Fotovoltaika Úvaly: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Úvaly

Úvaly se stávají významným centrem v rámci výstavby a provozu fotovoltaických panelů, a právě zde, má naše společnost MOBIS dlouhodobou působnost a úspěch. Jsme firma s třicetiletou historií na trhu s fotovoltaikou, dokonale přizpůsobenou vašim potřebám a snům o výrobě vlastní ekologické energie.

Klíčovou výhodou naší rodinné firmy MOBIS je vlastní realizační tým, který obsahuje zkušené projektanty, elektrikáře a revizní a servisní techniky a to vše právě zde, v Úvalech. U nás v MOBIS nedává zákazník žádné zálohy a instalaci fotovoltaických panelů máme hotovou do 60 dnů.

V MOBIS nám na návštěvnících webových stránek opravdu záleží, pro všechny zájemce o služby v oblasti fotovoltaiky v Úvalech nabízíme bezplatnou konzultaci. Stačí nám zanechat telefonní číslo a my se vám ozveme co nejdříve, abychom probrali všechny vaše dotazy a přání.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny v městě Úvaly je nezbytné zvolit vhodné místo pro instalaci. Úhlopříčka slunečního záření, dostatečná plocha bez stínů, a dostupnost inženýrských sítí jsou klíčové faktory, které ovlivňují efektivitu výroby elektrické energie.

Dále je nutné provést finanční analýzu investice, která zahrnuje náklady na pořízení a instalaci zařízení, provozní náklady a očekávané příjmy z prodeje přebytečné energie. Je také důležité uvědomit si, že ve městě Úvaly a okolí existují různé formy státní podpory pro instalaci fotovoltaických zdrojů energie, které mohou výrazně změnit finanční výhodnost investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střecha domu v Úvalech může představovat ideální místo pro instalaci solárních panelů. Avšak, je třeba vědět, že ne každá střecha je pro tuto úlohu vhodná.

Nejdůležitějšími faktory jsou velikost, orientace a materiál střechy. Malá střecha v Úvalech může obsahovat příliš málo solárních panelů, zatímco špatně orientovaná střecha může vést ke snížení produkce. Střechy z nevhodného materiálu, jako je například eternit, mohou po instalaci způsobit problémy s těsností.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je statická pevnost střechy. Musí být dostatečná, aby unesla váhu panelů a konstrukce. Technické zhodnocení střechy je možné provést pomocí našich bezplatných služeb, které vám poskytnou představu o možnosti instalace solárních panelů na střechu vašeho domu v Úvalech.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Úvaly se taktéž snaží podporovat obnovitelné zdroje energie a nabízí svým obyvatelům možnost dosáhnout na dotace na solární elektrárny. Výše podpory se liší podle typu objektu a města, proto je vhodné se obrátit přímo na příslušný úřad města Úvaly pro detailnější informace.

Potenciální žadatelé musí splňovat přesně definované podmínky pro získání dotace na solární elektrárnu. Věnovat byste měli pozornost jak technickým parametrům fotovoltaických panelů, tak i specifickým požadavkům v rámci programu dotací. Například, v rámci programu Nová zelená úsporám je důležitá energetická náročnost budovy a je potřeba provést energetický audit.

Posledním důležitým bodem je průběžné sledování výsledků vaší solární elektrárny. Monitorování výkonu a účinnosti vašeho systému je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a maximálnímu využití dotace. Připravte se na to, že v případě jakýchkoliv nedostatků bude potřeba provést nápravná opatření.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny na vašem domě, je klíčové se zaměřit na jeden důležitý krok - připojení vaší elektrárny do distribuční sítě. Bez tohoto kroku by bylo možné vaši elektrárnu spustit pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená že není možné při nadvýrobě elektrické energie prodávat přebytky zpět do sítě a celá instalace by byla v podstatě „odříznutá“ od veřejné sítě.

Kapacita distribučních sítí se liší v různých částech naší republiky, tak například v městě Úvaly může být situace výrazně odlišná oproti jiným lokalitám. Pro odhad možnosti připojení nabízí Energetický regulační úřad poměrně přesný nástroj v podobě mapy připojitelnosti, díky které se můžete rychle zorientovat.

Nicméně pozor, i když město Úvaly na této mapě nebude modře vybarveno, tedy neukazuje plnou kapacitu, s 100 % přesností zjistíte dostupnost připojení až po podání oficiální žádosti. My vám s jejím vyřízením rádi pomůžeme, abyste mohli co nejdříve začít využívat výhod vaší vlastní fotovoltaické elektrárny!

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Úvaly se stává předním městem ve výstavbě solárních elektráren. Investice do těchto zařízení jsou považovány za ekonomicky smysluplné i vzhledem k disponibilním dotacím. S ohledem na nutnost zohlednit individuální spotřebu elektrické energie a cenu elektřiny, je výhodnost této investice velmi individuální.

Některé komerční společnosti mohou nabízet zavádějící informace o rychlé návratnosti investice. Ve městě Úvaly je ale k dispozici řada odborníků, kteří Vám mohou poskytnout přesnou a realistickou ekonomickou analýzu předpověděných cen a výhodnosti Vaší fotovoltaické elektrárny.

Stále je ale dobré mít na paměti, že i tyto odhady jsou pouze orientační. Nicméně, ani orientační odhad nemění fakt, že je to důležitý krok v procesu zhodnocení výhodnosti Vaší investice do solárních panelů. Úvaly nabízí bezpočet možností jak provést tento důležitý krok správně.

Závěr

Investice do fotovoltaické elektrárny nabízí řadu benefic, ale je důležité zvážit několik faktorů, než se rozhodnete pro takovou investici. Především je potřeba zvážit, zda je vaše nemovitost vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů, přičemž záleží na těchto faktorech: poloha (je potřeba dostatek slunečního světla), velikost a orientace střechy, a energetické potřeby vašeho domova.

Pokud se nacházíte v Úvalech a chcete zjistit, jestli je vaše nemovitost vhodná, je nejlepší se obrátit na odborníky, kteří provádí takzvaný 'sunshine analysis' - analýzu intenzity slunečního světla ve vaší oblasti. Tento krok je nesmírně důležitý pro úspěšnou realizaci projektu.

Na závěr, pokud jste rozhodnuti pro investici a vaše nemovitost v Úvalech je vhodná, je také třeba zvážit, zda chcete využít některé z dostupných dotací na obnovitelné zdroje energie. Tyto dotace mohou kryt až 80% nákladů na instalaci fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak MOBIS pomáhá domácnostem v Úvalech optimalizovat jejich energetické náklady přes fotovoltaiku?

  MOBIS, jako rodinná firma se zkušenostmi na trhu fotovoltaiky, nabízí občanům města Úvaly a okolí komplexní služby v oblasti fotovoltaických systémů. Od tvorby projektu, pres jeho realizaci až po následnou údržbu. Během celého procesu dbáme na to, aby byl zákazníkovi poskytnut systém, který bude co nejvíce vyhovovat jeho potřebám a optimalizovat energetické náklady domácnosti.

 • Jaké jsou technické a ekonomické aspekty instalace fotovoltaického systému v Úvalech?

  Při plánování instalace fotovoltaického systému je důležité vzít v úvahu několik faktorů. Technicky je důležitá orientace a sklon střechy, kvalita střešní krytiny a možnost napojení na distribuční síť. Ekonomicky hraje roli velikost a spotřeba elektrické energie domácnosti, aktuální cena elektřiny, vyhlídka jejího růstu a možná dotační podpora. Firma MOBIS nabízí v Úvalech poradenské služby, které zákazníkům pomáhají tyto aspekty zhodnotit a výběrem nejvhodnějšího řešení optimalizovat investici do fotovoltaiky.

 • Jaké jsou možnosti dotační podpory pro fotovoltaické systémy v Úvalech?

  Dotační programy pro podporu fotovoltaiky se mění a je důležité sledovat aktuální informace. Některé programy mohou být omezené na specifické oblasti nebo typy domácností, některé mohou vyžadovat splnění konkrétních kritérií. Firma MOBIS patří mezi firmy, které mají aktuální přehled o státem podporovaných programech a pomáhají zákazníkům v Úvalech získat možné dotace na instalaci fotovoltaických systémů.

Další lokality: