Fotovoltaika Uhlířské Janovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Uhlířské Janovice

Uhlířské Janovice v Středočeském kraji se mohou pochlubit mnoha úspěchy v oblasti alternativních zdrojů energie, zejména pak fotovoltaiky. Jedním z lídrů v této oblasti je zdejší rodinná firma MOBIS, která působí na trhu fotovoltaiky již více než 30 let.

Díky vlastnímu realizačnímu týmu, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, je společnost schopna instalovat solární elektrárnu ve velmi krátkém čase - do 60 dnů, bez jakýchkoliv předem vyžadovaných záloh.

Pokud máte zájem o služby MOBIS firmu ve Uhlířských Janovicích, lze navázat kontakt prostřednictvím telefónu, čímž zaručují rychlou a bezplatnou konzultaci o možnostech instalace a využití fotovoltaických systémů.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace střechy: Abyste mohli z fotovoltaiky získávat co nejvíce energie, je důležité, aby byla vaše střecha orientována přímo na jih. Rovněž je důležité brát v úvahu stínění okolních budov nebo stromů.

Velikost střechy: Potřebný prostor na střeše záleží na velikosti instalovaného systému. Obecně lze říci, že na každý kilowattpeak (kWp) instalovaného výkonu potřebujete asi 6-8 metrů čtverečních střešní plochy.

V Uhlířských Janovicích, Středočeský kraj, kde je sluneční svit v průměru 1000 hodin za rok, byste například pro 3 kWp systém potřebovali asi 18-24 m² střešní plochy.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace solárních panelů na střechu vašeho domu může být komplikovaná záležitost, pokud je dům ve městě Uhlířské Janovice, Středočeský kraj. V první řadě je potřeba zvážit několik důležitých faktorů, které ovlivňují účinnost výroby solární energie.

Variabilní je velikost a orientace střechy. Střecha by měla být dostatečně velká pro umístění požadovaného množství panelů a optimálně orientovaná k slunci, aby dosáhla maximálního výkonu. Dalším neméně důležitým parametrem je materiál střechy - některé materiály jako například eternit mohou způsobit problémy s pronikáním vody po instalaci.

Nakonec je potřeba brát v úvahu statiku střechy, jelikož panely a jejich konstrukce představují dodatečné zatížení. Naše firma nabízí bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu v Uhlířských Janovicích ve Středočeském kraji pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš kvalifikovaný technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Uhlířské Janovice Středočeský kraj je jedno z míst, kde mohou obyvatelé získat dotace na fotovoltaiku. Tyto dotace jsou přidělovány s cílem podpořit přechod na čisté a obnovitelné zdroje energie.

Program Nová zelená úsporám se od 1.9.2024 mění, což může ovlivnit obyvatele Uhlířské Janovice Středočeský kraj a další oblasti. Aktualizované informace o podmínkách získání dotace a jejího průběhu je tedy klíčové sledovat a důkladně se informovat.

Naše společnost poskytuje konzultace a poradenství pro zájemce o dotace na fotovoltaiku v oblasti Uhlířské Janovice Středočeský kraj. Sledujeme neustále měnící se podmínky dotačních programů, abychom mohli poskytnout nejaktuálnější a nejkomplexnější informace našim klientům.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Město Uhlířské Janovice Středočeský kraj patří mezi oblasti, kde je možnost připojení k distribuční síti velmi aktuální téma, zejména pokud jde o instalaci fotovoltaických elektráren.

Připojení k distribuční síti je zásadní aspekt využití fotovoltaických elektráren, a to zejména v případech, kdy máte zájem o prodej přebytečné energie zpět do sítě. V Uhlířských Janovicích Středočeský kraj je tato otázka velmi aktuální, protože poptávka po instalaci těchto elektráren je v tomto regionu vysoká.

Využití nástroje mapa připojitelnosti od EGD je dobrým způsobem, jak zjistit, zda je kapacita distribuční sítě ve vašem místě již vyčerpaná. Ve finále ale platí, že se 100 % jistotou zjistíte možnost připojení až žádostí o připojení. Před instalací fotovoltaických elektráren v regionu Uhlířský Janovice Středočeský kraj je tedy nezbytné se o možnosti připojení k distribuční síti informovat.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Uhlířské Janovice, Středočeský kraj, poskytuje ideální podmínky pro instalaci solární elektrárny. Je důležité zohlednit platné zákony a nařízení v tomto regionu, stejně jako technické a ekonomické parametry investice. Základním kritériem pro rozhodování o nákladové efektivitě je předpokládaná výnosnost vzhledem k nákladům na provoz a údržbu.

Analýza nákladů a přínosů solární elektrárny může být složitá, nicméně skupina odborníků z Uhlířských Janovic je připravena poskytnout poradenství na míru. Lokalita, velikost systému, technologie a množství vyrobené elektřiny jsou hlavními faktory, které ovlivní návratnost investice.

Investice do ekologických technologií jako je solární elektrárna může být v Uhlířských Janovicích velmi výnosná. Ovšem je nutné pečlivě zvážit všechny aspekty projektu. Takovou analýzu by měl provést odborník s důkladnou znalostí místních podmínek a trhu s elektřinou.

Závěr

Uhlířské Janovice ve Středočeském kraji je oblast s vysokým potenciálem pro instalaci fotovoltaických elektráren díky své geografické poloze. Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny je důležité uvědomit si, že geografické umístění je jedním z nejzákladnějších faktorů, který ovlivňuje efektivitu a výkonnost systému.

Další klíčovou záležitostí, kterou je třeba vzít v potaz je technický stav střechy na nemovitosti ve městě Uhlířské Janovice Středočeský kraj. Tato nemovitost by měla být schopna unést dodatečnou váhu panelů a měla by být orientována tak, aby byla co nejvíce vystavena slunci.

Posledním, ale rozhodně ne méně důležitým faktorem je způsob financování a ekonomická návratnost projektu. Uhlířské Janovice ve Středočeském kraji nabízí možnosti státních dotací a podpor pro ty, kteří se rozhodnou investovat do fotovoltaiky, což může výrazně zvýšit finanční přínosy z takové investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou benefity investování do fotovoltaiky v Uhlířské Janovice Středočeský kraj s firmou MOBIS?

  Firma MOBIS, rodinná firma s dlouhou tradicí v oboru fotovoltaiky, nabízí v Uhlířské Janovice Středočeský kraj komplexní služby v oblasti solární energie. Její klienti tak získávají nejen finanční a energetickou stabilitu díky nižším nákladům na energie, ale také podporu lokálních podniků a snížení své uhlíkové stopy.

 • Na co bych měl před instalací fotovoltaických panelů v Uhlířské Janovice s firmou MOBIS dávat pozor?

  Je důležité zvážit několik faktorů před instalací fotovoltaických panelů. Zákazníci by měli zkontrolovat technickou vhodnost střechy, možnosti připojení do distribuční sítě, a také ekonomickou stránku věci, která závisí na spotřebě elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory.

 • Je v Uhlířské Janovice možné získat dotace na fotovoltaiku?

  Ano. Investice do fotovoltaiky může být ještě výhodnější díky dotačním programům. Dotace mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice, ale je nutné si podmínky pro získání podpory důkladně prostudovat. Tým MOBIS je pro své klienty připravený tuto práci usnadnit.

Další lokality: