Fotovoltaika Postoloprty: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Postoloprty

Posilujeme udržitelnou energii v Postoloprtech skrze naše fotovoltaické projekty. Naše společnost MOBIS má až 30 let zkušeností v oboru fotovoltaiky což nám umožňuje poskytovat vynikající služby a profesionální realizace.

Vyznačujeme se vlastním realizačním týmem, který zahrnuje zkušené projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Také se pyšníme rychlou instalací solárních elektráren a to do 60 dnů bez jakékoliv potřeby záloh.

Pokud máte jakýkoliv zájem o fotovoltaiku v Postoloprtech, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo. Náš tým MOBIS se Vám ozve pro bezplatnou konzultaci a to co nejrychleji.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

První faktor určující je lokalita. Je důležité zvážit, zda je vaše místo, kde chcete elektrárnu umístit, vhodné pro instalaci fotovoltaického systému. Například v Postoloprtech v deštné oblasti s malým procentem slunečních dní nebude instalace tak efektivní jako v oblastech s větším množstvím slunečního svitu.

Druhým faktorem je finanční stránka. Příprava místa pro instalaci, nákup a instalace samotných panelů, údržba a provoz fotovoltaické elektrárny nejsou levnou záležitostí. Je třeba zvážit, zda se investice do fotovoltaické elektrárny v Postoloprtech vyplatí a zda jste připraveni na takovou finanční závazek.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je legislativa. Je potřeba si v Postoloprtech zjistit platné zákony a regulace týkající se instalace a provozu fotovoltaických elektráren. Toto je důležitý krok, aby se předešlo jakýmkoliv právním problémům v budoucnosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střechy se pro instalaci solárních panelů liší a ne všechny mohou být pro tuto účel ideální. Základní parametry na které je potřeba se zaměřit jsou: velikost střechy, její orientace a materiál, ze kterého je střecha vyrobena.

Pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatečné množství solárních panelů pro efektivní výrobu energie. Orientace střechy rovněž hraje důležitou roli, jelikož optimální výrobu energie zajišťuje střecha orientovaná směrem na jih. Dále je podstatné z jakého materialu je střecha vyrobena. Například střechy z eternitu jsou nevhodné pro instalaci panelů kvůli riziku zatékání.

Posledním důležitým faktorem je statická zdatnost střechy. Solární panely spolu s instalací mohou představovat značné zatížení, se kterým nemusí každá střecha vydržet. Pro ověření vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů je ideální využít profesionální služby, které prověří všechny tyto aspekty.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotace na fotovoltaiku se stávají stále atraktivnějším způsobem, jak ušetřit na nákladech za energii. Investujete-li do solární elektrárny v Postoloprtech, dosáhnete na významnou finanční podporu od státu. Návratnost takovéto investice se díky dotačnímu programu výrazně zkrátí.

Zaměřit se můžete na řadu dotačních programů, které podporují obnovitelné zdroje energie. Významnými z nich v Postoloprtech jsou například programy RES+, OP TAK nebo Nová zelená úsporám, který je především vhodný pro rodinné a bytové domy. Důležité je podotknout, že tento program se od 1.9.2024 mění a je tedy důležité se včas informovat.

Tuto cestu by měli zvažovat všichni, kdo v Postoloprtech chtějí investovat do vlastního zdroje energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Díky dotačním programům se tak tento cíl stává dostupnější i pro běžné domácnosti.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V obci Postoloprty bývá zájem o fotovoltaické elektrárny vysoký, a to díky příznivým klimatickým podmínkám. Integrovaný systém distribuce energie v Postoloprtech je dobře rozvinutý, avšak kapacita pro připojení nových fotovoltaických elektráren může být omezená.

Náš připojovací tým provádí nezbytné studie a žádosti o připojení pro naše zákazníky v Postoloprtech. Na základě naší zkušenosti v Postoloprtech, pokud je kapacita již vyčerpaná, doporučujeme zvážit možnosti pro zvýšení kapacity sítě nebo využití sekundárních zdrojů energie.

Dodávka a rozvoj solární energie v Postoloprtech zůstávají komplexní. Pro všechny, kteří uvažují o zahájení výroby solární energie v Postoloprtech, připomínáme, že tento proces vyžaduje pečlivé plánování a zvážení řady různých faktorů, včetně kapacity distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ve městě Postoloprty existuje velký zájem o investice do obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních panelů. Stále více obyvatel Postoloprt si uvědomuje důležitost přechodu na ekologické zdroje energie, ale potřebují jistotu návratnosti investice.

V Postoloprtech se hodnoty nabízené instalatéry solárních panelů liší, a proto je pro potenciální majitele klíčové provést podrobnou ekonomickou analýzu. Přestože nakonec vždy jde jen o odhad, správně provedená analýza dokáže poskytnout dostatečný přehled o potenciální návratnosti investice do solární elektrárny.

Závěr

Investice do fotovoltaických elektráren mohou přinést zajímavé výnosy, pokud jsou správně naplánovány. Je však důležité zvážit několik klíčových faktorů než takovou investici realizujete.

První a zásadní otázka je výběr vhodného místa pro instalaci. Pro město Postoloprty je důležitá jak dostupnost slunečního záření, tak geografická poloha a orientace budovy. Rovněž musíte zvážit možné vrácení daní a granty na podporu fotovoltaických instalací, které může město Postoloprty nabídnout.

Dalším kritickým bodem je technická proveditelnost a rentabilita projektu. Zahrnuje to posouzení technického stavu nemovitosti, jako je stáří a stav střechy a dalších struktur. Také je třeba pečlivě zvážit očekávané náklady a výnosy z instalace, aby byla zajištěna její ekonomická efektivita a dlouhodobá udržitelnost v prostředí města Postoloprty.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhodnost investic do fotovoltaických systémů v Postoloprtech?

  Investice do fotovoltaických systémů v Postoloprtech je velmi lukrativní. Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilním dodávkám může být fotovoltaika skvělým řešením pro ty, kteří hledají způsoby, jak ušetřit a zajistit své energetické potřeby. Jako rodinná firma MOBIS jsme připraveni poskytnout vám komplexní služby v oblasti solární energie, od návrhu po instalaci, a pomoci vám maximalizovat vaši návratnost.

 • Jaké jsou podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů v Postoloprtech?

  Ve městě Postoloprty je několik faktorů, které je třeba zvážit před instalací fotovoltaických panelů. Za prvé, střecha na kterou chcete panely umístit musí být v technicky vhodném stavu a musí být správně orientována vůči slunci. Za druhé, musíte mít možnost připojení do distribuční sítě. Jako firma MOBIS vám nabízíme kompletní služby, včetně hodnocení vhodnosti a podpory při řešení technických a administrativních otázek.

 • Jakou roli hrají dotace na fotovoltaiku v Postoloprtech?

  Dotace na fotovoltaiku mohou v Postoloprtech hrát významnou roli při urychlení návratnosti vaší investice. Město Podlatoprty i Česká republika poskytují podpory v oblasti obnovitelných zdrojů, které mohou významně snížit počáteční náklady na instalaci fotovoltaických systémů. Jako experti na fotovoltaiku v MOBIS vám poskytneme veškeré potřebné informace a pomůžeme vám se získáním dotací, abyste mohli co nejrychleji začít ušetřit na nákladech za energii.

Další lokality: