Fotovoltaika Vejprty: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Vejprty

Vejprty, ústecký kraj, bude v roce 2024 hostit masivní expanzi obnovitelné energie, stejně jako mnoho jiných měst v České republice. To je výsledkem úsilí místních firem podporovat fotovoltaiku, formu technologie využívající sluneční energii.

Jednou takovou firmou v Vejprtech je MOBIS, rodinná firma s třiceti lety zkušeností v oblasti fotovoltaiky. Sestavený tým specialistů zahrnuje projektanty, elektrikáře a revizní a servisní techniky, kteří mohou zajišťovat instalace do šedesáti dnů.

Klíčem k úspěchu MOBIS v Vejprtech je i absence počátečních záloh na solární elektrárnu a rychlá odezva na zájem zákazníků. Potencionální zákazníci, kteří mají zájem o fotovoltaiku, mohou kontaktovat firmu a očekávat rychlou reakci ve formě bezplatné konzultace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Vejprty v Ústeckém kraji patří mezi oblasti s vysokou úrovní slunečního záření, což je důležitým parametrem pro výběr lokality pro instalaci solárních panelů. Dalším kritériem je dostupnost sítí a spojení, což může v případě složitějšího terénu značně zvýšit náklady na instalaci.

Součástí rozhodování o vhodnosti investice do fotovoltaiky by měla být také analýza rentability investice se zohledněním nákladů na pořízení, instalaci a provoz systému. Průměrná doba návratnosti investice do solárních panelů ve Vejprticích v Ústeckém kraji se pohybuje v rozmezí 9 - 12 let.

Kromě lokality a rentability investice je třeba brát v úvahu také technickou životnost solárních panelů a možné dotace na obnovitelné zdroje energie. Většina solárních panelů má životnost více než 20 let a je možné získat různé dotace na jejich instalaci, což dále zvyšuje rentabilitu této investice. Výběr správného typu panelů a adekvátní příprava jsou klíčem k úspěšné investici do solárních panelů ve Vejprticích v Ústeckém kraji.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Vybíráte-li si optimální místo pro instalaci solárních panelů, jedním z nejdůležitějších faktorů je technická vhodnost střechy. Není pravda, že každá střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

V případě, že je střecha příliš malá, nemůže se na ni umístit dostatečné množství solárních panelů pro efektivní výrobu energie. Naopak, pokud je střecha špatně orientovaná, může utrpět potenciální výroba fotovoltaiky. Důležité je také braní v potaz materiál střechy. Pokud je střecha z nevhodného materiálu, konkrétně eternitu, odmítají mnohé instalační firmy takovou střechu používat, jelikož se riskuje zatékání.

Posledním, avšak neméně důležitým faktorem je statika střechy. Je nutné zajistit, aby konstrukce střechy byla schopná unést váhu panelů a dalšího příslušenství. Pro zjednodušení tohoto procesu nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Proveďte si takto rychlou a pohodlnou technickou analýzu a zjistěte, zda je vaše střecha ideální pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Vejprty, město v Ústeckém kraji, je jedním z mnoha, které může získat dotační podporu na solární elektrárnu. Dotace na fotovoltaiku je pro obyvatele Vejprtů velkou příležitostí k investici do obnovitelných zdrojů energie.

Dotace pro obyvatele Vejprtů jsou dostupné prostřednictvím několika programů, jako jsou RES+, OP TAK a Nová zelená úsporám. Program Nová zelená úsporám, který se od 1.9.2024 mění, je však specificky určen pro rodinné a bytové domy.

Detailní prostudování podmínek pro získání dotační podpory je důležitým krokem k zajištění, že investice do solární elektrárny bude pro obyvatele Vejprtů co nejvýhodnější. Díky těmto dotacím se návratnost investice do fotovoltaiky výrazně zkrátí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny v městě Vejprty, Ústecký kraj, je zásadní zjistit možnost jejího připojení do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by fotovoltaická elektrárna mohla fungovat pouze v režimu ostrova, což by znamenalo, že nebude možné prodávat přebytky elektrické energie do sítě a elektrárna by byla odříznuta od zbytku sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě a toto platí i pro město Vejprty v Ústeckém kraji. Mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu je užitečný nástroj pro představu o dostupné kapacitě. Modře značené území na mapě značí místa, kde je kapacita již naplněna.

Nicméně, stoprocentní jistotu možnosti připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě získáte až po podání žádosti o připojení. Tuto žádost můžeme pro klienty z města Vejprty v Ústeckém kraji zpracovat my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Vejprty v Ústeckém kraji patří k regionům s vyšší průměrnou roční sluneční výhodností. Podle posledních dat o průměrné roční sumě globálního záření na horizontální ploše v České republice jsou Vejprty v Ústeckém kraji velice vhodným místem pro umístění solární elektrárny, a tím pádem i pro Váš případ.

Kromě lokalita jsou dalšími důležitými faktory pro ekonomickou návratnost fotovoltaiky spotřeba elektrické energie, cenu elektřiny a velikost a typ navrhovaného systému. Vejprty v Ústeckém kraji patří k oblastem s vyšší potřebou spotřeby energie, tudíž zde může investice do solární elektrárny přinést vyšší výnosy.

Při rozhodování o investici je také důležité zohlednit možnost dotační podpory nebo úvěru, které mohou návratnost investice výrazně urychlit. Vždy je nutné dostatečně zhodnotit všechny tyto faktory a v případě nejasností je vhodné obrátit se na odborníka.

Závěr

Vejprty, Ústecký kraj, je ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaické elektrárny, díky své prioritě zachování čistého životního prostředí a podpory udržitelných technologií. Pro rozhodnutí o investici byste měli zvážit několik kritických faktorů.

Začít byste měli provedením technického posouzení vaší nemovitosti, aby se zjistilo, zda je lokalita vhodná pro instalaci. To zahrnuje posouzení slunečního záření, dostupnosti plochy a také možnosti připojení k elektrické síti.

Poté byste měli zvážit ekonomický aspekt investice do fotovoltaické elektrárny. To zahrnuje počáteční investice, odhadované náklady na údržbu a možný výnos z prodeje elektřiny. Pokud si nejste jisti, jak to udělat, mohou vám odborníci z Vejprty, Ústecký kraj, poskytnout potřebné poradenství a pomoci vám s rozhodováním.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by měl obyvatel Vejprty zvážit instalaci fotovoltaického systému od firmy MOBIS?

  Instalace fotovoltaického systému v Vejprty je vhodná nejen pro ekonomické úspory a nezávislost na dodavatelích elektrické energie, ale také pro podporu udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Firma MOBIS, s dlouhodobou zkušeností v oblasti fotovoltaiky, garantuje komplexní služby od projektu až po instalaci.

 • Jaké jsou okolnosti pro instalaci fotovoltaických panelů ve Vejprty?

  Při instalaci fotovoltaických panelů ve Vejprty je důležité zvážit několik faktorů, jako jsou technická vhodnost střechy, orientace k Slunci, a možnosti připojení do distribuční sítě. MOBIS nabízí bezplatný technický audit ke zjištění optimálního řešení právě pro Vás.

 • Jaká je finanční návratnost investice do fotovoltaiky v Vejprty?

  Návratnost investice do fotovoltaiky je individuální a závisí na několika faktorech, včetně spotřeby elektrické energie a ceny elektřiny. Firma MOBIS nabízí bezplatnou ekonomickou kalkulaci, která zohlední všechny tyto faktory a také možnosti využití státních dotací či dalších forem podpory investice do obnovitelných zdrojů energie pro obyvatele Vejprty.

Další lokality: