Fotovoltaika Ústí Nad Labem: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Ústí Nad Labem

Město Ústí Nad Labem zažívá doslova boom v oblasti fotovoltaiky. Důvodem je narůstající zájem o ekologicky šetrný zdroj energie pro domácnosti i podniky. Na tomto trendu se podílí i společnost MOBIS, která v Ústí Nad Labem působí v oboru fotovoltaiky již 30 let.

Společnost nabízí komplexní služby v oblasti fotovoltaických systémů, včetně vlastního realizačního týmu složeného z projektantů, elektrikářů a revizních a servisních techniků. Důležitým aspektem jejich služeb je fakt, že na solární elektrárnu nevybírají žádné zálohy a garantují instalaci do 60 dnů.

Pokud máte v Ústí Nad Labem zájem o fotovoltaiku, kontaktujte společnost MOBIS poskytnutím telefonního čísla pro bezplatnou konzultaci. Představí Vám možnosti, jak využít fotovoltaiku efektivně a udržitelně, a to přímo ve Vaší domácnosti či podniku.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Umístění elektrárny je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje efektivnost a produktivitu solárního systému. Solární systémy jsou nejefektivnější, když jsou umístěny tak, aby byly čelem orientovány na jih a měly optimální sklon pro co největší oslunění během celého dne. Například v České republice by to mělo být cca 30 - 35 stupňů k obzoru.

Dalším důležitým faktorem je ekonomická analýza. Při plánování investice do fotovoltaiky byste měli pečlivě zvážit náklady na pořízení a instalaci systému, možné dotace, návratnost investice, ale také budoucí náklady na údržbu. Například situace se může lišit v různých městech. V Ústí Nad Labem mohou být dotace vyšší než v jiných městech a tak by se investice mohla vyplatit dříve.

Posledním, ale rozhodně ne méně důležitým faktorem je technické řešení. Výběr správných komponentů, jako jsou solární panely, střídače, regulační a ukládací systémy, a samozřejmě také kvalita instalace mohou mít významný dopad na výkonnost a životnost vaší solární elektrárny. Před investicí do fotovoltaiky v Ústí nad Labem byste měli zvážit všechny tyto faktory.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Je důležité pochopit, že ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Problémy mohou nastat, pokud je střecha příliš malá pro instalaci dostatečného počtu solárních panelů, nebo je špatně orientovaná, což může negativně ovlivnit produkci energie.

Pozornost by měla být věnována i materiálu střechy. V případě eternitových střechá, se některé instalatérské firmy zdráhají provádět instalaci solárních panelů z důvodu rostoucí pravděpodobnosti zatečení střechy po instalaci.

Stresný faktor je také další faktor vyžadující zvážení: váha solárních panelů a konstrukcí by neměla deformovat střechu. Nejjednodušším způsobem, jak zkontrolovat vhodnost vaší střechy pro instalaci fotovoltaického systému, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámciprogramu Nová zelená úsporám mohou například vlastníci rodinných domů v Ústí nad Labem získat až 90 % investice na instalaci solárních panelů zpět. V případě bytových domů je tato mzda nižší a obecně je limitována částkou 600 000 Kč na bytovou jednotku.

Jednou z podmínek pro získání dotační podpory je, že solární elektrárna musí být propojena s odběratelským místem. Důležitou informací pro všechny zájemce je také fakt, že dotační programy a jejich podmínky se mohou měnit. Je proto potřeba sledovat aktuální informace a doporučení z Ministerstva průmyslu a obchodu, které tyto dotační programy spravuje.

Pokud uvažujete o instalaci solární elektrárny v Ústí nad Labem, je důležité začít plánovat včas a vše si důkladně připravit. Proces žádosti o dotaci může být náročný a časově nákladný. Zároveň je dobré sledovat, jak se vyvíjí trh s fotovoltaikou, a to nejen ve vztahu k dostupným dotačním programům, ale také k vývoji cen solárních panelů a související technologie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste majitelem nemovitosti v Ústí Nad Labem a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, jedním z klíčových faktorů, který musíte ověřit, je možnost připojení k distribuční síti. Bez připojení můžete svou elektrárnu spustit pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nemůžete prodávat přebytečnou energii zpět do sítě a vaše elektrárna by byla odříznutá od ostatních.

Dostupná kapacita distribuční sítě se liší na různých místech a v různých časech, závisí na faktorech jako je místní spotřeba energie, existující infrastruktura a dalších. Pomocí online nástroje zvaného mapa připojitelnosti, který poskytuje Energetický regulační úřad (ERÚ), můžete získat představu o dostupné kapacitě v Ústí Nad Labem. Modře označené území na mapě indikuje oblasti, kde je distribuční kapacita již vyčerpána.

Pro maximální přesnost a jistotu je nezbytné podat formální žádost o připojení k provozovateli distribuční sítě. Můžeme pro vás tuto žádost vyřídit a zajistit, že vaše fotovoltaická elektrárna v Ústí Nad Labem bude správně a efektivně připojena.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren v Ústí nad Labem mohou přinést řadu ekonomických výhod. V závislosti na velikosti a typu instalace, může být návratnost investice rychlá a dlouhodobé úspory mohou být významné.

Však je nutné brát v úvahu různé faktory, jako je roční spotřeba elektrické energie, stávající cena elektřiny a případné dotační programy. Nezapomínejte, že instalatérské firmy v Ústí nad Labem mohou někdy slibovat nereálně krátkou dobu návratnosti, a proto je důležité provést důkladnou analýzu.

Můžeme Vám nabídnout bezplatnou ekonomickou analýzu výhodnosti solární elektrárny, ale pamatujte, že jakákoli předpověď je pouze odhad. Přesto je i tento odhad důležitý při rozhodování o výhodnosti investice do solární elektrárny v Ústí nad Labem.

Závěr

Při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny je klíčové zhodnotit několik aspektů. Prvním z nich je technická proveditelnost - nikoli každá nemovitost je pro takový projekt vhodná. Ústí Nad Labem poskytuje mnoho příležitostí pro instalaci těchto systémů, ale situace se mohou lišit.Vedle technické proveditelnosti je důležité vzít v úvahu i ekonomickou stránku. Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny v Ústí Nad Labem se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách.Pro nejlepší rozhodnutí je doporučeno vyhledat odbornou radu. Naše společnost nabízí bezplatné konzultace pro ty, kteří uvažují o instalaci fotovoltaické elektrárny v Ústí Nad Labem. Stačí nám zanechat vaše telefonní číslo a my se vám ozveme v nejbližší možné době.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat firmu Mobis pro instalaci fotovoltaických systémů v Ústí Nad Labem?

  Naše rodinná firma Mobis je dlouholetým hráčem na trhu s fotovoltaikou. Nabízíme komplexní služby – od návrhu přes projektovou dokumentaci až po samotnou instalaci. Profesionální a osobní přístup ke každému klientovi, to je naše devíza. Díky našim zkušenostem a nejmodernější technologii dokážeme v Ústí Nad Labem realizovat projekty na klíč, díky kterým si můžete užívat výhod solární energie bez starostí.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaických systémů s firmou Mobis v Ústí Nad Labem?

  Proces instalace fotovoltaického systému s firmou Mobis je jednoduchý a efektivní. Začínáme bezplatnou konzultací a technickou prohlídkou vaší střechy, kde posoudíme vhodnost instalace solárních panelů. Poté předložíme návrh vhodného řešení, připojení do distribuční sítě a zmapujeme možnosti dotační podpory. Po schválení projektu se pustíme do realizace a zajistíme veškeré potřebné dokumenty. Naším cílem je Vaše maximální spokojenost a dlouhodobá funkčnost fotovoltaického systému.

 • Jaké jsou výhody investice do fotovoltaického systému v Ústí Nad Labem?

  Investování do fotovoltaiky v Ústí Nad Labem přináší mnoho výhod. Nejenže se jedná o ekologickou alternativu k tradičním zdrojům energie, ale při správném nastavení se může stát také výnosnou investicí. Díky rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se stává fotovoltaika stále populárnější. S ohledem na podporu obnovitelných zdrojů je navíc možné získat významné dotace, které zkrátí dobu návratnosti investice. Navíc, používáním solární energie přispíváte k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji města Ústí Nad Labem.

Další lokality: