Fotovoltaika Sázava: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Sázava

Město Sázava je nyní domovem nového trendu v oblasti obnovitelných zdrojů energie – je jím právě fotovoltaika. Významnou úlohu v této revoluci hrají místní firmy, včetně naší společnosti MOBIS, která je v oboru fotovoltaiky aktivní již více než tři desetiletí.

Naše firma MOBIS nabízí kompletní řešení od návrhu až po instalaci a servis. Záleží nám na kvalitě našich služeb a na přímém kontaktu s našimi zákazníky. Ostatně, považujeme Sázavu za ideální místo pro výstavbu solárních panelů a věříme, že tím pomáháme vytvářet udržitelnou a ekologicky orientovanou komunitu.

Vybaveni vlastním realizačním týmem, včetně odborníků jako jsou projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici, jsme schopni instalovat solární elektrárnu za méně než 60 dnů. Co se týče financování, naše společnost nevybírá žádné zálohy. A pokud máte zájem o fotovoltaiku v Sázavě, pro bezplatnou konzultaci nám stačí zanechat telefonní číslo a my vám zavoláme zpět co nejdříve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Položení a poloha domu je zásadním faktorem pevně daným při rozhodování o instalaci solárních panelů. V případě, že váš dům není ideálně situován směrem k jihu, může to znamenat značné omezení v produkci elektrické energie. Odborníci doporučují pro instalaci fotovoltaických panelů sklon střechy kolem 30 až 35 stupňů.

Druhým velice důležitým faktorem při investici do solární elektrárny je velikost střechy. Větší střecha umožňuje instalaci více panelů, což přináší vyšší potenciál pro produkci elektrické energie. Malá střecha může také omezit výhodnost investice.

Neméně důležité je před investicí zkontrolovat stav střechy, neboli její technický stav. Pokud má střecha dožitou životnost, je nezbytné ji před instalací solárních panelů vyměnit, jelikož její oprava v případě, že na ní jsou umístěný panely, je velmi obtížná a nákladná.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Článek s tématem "Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?" se zaměřuje na to, jak identifikovat vhodné střechy pro podporu solární energie. Bydliště Sázava, stejně jako ostatní města, by měla existenci těchto charakteristik zvážit při rozvažování o přechodu na solární energii.

Velikost střechy je klíčovým faktorem, který určuje, kolik solárních panelů lze na střechu umístit. Malé střechy v Sázavě nebo jiných městech, nemohou hostit dostatečné množství panelů potřebných k dosažení maximální energetické účinnosti. Orientace střechy má také vliv na výrobu energie, přičemž nejlepší výsledky se obvykle dosahují se střechami orientovanými na jih.

Dalším důležitým faktorem je materiál střechy. Některé materiály, jako je eternit, nejsou pro instalaci solárních panelů vhodné, jelikož mohou vést k problémům s těsněním. Kromě toho je třeba také zvážit statiku střechy, aby nedošlo k degradaci struktury budovy. Pro ověření technické způsobilosti vaší střechy k instalaci solárních panelů v Sázavě, využijte našich bezplatných služeb technického hodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Sázava je jedním z lokálních měst, které mohou těžit z těchto dotací. Město Sázava má ideální geografickou polohu umožňující vysokou sluneční intenzitu, takže je ideálním místem pro instalaci solárních panelů.

Žadatelé z Sázavy musí splnit několik kritérií před podáním žádosti o dotaci. Je nezbytné, aby nemovitost, na které budou solární panely instalovány, byla vlastněna žadatelem a splňovala některá specifická energetická kritéria. Důležité je také dodržení technických a bezpečnostních norem při instalaci zařízení.

Přestože se podmínky pro získání dotací mohou měnit, existují renomované poradenské firmy, které se specializují na poskytování aktuálních informací. Díky těmto informacím mají obyvatelé města Sázava možnost optimalizovat svou žádost o dotaci a maximalizovat své šance na úspěch.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování fotovoltaické elektrárny je nezbytné zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení lze elektrárnu spustit pouze v takzvaném ostrovním režimu, což omezuje možnost prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách, včetně Sázavy. Pro odhad dostupnosti kapacity nabízí EGD nástroj zvaný mapa připojitelnosti. Touto mapou můžete zjistit, zda kapacita sítě ve vašem místě, například v Sázavě, není již plná.

Nicméně, přesné informace o možnosti připojení získáte až po podání žádosti o připojení. Pro naše zákazníky ve Sázavě tuto žádost rádi vyřídíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Zkoumání možnosti ekonomické výhodnosti investic do solárních elektráren může být náročné, ale název města Sázava se objevuje jako ideální lokalita pro tyto projekty. Sázava nabízí ideální podmínky pro provozování solárních elektráren díky svému slunečnému podnebí.

Cena instalace solárních elektráren v Sázavě také hraje velkou roli při rozhodování o možné návratnosti investice. Výhodou jsou také dotační programy, které podporují rozvoj obnovitelných zdrojů energie a mohou výrazně snížit počáteční náklady na instalaci.

Je třeba pamatovat, že ekonomická výhodnost neboli návratnost investice do solární elektrárny je závislá na konkrétních okolnostech a vstupních parametrech. Přesto může být Sázava dobrým výchozím bodem pro takovéto investice, díky svým příznivým podmínkám pro provoz solárních elektráren.

Závěr

Investice do fotovoltaické elektrárny je významným rozhodnutím, které vyžaduje důkladné zmapování veškerých relevantních aspektů. Klíčovými faktory, které je třeba zvážit, jsou například místo instalace, sluneční svit na dané lokalitě, finanční náročnost projektu, platné zákony a regulace týkající se fotovoltaiky a dostupnost technického supportu.

Jako příklad si můžeme vzít město Sázava, kde pro svou investici hledáte ideální místo. Sázava nabízí rozmanité možnosti pro instalace fotovoltaických elektráren, vzhledem k tomu, že je situována v oblasti s vysokými hodnotami slunečního svitu. Adaptační nároky a technické potřeby mohou ovšem v Sázavě varirovat v závislosti na konkrétní lokalitě.

Před tím, než se rozhodnete pro investici do fotovoltaické elektrárny ve Sázavě, je nezbytné provést technickou a finanční analýzu. Tato analýza Vám pomůže zjistit, zda je váš projekt realizovatelný a finančně výhodný. Pro podrobnější informace a konzultace jsme k dispozici.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je výhodné investovat do fotovoltaických systémů od firmy Mobis v oblasti Sázavy?

  MOBIS je rodinná firma s dlouholetou tradicí na trhu fotovoltaiky. Díky našim letitým zkušenostem a odborným znalostem nabízíme komplexní a kvalitní služby v oblasti solární energie. V Sázavě používáme moderní technologie, které jsou ekologické a pomáhají snížit náklady na energie i pro domácnosti. Díky vzrůstajícím cenám energie a nestabilitě dodávek se investice do fotovoltaiky rychle vrátí. Chápeme místní podmínky a pomůžeme vám s vyřízením dotací, díky čemuž může být vaše investice ještě výhodnější.

 • Jaké jsou výhody a možnosti připojení fotovoltaického systému do distribuční sítě v Sázavě?

  V Sázavě jsou dobré podmínky pro připojení vašeho fotovoltaického systému do distribuční sítě. To znamená, že můžete nejen úspěšně pokrývat vlastní spotřebu elektrické energie, ale i prodat nadbytečnou elektřinu zpět do sítě. Tato možnost může významně přispět k rychlejší návratnosti vaší investice. MOBIS má zkušenosti s připojeními v různých oblastech, včetně Sázavy, a pomůže vám s celým procesem.

 • Jak můžu získat dotace na fotovoltaiku od firmy MOBIS v Sázavě?

  Nabízíme nejen instalaci fotovoltaických systémů, ale také pomoc s vyřízením dotací. Existuje několik programů, které mohou významně přispět k redukci počátečních nákladů na instalaci systému. Díky naší znalosti místních podmínek a regulí v oblasti Sázavy vám pomůžeme najít nejvhodnější financování. Je třeba si uvědomit, že podmínky pro získání dotace je třeba pečlivě prostudovat a my vám v tom rádi pomůžeme. Je důležité dbát na technickou proveditelnost a ekonomickou výhodnost instalace, na kterých se také podílíme.

Další lokality: