Fotovoltaika Vrdy: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Vrdy

Vrdy Středočeský kraj je domovem naší respektované rodinné firmy MOBIS, jež se na poli fotovoltaiky pohybuje již více než 30 let. Naše firma disponuje týmem odborníků - od projektantů přes elektrikáře až po revizní a servisní techniky.

Naše podnikání v oblasti fotovoltaiky je založeno na jasných zásadách. Zajišťujeme, že v případě realizace solární elektrárny u nás klienti nejsou nuceni platit žádné zálohy a zároveň garantujeme instalaci do ročního období 60 dnů.

Pokud máte o oblast fotovoltaiky zájem, ať už v Vrdy Středočeský kraj či kdekoli jinde, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo. Naši odborníci se Vám ozvou a poskytnou Vám bezplatnou konzultaci k této tematice.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

První faktor, který je potřeba zvážit, je poloha a orientace vaší střechy. Pro maximální efektivitu by měla být střecha orientována na jih. Jakákoliv jiná orientace bude mít za následek snížení výkonu. Pozor - pokud je střecha orientována jinak než na jih a její sklon je menší než 30 stupňů, ztráty mohou dosáhnout až 30 %!

Další důležitý faktor je sklon střechy. Pro fotovoltaické panely je ideální sklon střechy mezi 20 až 30 stupni. Pokud je sklon střechy menší, opět se sníží výkon a efektivita fotovoltaických panelů. Pro směrové větrání a odvádění srážkové vody, ale především pro maximalizaci výkonu fotovoltaických panelů by měl být sklon střechy alespoň 15 stupňů.

V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že instalace solárních panelů není jednorázovou investicí. I když se náklady na fotovoltaické panely snižují, stále je potřeba počítat s pravidelnými výdaji za údržbu a servis systému. Navíc se potřebujete připravit na to, že výkon panelů se postupem doby snižuje, takže i výnosy z prodeje přebytků elektrické energie budou postupem času klesat.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při plánování instalace solárních panelů je důležité zvážit technickou vhodnost vaší střechy. Chcete-li zjistit, zda váš dům v obci Vrdy, Středočeský kraj, splňuje požadavky, je třeba vzít v úvahu několik klíčových faktorů.

První faktor je velikost vaší střechy. Pokud je příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatek solárních panelů pro efektivní provoz. Orientace střechy je také klíčová, protože špatně umístěné panely mohou negativně ovlivnit produkci energie.

Další potenciální problém může nastat, pokud je střecha vyrobena z nevyhovujícího materiálu, jako je například eternit. Takovou střechu mnoho instalačních firem odmítne kvůli riziku zatečení. Kromě toho je nutné posoudit statiku střechy, aby se předešlo deformaci v důsledku zatížení panelů a konstrukcí. Pro technickou kontrolu střechy doporučujeme využít naše bezplatné služby technického zhodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Vrdy Středočeský kraj jsou těmito zdroji podpory velmi hojně využívány, přičemž se kladně odrážejí na ekologii a ekonomice celé obce. Rovněž je důležité zmínit, že každý dotunční program má specifické podmínky, které je nutné splnit pro získání finanční podpory.

Vydávání dotací na solární elektrárny je přínosné jak pro samotné investory, tak pro širší společnost v Vrdy Středočeský kraj. Investice do obnovitelných zdrojů napomáhá zvyšování energetické soběstačnosti, zlepšuje kvalitu životního prostředí a vytváří nová pracovní místa. Proto se vyplatí se o možnosti dotací informovat a využít jejich plný potenciál.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny ve Vrdy Středočeský kraj, je klíčové zjistit, zda vás distribuční společnost "připojí" do jejich distribuční sítě. Bez tohoto připojení by bylo možné spustit vaši fotovoltaickou elektrárnu pouze na ostrovní režim, což znamená, že nemůžete prodávat přebytečnou elektřinu do sítě a vaše elektrárna by byla "odříznutá" od sítě.

Kapacita distribuční sítě se v každém místě liší, tedy i ve Vrdy Středočeský kraj. Pro zjištění dostupnosti tohoto připojení můžete použít nástroj nazvaný Mapa Připojitelnosti, který nabízí EGD. Tento nástroj vám poskytne představu o tom, jestli je v daném místě dostatek kapacity sítě pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny.

Pamatujte však, že mapu připojitelnosti lze použít jen jako orientační nástroj. S jistotou se dozvíte o možnosti připojení až po podání žádosti o připojení, kterou pro naše zákazníky vyřizujeme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Vrdy Středočeský kraj je ideální lokalita pro instalaci solárních panelů pro ty, kteří uvažují o investici do fotovoltaické elektrárny. Díky svým geografickým polohám a slunečnímu záření je tento region vhodný pro optimální využití solární energie. Nicméně, je důležité podrobně zhodnotit a porovnat potenciální návratnost a ekonomické výhody takové investice.

Inštalačné firmy, které nabízejí solární panely v oblasti Vrdy Středočeský kraj, často slibují lukrativní návratnost investice. Tato návratnost je však často založena na optimistických předpokladech a hrubých odhadech. Z tohoto důvodu je důležité konzultovat nezávislé ekonomické analýzy a předpovědi, které poskytnou realističtější obraz možného výnosu z investments.

V závěru, i když solární panely nabízí mnoho výhod, jako je snížení emisí CO2 a nezávislost na dodavateli energie, jejich návratnost a ekonomická výhodnost závisí na širokém spektru faktorů. Tyto faktory zahrnují mimo jiné náklady na instalaci a údržbu, výšku dotácií a cenový vývoj elektřiny. Proto je důležité důkladně vyhodnotit všechny tyto aspekty před tím, než se rozhodnete pro investici do solárních panelů v oblasti Vrdy Středočeský kraj.

Závěr

Můžete se nacházet v jakékoliv části České republiky, třeba i ve Vrdy Středočeský kraj, naše služby jsou pro vás vždy k dispozici. Vrdy Středočeský kraj je oblast s velkým potenciálem pro fotovoltaické energie, díky čemuž mohou místní obyvatelé využívat obnovitelných zdrojů energie a snížit tak své náklady na elektrickou energii.

Při rozhodování o investování do fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit: jaký je vliv na životní prostředí, jaký je návratnost investice a jaké jsou možnosti pro zisk. Dále je třeba zjistit, jaké jsou předpisy pro konstrukci a provoz fotovoltaické elektrárny ve vaší oblasti, v Vrdy Středočeský kraj. Toto vše je důležité vzít v úvahu při rozhodování o investici do takto významného projektu.

Ve Vrdy Středočeský kraj se nachází řada odborných poraden, které vám mohou poskytnout podrobné informace o možnostech využití sluneční energie ve vašem domově. Nezapomeňte zvážit všechny aspekty a ujistěte se, že investice do fotovoltaické elektrárny opravdu splňuje vaše očekávání a potřeby.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je předpověď pro investování do fotovoltaiky v Vrdy na rok 2024?

  Díky rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se investování do fotovoltaiky stává populární volbou. Firma MOBIS nabízí kompletní služby v oblasti solární energie v Vrdy, od projektu až po instalaci.

 • Jakým faktorům by měl věnovat pozornost obyvatel Vrdy před instalací solární elektrárny od firmy MOBIS?

  Důležité je zvážit technickou vhodnost střechy a možnost připojení do distribuční sítě. Rovněž je třeba zohlednit ekonomickou výhodnost, která závisí na mnoha faktorech včetně spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory.

 • Jak mohou dotace a podpory pomoci obyvatelům Vrdy při investici do fotovoltaiky od firmy MOBIS?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice. Podmínky pro získání podpory je však třeba důkladně prostudovat a zkontrolovat vhodnost a dostupnost těchto podpor pro konkrétní projekt v Vrdy.

Další lokality: