Fotovoltaika Huslenky: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Zlínský kraj > Huslenky

Huslenky, vesnice v Zlínském kraji, se stává lídrem v oblasti fotovoltaiky, díky práci rodinné firmy MOBIS. Tato firma, která se specializuje na solární energii, působí na trhu již 30 let a během této doby si vybudovala silný realizační tým složený z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

V Huslenkách firma MOBIS řeší kompletní realizaci solárních elektráren, od plánování přes montáž a po revizi. Unikátností firmy je, že na solární elektrárnu nevybírá žádné zálohy a instalace probíhá do 60 dnů od objednání.

Huslenky a MOBIS usilují o maximální zákaznický servis a nabízí bezplatné konzultace pro všechny zájemce o solární energii, kterým stačí zanechat kontaktní číslo pro zpětný hovor. To činí obcí Huslenky a firmu MOBIS ideálními partnery pro všechny, kteří se chtějí zapojit do obnovitelných zdrojů energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Lokalita je klíčovým faktorem, který ovlivňuje výkon fotovoltaické elektrárny. Je důležité si uvědomit, že výkon solárních panelů se zvyšuje s vyšší intenzitou slunečního záření. Například v obci Huslenky v Zlínském kraji je množství slunečního záření průměrně vyšší oproti ostatním lokalitám v České republice, což by mohlo být velmi výhodné pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Při rozhodování o investici do fotovoltaických panelů by měla být zvážena také možnost připojení k elektrické síti. V některých případech může být problematické se k ní připojit. V obci Huslenky v Zlínském kraji je dobře rozvinutá infrastruktura, která umožňuje bezproblémové připojení fotovoltaických panelů.

Kromě fyzických aspektů je potřeba zvážit i finanční stránku investice. Návratnost investice je jeden z klíčových parametrů, na které byste měli při investování do fotovoltaiky zaměřit. V obci Huslenky v Zlínském kraji jsou mnohé dotace a podpory na obnovitelné zdroje energie, které mohou pomoci snížit počáteční náklady a zkrátit dobu návratnosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Před instalací solárních panelů je klíčové provést technickou kontrolu střechy a to hned z několika zásadních důvodů. Prvním kritériem je velikost střechy, která musí poskytnout dostatek prostoru pro instalaci potřebného množství panelů - na příliš malou střechu se jim jednoduše nevleze dostatečné množství.

Dále je nutné zkontrolovat orientaci střechy. V případě, že je střecha špatně orientovaná, může to negativně ovlivnit potenciální výrobu fotovoltaiky. Materiál střechy rovněž hraje roli - například eternitové střechy nejsou nejvhodnější variantou, neboť po instalaci na ně může začít zatékat.

Statika střechy je dalším nezbytným parametrem, který je třeba vzít v úvahu. Je nutné zajistit, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Huslenky Zlínský kraj nabízí možnost využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Toto zhodnocení provádí technici z Huslenky Zlínský kraj, a je nejjednodušší cestou, jak technicky prověřit vaši střechu před instalací solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Huslenky Zlínský kraj nyní má skvělou příležitost pro všechny, kteří se zajímají o solární energii. Ve snaze podpořit obnovitelné zdroje energie, je nyní možné, že místní obyvatelé získají dotační podporu na solární elektrárnu.

Podmínky pro získání dotace však mohou být složité a jejich porozumění je klíčem k úspěšnému využití této příležitosti. Dotační programy jako RES+, OP TAK a hlavně program Nová zelená úsporám, která se od 1.9.2024 mění, jsou dostupné pro rodinné a bytové domy. Díky těmto dotacím se návratnost investice do solární energie výrazně zkrátí v oblasti Huslenky Zlínský kraj.

Takže pokud jste vlastníkem nemovitosti v Huslenky Zlínský kraj a uvažujete o investici do solární energie, je nyní ten pravý čas prozkoumat možnosti dotačních programů. Tato investice nejenže přinese ekologické a finanční výhody, ale také přispěje k udržitelnému rozvoji naší komunity.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V poslední době je velkým trendem v sektoru obnovitelných zdrojů instalace fotovoltaických elektráren. Jedním z kritických bodů, kterým je nutné se věnovat před samotnou instalací, je otázka, zda Vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Je zásadní toto ověřit, protože bez tohoto připojení je možné spustit elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna by byla "odříznutá" od celkové sítě.

Kapacita distribuční sítě se mění v závislosti na konkrétním místě. Například v oblasti Huslenky Zlínský kraj se může kapacita distribuční sítě lišit. Proto pro poskytnutí relativně přesných informací je k dispozici nástroj společnosti EGD, nazývaný Mapa připojitelnosti. Tento nástroj umožňuje zjistit, zda již není kapacita sítě v dané oblasti, například v Huslenkách Zlínský kraj, plně využitá.

Na závěr je důležité zdůraznit, že absolutní jistotu o možnosti připojení získáte až po podání žádosti o připojení. Pro naše zákazníky z Huslenek Zlínský kraj a dalších lokalit tuto službu poskytujeme my. Naše společnost vám tedy může udělat celý proces jednodušším a snížit tak vaše starosti při přechodu na čistou a udržitelnou energii ze fotovoltaických elektráren.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V oblasti solární energie je jednou z nejpřitažlivějších lokalit pro investice město Huslenky v Zlínském kraji. Tato oblast je známá svými výhodnými podmínkami pro výstavbu solárních elektráren, včetně široké škály možných lokalit pro výstavbu a excelentních slunečních podmínek.

Důležité je však pečlivě hodnotit potenciální investici do fotovoltaiky, tak aby investice do solárního systému byla ekonomicky efektivní. K tomu je nezbytné mít představu o své roční spotřebě elektrické energie, aktuální ceně elektřiny, možné dotační podpoře a samozřejmě cenu, velikost a typ instalace solárního systému.

V městě Huslenky, Zlínský kraj, jsou k dispozici odborníci, kteří dokáží provést důkladnou ekonomickou analýzu na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Tímto způsobem můžete se dostatečnou přesností odhadnout návratnost investice. I když je třeba vzít v úvahu, že jakýkoliv odhad je vždy do určité míry nejistý, lze říci, že solární energie v oblasti Huslenky, Zlínský kraj, stojí rozhodně za zvážení.

Závěr

Huslenky Zlínský kraj je ideální místo pro instalaci fotovoltaické elektrárny. S jeho geografickou polohou a slunečním svitem je tato lokalita skvělým místem pro dosažení optimálního výkonu solárních panelů.

Prvním krokem před investicí je určení celkové plochy, kterou fotovoltaická elektrárna zabere. Zkuste zvážit, zda máte dostatek prostoru na Vaší nemovitosti v Huslenkách Zlínský kraj pro instalaci panelů. Důležitou roli hrají také stavební předpisy pro instalaci solárních panelů v dané oblasti.

Dalším faktorem k zvážení je finanční návratnost Vaší investice. Zahrnujte náklady na nákup a instalaci systému, údržbu a provoz. Pamatujte, že finance získané z prodeje přebytečné energie mohou pomoci pokrýt některé náklady. Konzultace se specialistou v Huslenkách Zlínský kraj Vám může poskytnout podrobnější informace o potenciálním výnosu investic do fotovoltaiky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaký je přínos instalace fotovoltaických systémů v Huslenkách?

  Instalace fotovoltaických systémů v Huslenkách, městě v Zlínském kraji, nabízí mnoho výhod. Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek je využití solární energie inteligentní a udržitelnou volbou. Naše rodinná firma MOBIS, dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky, poskytuje komplexní služby, od projektu až po instalaci.

 • Jaké faktory bych měl zvážit před instalací fotovoltaických systémů v Huslenkách?

  Před instalací fotovoltaického systému v Huslenkách je důležité zvážit několik faktorů. Tyto faktory zahrnují technickou vhodnost střechy vašeho domu a možnost připojení do distribuční sítě. Náš tým ve firmě MOBIS vás může provést celým procesem.

 • Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky v Huslenkách?

  Návratnost investice do fotovoltaiky v Huslenkách závisí na mnoha faktorech, včetně vaší aktuální spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a dostupné dotační podpory. U naší firmy MOBIS vám můžeme poskytnout podrobné informace a poradenství ohledně potenciálního návratu vaší investice.

Další lokality: