Fotovoltaika Meziboří: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Meziboří

Ve městě Meziboří se prostřednictvím naší rodinné firmy MOBIS v roce 2024 potkáte s nejmodernějšími technologiemi v oblasti fotovoltaiky. S bohatou 30letou zkušeností na trhu jsme se zařadili mezi lídry v oblasti fotovoltaiky.

Nabízíme komplexní služby, které zahrnují vše od návrhu až po instalaci solární elektrárny - to vše za 60 dní a bez požadování záloh. Přitom náš realizační tým tvoří zkušení projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici z Meziboří.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem a chcete využít našich služeb v Meziboří, neváhejte nám zanechat telefonní číslo. My se Vám co nejdříve ozveme a zajistíme bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Výběr lokality je nezbytný pro optimalizaci výkonu a efektivity vaší fotovoltaické instalace. Například město Meziboří má optimální podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů díky své geografické poloze a nízké oblačnosti.

Dalším důležitým aspektem, který musíte zvážit před investicí do fotovoltaických panelů, je finanční odhad a ROI (návratnost investic). Nezapomeňte zahrnout náklady na pořízení, instalaci a údržbu systému, stejně jako případné náklady na pojištění. Město Meziboří výrazně podporuje investice do obnovitelných zdrojů, což může snížit vaše počáteční náklady na projekt.

Poslední, ale neméně důležitým faktorem, který je nutné zvážit, je právní a regulační prostředí. V Meziboří existují specifické normy a regulace týkající se instalace a provozu fotovoltaických elektráren, které budou ovlivňovat vaši koncepci a design solárního systému. Budete také muset získat potřebná povolení a dodržovat místní stavební předpisy a normy.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Optimalizace střechy pro instalaci solárních panelů vyžaduje posouzení několika kritérií. Velikost střechy je klíčová, jelikož pokud je příliš malá, není schopna pojmout dostatečné množství panelů pro efektivní výrobu energie.

Další důležitý aspekt je orientace střechy. Špatné směrování může signifikantně snížit potenciální výrobu energie. Materiál střechy také hraje roli, jelikož některé typy, jako je eternit, jsou považovány za nevhodné pro instalaci fotovoltaických panelů z důvodu zvýšeného rizika zatečení vody.

Nakonec je nutné zvážit statiku střechy. Dodatečné zatížení panelů a konstrukcí může vést k deformaci střechy, pokud není dostatečně silná. Pro účely posouzení vhodnosti střechy pro instalaci solárních panelů poskytujeme bezplatné technické zhodnocení od našeho kvalifikovaného technika.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Úspěšné získání dotace může záviset na řadě faktorů. Poloha domu, využití solárního systému, anebo také znalost nestabilní legislativy jsou klíčové. Zvláštností jsou podmínky pro město Meziboří, které má specifické podmínky využití solární energie kvůli své geografické poloze. Výhodou je, že nová legislativa zvýhodňuje malé obce, a tak Meziboří v tomto směru profituje.

Víte, jak takové dotace zažádat? Pro občany Meziboří je klíčové najít správný program dotací a poradit se s odborníkem, který Vám pomůže s přípravou žádosti. Příprava je časově náročná, ale šance na úspěch dotace je vysoká. Investice do fotovoltaiky se tedy může vyplatit.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny v Meziboří je klíčové zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy dokáže připojit do své distribuční sítě. Bez tohoto připojení bude elektrárna fungovat jen v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nebude možné prodávat veškerou vyrobenou energii zpět do distribuční sítě.

Kapacita pro připojení se v jednotlivých lokalitách liší, nástroj nazývaný mapa připojitelnosti od EGD poskytuje relativně přesný přehled. Pro Meziboří a jeho okolí lze v této mapě zjistit, zdali již není kapacita plná, označená modrou barvou. S absolutní jistotou se možnost připojení ověří až podáním žádosti, kterou pro naše zákazníky zařizujeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren může být velmi výhodná, pokud se správně zváží všechny důležité faktory. Klíčové jsou hlavně celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dostupná dotační podpora a různé aspecty systému, jako je jeho velikost a typ.

Mnoho instalačních firem nabízí různé výpočty návratnosti investice do fotovoltaiky, ale je důležité si uvědomit, že tyto výsledky jsou často jen orientační. Ekonomická analýza výhodnosti fotovoltaické elektrárny, kterou Vám vyhotovíme bezplatně pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen, je sice pouze odhad, ale i takový odhad je silně důležitý při rozhodování o investici.

V konečném důsledku, i přesto že jsou slibované návratnosti často jen směrodatné, může být instalace solární elektrárny v Meziboří dobrá investice. Investování do solární energie v Meziboří a dalších městech lze považovat za krok k udržitelnějšímu životnímu stylu a ekonomické efektivnosti.

Závěr

Meziboří se stává místem rostoucího zájmu o instalaci fotovoltaických elektráren. Toto město nabízí ideální možnosti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména díky své příznivé geografické poloze.

Při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny v Meziboří je důležité zvážit několik faktorů. Klíčovým je analýza nákladů a přínosů, která zahrnuje cenové odhady, očekávané návratnosti a předpokládané energetické výnosy. Dalšími důležitými aspekty jsou vhodnost pozemku a dostupnost slunečního záření.

Naprosto zásadní je také stanovení optimálního umístění elektrárny a její ladění s architektonickou koncepcí budovy. Kromě toho je třeba dbát na legislativní požadavky a plánovací omezení v Meziboří. Odborné poradenství k tomu, jak naložit s těmito klíčovými faktory, vám pomůže dosáhnout optimálního výkonu a návratnosti Vaší investice do fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si zvolit fotovoltaiku od rodinné firmy MOBIS v Meziboří?

  Mobis je dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky v Meziboří, který nabízí komplexní služby v oblasti solární energie. S naším týmem získáte partnera, který Vás provede celým procesem, počínaje návrhem projektu až po instalaci a servis. Firmy jako Mobis jsou vaším dokonalým společníkem pro cestu ke zdravější a ekonomicky efektivní alternativě ke konvenčním zdrojům energie.

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaiky v Meziboří v roce 2024?

  V roce 2024 je fotovoltaika v Meziboří stále atraktivnější volbou. Díky rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a podpoře obnovitelných zdrojů od státu je investování do solárních panelů ideálním opatřením pro dlouhodobou udržitelnost. Snažíme se dosáhnout optimálního využití solární energie pro naše zákazníky, což nejen šetří životní prostředí, ale také snižuje náklady na energie.

 • Je možné získat dotace na fotovoltaiku v Meziboří?

  Ano, stát nabízí několik programů na podporu obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaiky. U firm, jako je MOBIS v Meziboří, se můžete spolehnout na profesionální poradenství a pomoc s přípravou dokumentace pro získání dotace. Je třeba si však uvědomit, že získání dotace může záviset na mnoha faktorech. Proto je důležité mít odborníka, který vám pomůže s celým procesem.

Další lokality: