa připojitelnosti" od provozovatele EGD. Tato mapa umožňuje zákazníkům zjistit, zdali kapacita distribuční sítě v jejich oblasti již byla naplněna. Nicméně, na 100 % přesnost v připojení lze získat pouze žádostí o připojení, kterou pro naše zákazníky vyřizujeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je pro mnohé návratná a výhodná, avšak tato skutečnost je vždy závislá na celé řadě proměnných. Především je důležité brát v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie, aktuální cenu elektřiny a dostupné dotační podpory. Velikost a typ solárního systému rovněž hrají klíčovou roli při posuzování potenciální návratnosti vaší investice.

Často se setkáváme s přísliby rychlé návratnosti investice od strany instalačních firem. Je však důležité si uvědomit, že výstupy těchto analýz jsou často pouze silně orientační a není možné se na ně plně spolehnout. Ekonomická analýza výhodnosti fotovoltaické elektrárny, kterou pro vás můžeme vyhotovit, bude založena na nejpřesnějších dostupných datech, nicméně se stále bude jednat o odhad.

Přesto i tento odhadový výpočet může představovat cenný zdroj informací pro zhodnocení výhodnosti vaší potenciální investice do solární elektrárny. Závěrečné rozhodnutí by mělo být vždy založeno na co nejúplnějších a nejpřesnějších informacích. Pamatujte, že dobrá investice do solární elektrárny může mít dlouhodobě pozitivní dopad na vaši ekonomickou situaci.

Závěr

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny ve Starém Městě, je třeba zohlednit několik klíčových faktorů. Kromě ekonomické návratnosti je důležité vzít v úvahu polohu, expoziční směr a sklon střechy, ale také místní předpisy a zákony.

Staré Město je oblast se stabilním a předvídatelným slunečním zářením, což může být pro potenciální investory do fotovoltaiky atraktivní. Důležité je také mít na paměti různé technologie fotovoltaických panelů a jejich specifika, jako je výkon, trvanlivost a účinnost přeměny slunečního záření na elektřinu.

Naše společnost nabízí bezplatné konzultace pro ty, kteří se o tuto investici v Starém Městě zajímají. Díky našim zkušenostem a technickým znalostem jsme schopni poskytnout vstupní zhodnocení investičního záměru a poradit s výběrem nejvhodnější technologie a řešení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů od firmy MOBIS v Starém Městě?

  Firma MOBIS je v oblasti fotovoltaiky spolehlivým partnerem pro každého, kdo se rozhodne pro investici do této udržitelné formy energie. Náš dlouholetý provoz a zkušenosti na trhu nám umožňují nabídnout personalizované řešení pro každého zákazníka v Starém Městě. Kromě kvalitního servisu a produktů, které odpovídají nejnovějším technologickým standardům, poskytujeme také profesionální poradenství v oblasti dostupných dotací a optimálního využití solárních panelů.

 • Je instalace fotovoltaických systémů v Starém Městě ekonomicky výhodná?

  Instalace fotovoltaických systémů se dlouhodobě vyplatí, a to nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i finančně. Nárůst cen energií již několik let nepřetržitě pokračuje a tato tendence se pravděpodobně nezmění. Investice do fotovoltaických systémů proto představuje rozumnou alternativu, která vás může chránit před stoupajícími náklady na energie. Navíc mohou zákazníci využít různých dotací a dalších forem podpory, které mohou podstatně snížit počáteční investici.

 • Jak dlouho trvá, než se investice do fotovoltaických systémů od firmy MOBIS v Starém Městě vrátí?

  Doba návratnosti investice do fotovoltaiky je velmi individuální a závisí na řadě faktorů. Z naší zkušenosti můžeme říci, že obecně se investice do solárních panelů vrátí během 7-10 let. Díky našim kvalitním produktům a kompletním službám však mohou naši zákazníci očekávat optimalizovaný výkon svých solárních systémů, což může dobu návratnosti ještě zkrátit. Navíc, díky dostupným podpůrným programům a dotacím, může být doba návratnosti investice ještě kratší.

Další lokality: