Fotovoltaika Novosedlice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Novosedlice

Firma MOBIS, působící na trhu s fotovoltaika už více než 30 let, se může pochlubit rozsáhlou zkušeností a profesionálními službami v oblasti solárních elektráren. Jedná se o rodinný podnik se sídlem v Novosedlicích v Ústeckém kraji, který se může pochlubit vlastním realizačním týmem včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Naše firma nevyžadu účet od zákazníků před instalací solární elektrárny a garantujeme její instalaci do 60 dnů. Rychlost a efektivita jsou u nás na prvním místě.

Pokud máte jako návštěvník zájem o fotovoltaiku v městě Novosedlice v Ústeckém kraji, doporučujeme nám zanechat telefonní číslo. My Vás kontaktujeme co nejdříve pro bezplatnou konzultaci. Tato služba zákazníkovi umožňuje získat všechny potřebné informace a poradenství týkající se instalace solárních panelů v městě Novosedlice v ústeckém kraji z pohodlí domova.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace nemovitosti je jeden z kritických faktorů pro efektivní využití solárních panelů. Strana světa, na které směřuje vaše střecha, hraje klíčovou roli v množství slunečního svitu, které mohou solární panely zachytit, což ovlivňuje výkonnost a návratnost investice do solární elektrárny.

Dalším důležitým faktorem je typ a kvalita střešní krytiny vaší nemovitosti. Staré nebo poškozené střešní krytiny mohou komplikovat instalaci solárních panelů a přidat na nákladech na jejich instalaci a údržbu. Také je potřeba zvážit, zda vaše nemovitost není chráněna jako kulturní památka, jelikož v takovém případě může být instalace solárních panelů omezena nebo dokonce zakázána.

Finanční možnosti a náklady jsou dalšími kritickými faktory, které je potřeba zvážit. Instalace solární elektrárny je obecně nákladná investice a vyžaduje značné počáteční náklady. Dále je potřeba zvážit možné provozní náklady a očekávanou dobu návratnosti investice. Je také vhodné se informovat o státní podpoře a dotacích, jelikož mohou výrazně snížit počáteční náklady na instalaci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V obci Novosedlice Ústecký kraj si mnozí občané položili otázku, zda je jejich střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Ne každá střecha je pro tuto účel ideální, proto je důležité zvážit několik faktorů.

Prvním faktorem je velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ní vejít dostatečný počet solárních panelů pro efektivní výrobu energie. Dále je třeba zohlednit orientaci střechy, která má velký vliv na potenciální výrobu elektrárny. Špatně orientovaná střecha může významně snížit její výkonnost.

Dalším klíčovým bodem je vyhovující materiál střechy. Mnoho střech z eternitu například nebývá pro instalaci panelů vhodných, jelikož do nich často po instalaci zatéká. Kromě toho je velmi důležitá také statika střechy, protože panelům a konstrukcím musí střecha odolat, aby nedošlo k jejímu poškození. Pro občany Novosedlice Ústecký kraj doporučujeme využít naše bezplatné služby technického zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Novosedlice Ústecký kraj již aktivně podporuje zřizování fotovoltaických panelů a solárních elektráren. Investice do obnovitelných zdrojů jsou v dnešní době stále častější a vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude v následujících letech pokračovat.

V rámci programu Nová Zelená úsporám je možné získat až 170 tisíc korun na instalaci fotovoltaické elektrárny. Důležitým kritériem je, aby domácnost měla potřebné energetické hodnocení a splňovala další technické a administrativní požadavky. Na to je třeba myslet především při plánování instalace v Novosedlicích v Ústeckém kraji.

Pozorování změn v dotačních programech a pružná adaptace na nové podmínky může být klíčem k rychlé a výnosné realizaci solárních projektů v oblasti Novosedlic Ústecký kraj. Dobré informace a povědomí o dostupných dotačních programech pro obnovitelné zdroje mohou být pro investory zásadní při rozhodování o instalaci solárních panelů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se nacházíte v místě, kde je vysoký zájem o stavbu fotovoltaické elektráren, může být kapacita sítě již vyčerpaná. To je případ například města Novosedlice v Ústeckém kraji, kde je kapacita podle mapy připojitelnosti EGD již plná.

Je důležité zdůraznit, že i když mapa připojitelnosti ukazuje, že kapacita je ve vašem místě již plná, stále to neznamená, že byste nemohli postavit fotovoltaickou elektrárnu. Tato situace totiž může nastat pouze dočasně, když jsou v dané lokalitě všechny připojení k dispozici již rezervované. Přesto, i když je kapacita sítě ve Novosedlicích v Ústeckém kraji momentálně vyčerpaná, může se situace kdykoliv změnit a kapacita se může uvolnit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je významnou ekonomickou rozhodnutí pro mnoho obyvatel města Novosedlice Ústecký kraj. Při hodnocení návratnosti a výhodnosti této investice je důležité zohlednit nejen celkovou spotřebu elektrické energie, cenovou úroveň a dotační podpory, ale také velikost a typ navrhovaného systému.

Mnozí poskytovatelé v Novosedlicích Ústecký kraj mohou slibovat velmi krátkou návratnost investice do solárního systému. Je však důležité si uvědomit, že většina těchto odhadů je orientační a nemusí přesně odrážet skutečné výsledky. Bezplatná ekonomická analýza výhodnosti fotovoltaické elektrárny je v tomto případě neocenitelným pomocníkem.

Dokonce i orientační návrhy v obci Novosedlice Ústecký kraj jsou důležité při posuzování přínosů z investice do solární energie. Je nezbytné mít na paměti, že i přes nepřesnosti v odhadech, nabízejí tyto scenáře účinný nástroj pro zhodnocení možného výnosu z investice.

Závěr

Novosedlice Ústecký kraj je ideálním místem pro instalaci fotovoltaických panelů díky své poloze a množství slunečního světla. Na to, aby byla investice do fotovoltaické elektrárny efektivní, je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Prvním je, samozřejmě, intenzita a množství slunečních paprsků v dané lokalitě během roku.

Důležitý je také fakt, že investice do fotovoltaické elektrárny se v průměru vrátí po 7 až 10 letech. Proto je důležité vzít v úvahu i délku doby, po kterou plánujete vlastnit nemovitost v Novosedlicích Ústecký kraj. Pokud očekáváte, že se budete brzy stěhovat, možná nebude investice do fotovoltaiky ideálním řešením.

Závěrem je nezbytné zapojit odborníka, který by provedl detailní analýzu a zhodnotil technické aspekty instalace. Tato analýza by měla zahrnovat i stav střechy, jeho orientace vůči slunci a další technické podmínky dané nemovitosti v Novosedlicích Ústecký kraj.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl instalovat fotovoltaický systém v Novosedlicích s firmou Mobis?

  Novosedlice v Ústeckém kraji je ideální místo pro instalaci fotovoltaických systémů díky svým výhodným klimatickým podmínkám. Firma Mobis, se svou dlouholetou zkušeností a širokou nabídkou služeb, včetně návrhu, instalace a údržby systémů, je spolehlivým partnerem pro váš projekt.

 • Jaká je návratnost investice do fotovoltaického systému v Novosedlicích?

  Návratnost investice do fotovoltaiky v Novosedlicích závisí na mnoha faktorech. Ty zahrnují množství vyrobené energie, cenu za prodej přebytečné energie a množství dotace. S firmou Mobis budete mít přehled o všech nákladech a příjmech ještě před samotnou instalací systému.

 • Jaké dotace mohu získat pro fotovoltaický systém v Novosedlicích?

  V Novosedlicích je možné získat dotace na fotovoltaiku z různých programů. Firma Mobis vám pomůže s přípravou žádosti a zmapuje pro vás všechny dostupné možnosti dotací a jejich podmínky.

Další lokality: