Fotovoltaika Lom: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Ústecký kraj > Lom

Fotovoltaika Lom v roce 2024 očekává značný růst, díky rostoucímu významu obnovitelných zdrojů energie. Jako rodinná firma MOBIS máme v tomto odvětví třicetileté zkušenosti a jsme připraveni poskytnout profesionální služby v oblasti fotovoltaiky v Lomu. Naše silné stránky zahrnují vlastní realizační tým, který se skládá z projektantů, elektrikářů, revizních techniků a servisních techniků.

V rámci našich služeb v oblasti fotovoltaiky v Lomu nevybíráme žádné zálohy na solární elektrárnu a jsme schopni zprovoznit instalaci do 60 dnů. K zajištění co nejlepšího a nejpohodlnějšího zákaznického servisu je důležité, aby zájemci o naše služby zanechali telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Slibujeme, že se jim ozveme co nejdříve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Místo pro instalaci: V první řadě je potřeba mít místo, kde bude fotovoltaická elektrárna umístěna. Toto místo může být například střecha vašeho domu, pozemek nebo jiná volná plocha. Místo by mělo být dostatečně velké a s co nejméně stínícími objekty (například stromy, další budovy), které by mohly ovlivnit výkon fotovoltaické elektrárny. V našem širokém portfoliu máme řadu realizovaných fotovoltaických elektráren například ve městě Lom.

Cena a investiční náklady: Ve druhé řadě velmi důležitá je otázka ceny a investičních nákladů. Invertory, solární panely, ale i instalace obecně, nejsou levné a jejich cena se může lišit od firmy k firmě. Rovněž je třeba zvážit náklady na údržbu a možnou dobu návratnosti investice. Máme zkušenosti s instalací v různých lokalitách, včetně města Lom, a rádi vám pomůžeme s výběrem nejlepšího řešení pro vás.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Technická vhodnost střechy pro instalaci solárních panelů je důležitým aspektem, který je potřeba zohlednit při rozhodování o přechodu na vyžívání z obnovitelných zdrojů energie. Je důležité mít na paměti různé faktory, jako je rozměr střechy, místo její orientace nebo materiál, ze kterého je střecha vyrobena.

Pokud je střecha příliš malá, může se stát, že na ní nebude možné umístit dostatečné množství solárních panelů k pokrytí vašich energetických potřeb. Orientace střechy je také důležitou součástí - špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu energie z fotovoltaických panelů.

Je také důležité vzít v úvahu použitý materiál střechy. Například u střech z eternitu může po instalaci docházet k zatékání, proto mnoho instalačních firem těmito případy raději nepodstupuje. A samozřejmě, životně důležitým aspektem pro instalaci solárních panelů je statika střechy - musí být schopna unést váhu instalovaných panelů a konstrukcí. Nejjednodušším řešením, jak zjistit technickou vhodnost vaší střechy, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V první řadě je důležité vědět, že dotace na fotovoltaické systémy jsou si podobné a hlavní podmínkou je instalace nového systému. To kromě jiného znamená, že pokud již máte doma solární panely, nemůžete o dotace žádat. Samotná instalace musí být provedena certifikovanou firmou a systém musí být připojen do sítě. Také musí být dodržena určitá technická kritéria a nesmí být překročen maximální výkon.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na rodinné domy a byty a jeho podmínky se od 1.9.2024 mění. Stávající podmínky umožňují získat až 180 000 Kč na solární panely na ohřev vody a topení. Nové podmínky vám poskytnou až 90 tisíc kč na solární panely a až 150 tisíc na fotovoltaické elektrárny do 10 kWp. Důležité je vědět, že tato dotace je poskytována formou náhrady, takže budete muset předložit doklady o zaplacení instalace. Dále dotace nelze kombinovat s jinými dotačními programy.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste majitelem nemovitosti v obci Lom a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je nezbytné zjistit, zda vás provozovatel distribuční sítě "připojí". Bez připojení by Vaše elektrárna pracovala pouze v tzv. ostrovním režimu – s omezenou možností prodeje přebytků energie zpět do sítě a bez možnosti čerpat elektřinu ze sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých místech, včetně Lomu. Existují ovšem nástroje, jako je mapa připojitelnosti od EGD, která může pomoci vyhodnotit, zda je kapacita v daném místě již vyčerpaná. Modře označená území na mapě znamenají, že kapacita je plná.

I přes předchozí kontrolu na mapě připojitelnosti je nezbytné podat žádost o připojení k provozovateli distribuční sítě. Tím lze s 100% přesností zjistit, zda je možné novou fotovoltaickou elektrárnu v Lomu připojit. Proces žádosti o připojení může být pro majitele nemovitosti komplikovaný, proto tuto službu často zajišťují dodavatelé solárních panelů.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny je dnes témou mnoha diskusí, hlavně z hlediska jejího ekonomického přínosu. Primárně je potřeba vzít v potaz faktory, jako jsou celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dotační podpora a specifikace projektovaného systému.

Instalační firmy často zmiňují krátkou dobu návratnosti investice, ovšem je důležité si uvědomit, že výstupy z těchto analýz jsou většinou orientační. Žádná ekonomická analýza výhodnosti investice do fotovoltaické technologie nemůže garantovat přesné výsledky, neboť se jedná o odhady založené na dostupných datech a predikcích vývoje cen.

Navzdory tomu je důležité takové odhady zohledňovat, neboť poskytují alespoň základní představu o potenciální výhodnosti investice. Jedná se o nástroj, který může přispět k větší finanční jistotě při investování do solární energetiky.

Závěr

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Klíčovými aspekty jsou poloha nemovitosti, klimatické podmínky v určité lokalitě a technické možnosti instalace na konkrétní střeše či pozemku.

V kombinaci s polohou a klimatickými podmínkami, které výrazně ovlivňují celkový výkon solárního panelu, je třeba zvážit i náklady na instalaci a možnou návratnost investice. Například v městě Lom, kde je velmi hodně slunných dnů, může být investice do fotovoltaické elektrárny velmi lukrativní.

Poté, co jsou tyto kritéria důkladně zvážena, může být provedena bezplatná konzultace s odborníkem, který může poskytnout podrobnější informace a odpovídat na veškeré dotazy. Důkladná příprava a porozumění všem aspektům fotovoltaiky může pomoci zajistit, že instalace fotovoltaické elektrárny v městě Lom bude úspěšná a finančně výhodná.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych se měl rozhodnout pro instalaci fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Lom?

  Již několik let působíme na trhu s fotovoltaickými systémy a nabízíme kompletní služby - od návrhu až po instalaci. V Lomu jsme realizovali více než stovku projektů a zákazníci jsou s naší prací spokojeni. Důležitým faktorem je také místo instalace - Lom je ideální lokací pro instalaci solárních panelů díky velkému počtu slunečných dní v roce. Investice do fotovoltaiky je tak rentabilní jak z dlouhodobého hlediska, tak s ohledem na stále rostoucí ceny elektřiny.

 • Jaké podmínky pro instalaci fotovoltaiky platí speciálně v Lomu?

  Podmínky pro instalaci fotovoltaického systému v Lomu jsou v zásadě stejné jako v jakékoli jiné lokalitě. Je třeba posoudit vhodnost střechy, orientace k slunci a možnosti připojení k distribuční síti. S našim dlouholetým působením v Lomu se firma MOBIS specializuje na splnění těchto místních specifik a vyřeší za vás všechny administrativní záležitosti.

 • Jak může MOBIS pomoci optimalizovat náklady a zefektivnit investici do fotovoltaiky v Lomu?

  V MOBIS máme bohaté zkušenosti s návrhem a realizací fotovoltaických systémů optimalizovaných pro konkrétní podmínky - v tomto případě pro město Lom. Bereme v úvahu všechny důležité faktory, včetně místních cen za elektřinu, slunečního záření, velikosti střechy a dalších. Zároveň vám můžeme pomoci s žádostí o dotace na fotovoltaiku, abyste dosáhli co nejnižší doby návratnosti investice.

Další lokality: