Fotovoltaika Sulice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Sulice

Sulice Středočeský kraj se v roce 2024 stane ústředním bodem ve vývoji fotovoltaiky díky úsilí rodinné firmy MOBIS. Společnost, s působností na trhu s fotovoltaikou již 30 let, nabízí komplexní služby v oblasti fotovoltaiky - od návrhu až po instalaci.

Vlastní realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, zaručuje kvalitu a efektivitu provedení projektu. Klíčovým rysem firmy je, že na solární elektrárnu nevybírá žádné zálohy a instalace proběhne do 60 dnů od počáteční dohody. Je důležité, aby zájemci o fotovoltaiku v Sulicích zanechali své telefonní číslo pro další komunikaci. Firma MOBIS v Sulicích se totiž zavazuje k okamžitému kontaktu a poskytování bezplatné konzultace o možnostech využití sluneční energie pro jejich potřeby.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Uvědomení souvislostí v oblasti fotovoltaiky je nezbytné při plánování jakékoliv investice do obnovitelných zdrojů energie. Zdroje jako Slunce jsou nevyčerpatelné a dobře dostupné, zejména v lokalitě jako je město Sulice ve Středočeském kraji, ale pro jakoukoli instalaci a efektivní fungování fotovoltaických panelů je potřeba počítat s různými faktory.

Mezi takové faktory patří klimatické podmínky - převládající sluneční svit ve vaší lokalitě může mít zásadní vliv na efektivitu vaší investice do fotovoltaické elektrárny. Dalším faktorem je úroveň technické podpory a servisu ve vaší oblasti - i když je fotovoltaická technologie obecně těžká, její údržba je nezbytností. V městě Sulice ve Středočeském kraji by měl být dostatečný počet odborníků a servisních techniků.

Posledním důležitým faktorem, který je třeba zvážit při investicích do fotovoltaiky, je legislativní prostředí a možnost dotací. Ve městě Sulice ve Středočeském kraji je třeba se obrátit na místní úřady a zjistit, jaké možnosti podpory jsou k dispozici pro instalaci fotovoltaických panelů. Je důležité si uvědomit, že investice do fotovoltaiky může být nákladná na začátku, ale s průběhem času se investice vrátí v podobě úspor za elektrickou energii.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Sulice Středočeský kraj zaznamenává zvýšený zájem o instalaci solárních panelů, ale ne každá střecha je pro tuto technologii vhodná. Omezení vycházejí z několika faktorů, včetně velikosti a orientace střechy a použitého materiálu. Například pokud je střecha příliš malá, nedokáže pojmout dostatek solárních panelů pro efektivní výrobu elektrické energie.

Doporučuje se také pečlivě zvážit, zda střecha je správně orientovaná a zda je konstrukčně schopná nést zátěž solárních panelů. Jakákoli komplikace v těchto oblastech může negativně ovlivnit výrobu energie a celkovou návratnost investice do solárních panelů.

Ve Sulice Středočeský kraj nyní nabízíme bezplatné technické hodnocení střech pro potenciální instalaci solárních panelů. Bez ohledu na vaši situaci, naše služby vám pomohou zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro solární panely a jaké jsou možnosti jejich instalace.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Sulice Středočeský kraj má pro své občany skvělou zprávu. V rámci ekologické podpory a snahy o trvale udržitelnou energii europských zemí jsou dostupné dotační programy na solární elektárny. Studie ukazují vysokou efektivitu sluneční energie, a tedy rostoucí vyžití solárních panelů pro výrobu energie.

Mnohé obce a města včetně Sulice Středočeský kraj mají možnost čerpat finanční prostředky z dotačních programů, jako je Nová zelená úsporám. Ta přináší významnou finanční úlevu při nákupu a instalaci solárních panelů a výrazně tak zkracuje dobu návratnosti investice. Tento trend podporuje přechod k udržitelnějším formám energie a snižuje závislost na fosilních palivech.

Podmínky pro získání dotací jsou detailně popsány v dotačních programech, jakými jsou například RES+ nebo OP TAK. Důležité je si uvědomit, že od 1. září 2024 dojde ke změně podmínek v rámci programu Nová zelená úsporám. Proto je potřeba sledovat aktuální informace a připravit se na tuto změnu včas.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je kritickým krokem pro její efektivní využití. Bez tohoto připojení, bude možné spustit vaši elektrárnu pouze na takzvaný ostrovní režim, což omezuje možnosti prodeje přebytků energie zpět do sítě.Kapacita distribuční sítě se liší podle místa a lze ji zjistit pomocí nástroje od EGD nazývaného mapa připojitelnosti. Tato mapa vám umožní zjistit, zda v oblasti, jako je Sulice, Středočeský kraj, je již kapacita sítě vyčerpaná.Však naprosto přesný stav kapacity sítě ve vaší lokalitě, například v Sulicích, Středočeský kraj, získáte až po podání žádosti o připojení, kterou pro vás můžeme vyřídit my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Sulice v Středočeském kraji je ideálním místem pro investice do solárních elektráren a převedení domácnosti na obnovitelné zdroje energie. Město se nachází v oblasti s vysokým podílem slunečního svitu, což přispívá k efektivnímu výkonu fotovoltaických panelů.

Investování do solárních elektráren v Sulici Středočeský kraj je ekonomicky výhodné, s potenciálem rychlé návratnosti investice. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie a dostupným dotačním podporám se investice do solárních elektráren stává stále atraktivnější.

Ačkoli výsledky analýz ekonomické výhodnosti jsou orientační, mohou poskytnout značný vhled pro konečné rozhodování. V Sulici Středočeský kraj využijeme nejpřesnější data a předpovědi cen k vypracování detailní analýzy pro vaši potřebu. Bez ohledu na její orientační charakter, může takový odhad zahrnout důležité faktory, které je třeba zvážit při posuzování výhodnosti investice do solárních elektráren.

Závěr

Sulice Středočeský kraj nabízí ideální podmínky pro investice do fotovoltaických elektráren. Je třeba předem dobře promyslet umístění panely, označení správného směru a úhel naklonění.

Technické znalosti jsou také klíčové v procesu rozhodování, například pochopení, jak fotovoltaické panely fungují a jaká je jejich životnost.

Sulice Středočeský kraj jakožto umístění poskytuje dostatečné množství slunečního svitu pro provoz fotovoltaických elektráren, takže by mělo být zváženo jako potenciální investiční místo pro ty, kteří uvažují o investicích do obnovitelných zdrojů energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je Sulice ideální pro fotovoltaický systém?

  Sulice Středočeský kraj se díky své výhodné geografické poloze může pochlubit vysokou úrovní slunečního záření, což je klíčové pro optimalizování výkonu fotovoltaické instalace. V kombinaci s expertními službami od MOBIS lze očekávat maximální využití solární energie v tomto regionu.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaického systému od MOBIS v Sulice?

  MOBIS, rodinná firma působící na fotovoltaickém trhu, nabízí v Sulice Středočeský kraj komplexní služby - od přípravy projektů po instalaci. Tým MOBIS pečlivě zhodnotí technické možnosti vašeho objektu a poskytne expertní poradenství pro efektivní využití solární energie.

 • Jaké jsou ekonomické přínosy investice do fotovoltaiky v Sulice?

  Investice do fotovoltaiky v Sulice mohou přinést značné úspory na nákladech na energii, přičemž MOBIS poskytuje podporu na všech úrovních tohoto procesu. Díky podpoře obnovitelných zdrojů a rostoucím cenám energie se fotovoltaické systémy stávají stále lákavější volbou pro obyvatele Sulice.

Další lokality: