Fotovoltaika Sadská: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Sadská

Sadská se v roce 2024 stává centrem fotovoltaické energie díky úsilí rodinné firmy MOBIS, která se na trhu s fotovoltaikou pohybuje již 30 let. Vyznačujeme se vlastním realizačním týmem zahrnujícím projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, který je připravený zajistit bezproblémový průběh celého projektu.

Důležité je zdůraznit, že pro naše solární elektrárny nevybíráme žádné zálohy a garantujeme instalaci do 60 dnů. V případě zájmu o naše služby v oblasti fotovoltaiky v Sadské, prosíme o zanechání telefonního čísla pro bezplatnou konzultaci. Díky naší odbornosti a zkušenostem můžeme nabídnout unikátní řešení pro každou domácnost či podnik v Sadské.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická lokalita a orientace střechy jsou klíčové aspekty, které je nutné zvážit. V našem případě při výběru lokality pro instalaci solárních panelů je třeba vzít v úvahu město Sadská. Podnebí a poloha v Sadské jsou ideální pro instalaci fotovoltaických panelů. Při výběru střechy je třeba zvážit její orientaci, šikmost a stínění. Fotovoltaické panely by měly být nasměrovány na jih a měly by být nakloněné pod správným úhlem pro maximální výkon.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je ekonomická rentabilita. V Sadské je nutné počítat s náklady na nákup a instalaci fotovoltaických panelů, provoz a údržbu, stejně tak s očekávanými příjmy z prodeje přebytku vyrobené energie. Výpočet návratnosti investice by měl zahrnovat také možné dotace a daňové úlevy. Posledním, ale rozhodně ne méně důležitým faktorem, je legislativa. V Sadské existují určité stavební a energetické zákony, které je nutné dodržovat. Než se rozhodnete pro instalaci fotovoltaických panelů, je důležité se seznámit s touto legislativou a zvážit její dopady na vaši investici.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud uvažujete o instalaci solárních panelů na svou střechu v Sadské, je důležité zvážit několik technických aspektů. Ne každá střecha je totiž pro umístění fotovoltaických panelů ideální. Je třeba zohlednit použitý materiál střechy, velikost a orientaci střechy, ale také její statickou zatížitelnost.

Nelze ignorovat problematiku, že pokud je střecha příliš malá, nevleznou se na ni dostatečné množství panelů pro optimální výrobu energie. Taktéž špatně orientovaná střecha může významně snížit potenciální výrobu energie. Nežádoucí je také materiál střechy, konkrétně pokud je zhotovená z eternitu - v takovém případě mnoho instalatérů odmítá takové střechy obsluhovat, protože hrozí problém se zatékáním.

Kromě výše zmíněných faktorů je rozhodující také hodnocení statické zatížitelnosti střechy. Dodatečné zatížení, které představují solární panely a jejich konstrukce, by mohlo střechu deformovat. Technické zhodnocení střechy pro účely instalace fotovoltaiky je proto nezbytné. V Sadské vám doradí technici, kteří provedou toto zhodnocení zdarma a poskytnou vám objektivní radu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Sadské se v posledních letech stále zvyšuje zájem o solární panely a s tím spojený rozvoj fotovoltaické elektrárny. Investoři v Sadské berou v potaz, jak daleko se mohou dostat v oblasti zelené energetiky s podporou dotačních programů jako je program Nová zelená úsporám a další.

Program Nová zelená úsporám je zaměřený výhradně na podporu energeticky úsporných opatření na rodinných a bytových domech. Začíná od 1.9.2024 s novou podobou, která přináší mnoho změn a nových příležitostí pro majitele nemovitostí v Sadské a celé ČR. Je důležité se včas informovat a připravit na podmínky, které tato změna přináší.

Dalšími dostupnými programy pro podporu obnovitelných zdrojů jsou RES+ a OP TAK. Tyto programy jsou široce dostupné pro širokou veřejnost a poskytují finanční podporu pro investice do zelené energetiky. Investice do solární elektrárny v Sadské se tak díky těmto dotačním programům mohou stát velmi atraktivní.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v obci Sadská, důležitou otázkou je, zda vás místní distribuční společnost připojí do sítě. Bez tohoto připojení by byla vaše elektrárna schopná fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což by znamenalo, že byste neměli možnost prodat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita připojení k distribuční síti je v Sadská a okolí variabilní. Pro získání představy o dostupné kapacitě lze využít online nástroje, jako je mapa připojitelnosti od EGD. Modrá označení na této mapě signalizují místa, kde je kapacita sítě již vyčerpaná.

Nicméně, pravdivou a nezvratnou odpověď na otázku o možnosti zapojení vaší fotovoltaické elektrárny do sítě v Sadská získáte pouze prostřednictvím oficiální žádosti o připojení. Pro naše zákazníky je připravujeme a vyřizujeme za ně.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Vesnice Sadská je ideální lokalitou pro instalaci solárního systému díky svému geografickému umístění a dostupnosti slunečního světla. Analyzujeme jak potenciál sluneční energie v Sadské, tak i lokální sazby za elektřinu, což je klíčové pro určení návratnosti investice.

Pro lokalitu Sadská je také nutno zohlednit dostupné státní a místní dotace na zelenou energii, které mohou výrazně snížit počáteční náklady a přispět k rychlejšímu dosažení návratnosti investice. Pokud jde o celkovou spotřebu elektrické energie, data z desítek domácností v Sadské nám umožňují vypracovat detailní a přesné předpovědi.

Ekonomická analýza výhodnosti solárního systému v Sadské je základním krokem před rozhodnutím o investici. Ačkoli jsou veškeré výstupy z těchto analýz pouze odhadem, poskytují cenný vhled do potenciálních nákladů a návratnosti takové investice. Zvažte tedy pečlivě všechny tyto faktory předtím, než se rozhodnete investovat do solárního systému v Sadské.

Závěr

Úvaha o případné investici do fotovoltaické elektrárny si žádá důkladné zhodnocení. První věc, kterou je potřeba vzít v úvahu, je dostupnost slunečního svitu v místě, kde by měla stát fotovoltaická elektrárna. Inu, bez dostatečného solaru fotovoltaika prostě nefunguje. Například v Sadské je pro tento účel dostačující množství slunečních dní.

Dalším zásadním faktorem při rozhodování je finanční náročnost celého projektu. Instalace fotovoltaické elektrárny může být poměrně nákladná. Zároveň je ale potřeba počítat s tím, že se jedná o dlouhodobou investici, která se postupně vrátí. V Sadské je možné najít spolehlivé dodavatele, kteří Vám mohou pomoci s financováním takového projektu.

Kromě toho je nutné si ověřit, zda Vám úřady umožní instalaci fotovoltaické elektrárny na Vaši nemovitost. Je to zvláště důležité v případě, pokud byste například chtěli fotovoltaickou elektrárnu postavit v oblastech s ochranným pásmem, jako je třeba Sadská. Nakonec je nutné také zvážit vliv instalace na životní prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je situace týkající se fotovoltaiky v Sadská v roce 2024?

  Sadská, stejně jako mnoho jiných měst v České republice, aktivně podporuje využití obnovitelných zdrojů energie. To zahrnuje i instalaci fotovoltaických systémů na střechy domů a firem. Naše firma, MOBIS, je ve městě Sadská dominantní hráčem na trhu s fotovoltaickými systémy a jsme hrdí na naše mnohaleté působení v tomto sektoru. Náš tým odborníků neustále sleduje nejnovější trendy a změny v legislativě, aby mohl našim zákazníkům poskytnout aktuální a komplexní služby.

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Sadská?

  Investice do fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Sadská přináší řadu výhod. Nejen, že se jedná o ekologické a udržitelné řešení, ale i finančně se jedná o chytrou investici vzhledem k rostoucím cenám energie. Navíc naše rodinná firma nabízí komplexní služby od návrhu systému, přes technické výpočty až po jeho instalaci. Snažíme se maximalizovat výhody pro naše zákazníky, včetně optimalizace pro dotace.

 • Na co bych měl dát pozor při investici do fotovoltaiky v Sadská?

  Při investici do solárního systému je důležité vzít v úvahu několik faktorů. Nejen technickou vhodnost střechy pro instalaci, ale také současnou a očekávanou budoucí spotřebu elektrické energie. Je také důležité zvážit možnost připojení do místní distribuční sítě a podmínky pro získání státních dotací. Naše firma, MOBIS, Vám poskytne veškeré potřebné informace a poradí s výběrem nejvhodnějšího řešení.

Další lokality: