Fotovoltaika Rumburk: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Rumburk

Rumburk je město v severních Čechách, které se může v roce 2024 těšit na rostoucí popularitu fotovoltaických technologií. Díky našemu závazku k udržitelnosti a rozvoji obnovitelných zdrojů energie, se firma MOBIS stala předním dodavatelem fotovoltaiky v oblasti Rumburku.

Ve spolupráci se zkušeným realizačním týmem, který se skládá z zkušených projektantů, revizních a servisních techniků, jsme schopni instalovat solární elektrárnu do 60 dnů bez požadavků na předem zaplacené zálohy. Nabízíme rychlé a efektivní řešení pro každého, kdo má zájem o inovativní a ekologické technologie.

Jestliže máte zájem o instalaci solárních panelů v Rumburku nebo se chcete dozvědět více o výhodách fotovoltaické energetiky, neváhejte nás kontaktovat. Dejte nám své telefonní číslo a naši odborníci se vám ozvou pro bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace vašeho domu je klíčová pro úspěšné využití solárních panelů. Dům v Rumburku orientovaný na jih je ideální, ale i domy orientované na východ nebo západ mohou být dostatečně efektivní. Sluneční svit v Rumburku je dostatečný pro provoz solární elektrárny po většinu roku.

Důležité je také přemýšlet o velikosti vašeho systému. Je nutné zvážit, kolik energie spotřebujete a jaký výkon bude mít váš systém. Velký systém v Rumburku může generovat více energie než je vaše spotřeba a může tak být neefektivní.

Nakonec je zásadní zvážit ekonomické aspekty investice. Kromě počáteční investice a nákladů na údržbu je nutné zohlednit státní dotace a podpory. V Rumburku a dalších městech České republiky jsou k dispozici různé formy podpory, které mohou výrazně ovlivnit návratnost vaší investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace solárních panelů je proces, kterým se často zabývají majitelé střech v městě Rumburk. Ne všechny střechy jsou však pro tento proces vhodné. Jednou z prvních věcí na, které je nutné se zaměřit, je velikost střechy. Malé střechy nemohou pojmout dostatek solárních panelů a naopak velké střechy mohou vyžadovat více panelů, než je původně plánováno.

Dalším faktorem jsou orientace střechy a její materiál. Střecha orientovaná nevhodným směrem může ovlivnit výrobu elektrické energie, a některé materiály střechy, jako například azbest, mohou komplikovat proces instalace. Rumburk je jedním z měst, kde se často setkáváme s těmito problémy.

Poslední, ale neméně důležitým aspektem je statika střechy. Solární panely a jejich konstrukce představují značné zatížení, které může střechu deformovat. Pro občany města Rumburk nabízíme bezplatné služby technického hodnocení střechy s ohledem na instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Rumburk má nyní výjimečnou možnost získat finanční podporu pro instalaci solárních panelů díky státním dotacím. Tyto dotace jsou určeny k podpoře obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů, poskytují významnou finanční úlevu pro majitele nemovitostí zájemce o instalaci solárních panelů.

Rumburk, stejně jako mnoho jiných obcí, může těžit z několika dotačních programů, jako je RES+, OP TAK nebo Nová zelená úsporám. Je však důležité si uvědomit, že Nová zelená úsporám se mění od 1.9.2024, takže je potřeba se neustále informovat o aktuálních změnách v podmínkách jednotlivých programů. Důkladné prostudování podmínek pro získání dotace je klíčové pro zefektivnění návratnosti vaší investice do fotovoltaiky.

Investice do fotovoltaiky pomáhá nejen snižovat náklady na energii, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. Rumburk má nyní jedinečnou možnost využít tyto dotační programy a podílet se na tvorbě udržitelné budoucnosti. Právě díky tomuto finančnímu stimulu se investice do solárního systému stává pro mnoho lidí více dostupnou a atraktivní.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčovým prvkem jejího efektivního provozu. Bez připojení k síti je nutné elektrárnu spustit na tzv. ostrovní režim, což vylučuje možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě a strádá možnost napojení na síť.

Distribuční síť má různou kapacitu v různých oblastech, jako je například město Rumburk. Pro zjištění dostupné kapacity v oblasti Rumburk můžete využít nástroje EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti. Na této mapě je možné sledovat, zda kapacita sítě v oblasti Rumburk již není naplněna.

Pro získání 100% přesných informací o možnosti připojení ve městě Rumburk je však nutné podat žádost o připojení. Tento proces náměstnanci společnosti, která provozuje fotovoltaické elektrárny, mohou pro své zákazníky vyřizovat.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická investice do solární elektrárny může nabízet řadu výhod. Při dobrém plánování a využití optimálních podmínek může být návratnost investice výhodná a slibovat dlouhodobé úspory.

Zvláště ve městě Rumburk, který se nachází v geografické oblasti s vysokým stupněm slunečního záření, se tato investice může stát atraktivní. Množství vyrobené energie a tedy i výše úspor jsou dány konečnou velikostí a typem fotovoltaického systému. Nicméně, je důležité vzít v potaz i cenu elektřiny a dostupné dotační programy.

Ačkoli některé instalační firmy v Rumburku slibují krátkou dobu návratnosti, je třeba mít na paměti, že takové odhady mohou být často orientační. Bezplatná ekonomická analýza, kterou nabízíme, vychází z co nejaktuálnějších dat a předpovědí cen. Přesto však jde vždy jen o prognózu - konečná výhodnost investice se může lišit.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále populárnějšími díky svému pozitivnímu dopadu na životní prostředí a potenciálu úspory energie. První, co je potřeba zvážit před investicí, je poloha vaší nemovitosti. Ideální jsou nemovitosti ve městech jako je Rumburk s vysokým podílem slunečního světla.

Dalším faktorem k zvážení je velikost vaší nemovitosti a střechy. Právě na střeše budou nainstalovány panely, proto je třeba zvážit její velikost a strukturu. Potřebujete také zvážit, který typ fotovoltaických panelů je pro vás nejlepší, ať už jde o monokrystalické, polycrystalické nebo tenkovrstvé panely.

Poslední, ale neméně důležitým bodem, je financování vaší fotovoltaické elektrárny. Je několik možností, jak financovat vaši elektrárnu, ať už prostřednictvím úspor, bankovních úvěrů nebo státních dotací. Například ve městě Rumburk můžete využít různé programy a dotace pro podporu obnovitelných zdrojů energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat naši firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaických systémů v Rumburk?

  Firma MOBIS je zkušeným hráčem na trhu fotovoltaických systémů s řadou úspěšných realizací v Rumburku a širokém okolí. Nabízíme komplexní služby od návrhu přes instalaci až po servis, a v oblasti solárních panelů se orientujeme nejen na domácnosti, ale i na firmy a veřejné instituce. Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetými zkušenostmi, kteří umí přizpůsobit systém vašim konkrétním potřebám a možnostem. Investice do fotovoltaiky je u nás jednoduchá a bez rizika.

 • Jak se vyvíjí situace s fotovoltaickými systémy v Rumburku?

  V Rumburku je stále více domácností, ale i firem, které se rozhodují pro fotovoltaické systémy. Důvody jsou jasné - dlouhodobé úspory na energii, nezávislost na dodavateli elektrické energie a snaha přispět k ochraně životního prostředí. V našem městě se neustále zlepšují možnosti připojení těchto systémů do sítě a díky regionalizaci dotací je investice do fotovoltaiky ještě výhodnější.

 • Jaký dopad má podpora obnovitelných zdrojů na vývoj fotovoltaiky v Rumburku?

  Podpora obnovitelných zdrojů má v Rumburku významný vliv. Zájem o solární panely je zde výrazně vyšší než v jiných městech, což je dáno především vědomím obyvatel o potřebě šetřit energiemi a podporovat udržitelný rozvoj. Protože se jedná o regionální dotace, je podpora často výraznější než na úrovni celého státu. Díky tomu je investice do fotovoltaiky v Rumburku ještě atraktivnější.

Další lokality: