Fotovoltaika Roztoky: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Roztoky

V oblasti fotovoltaiky se Roztoky pro rok 2024 chystají na velké změny. Rodinnou firmu MOBIS, která má v tuto chvíli na trhu s fotovoltaikou již 30 let, plánuje v Roztokách expanzi svých služeb.

MOBIS disponuje vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky. Na vybudování solární elektrárny této firmě nevybíráme žádné zálohy a instalace je zvládnuta do překvapivě krátké doby 60 dnů.

Pokud má návštěvník stránky zájem o podobné služby v oblasti fotovoltaiky v Roztokách, MOBIS je připraven poskytnout bezplatnou konzultaci, stačí zanechat kontakt. Takto zájemce o fotovoltaiku v Roztokách může předčasně zjistit, jaké jsou jeho možnosti a jaké budou případné náklady.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Výběr lokalizace je jedním z klíčových faktorů, který významně ovlivňuje efektivitu a návratnost investice do fotovoltaické elektrárny. Optimum je umístění na jižní stranu bez stínů. Například v obci Roztoky u Prahy se nachází řada příhodných lokalit pro instalaci fotovoltaických elektráren.

Velikost a výkon systému jsou dalšími důležitými parametry, které je třeba vzít v úvahu při plánování instalace solární elektrárny. Velikost systému by měla být zvolena tak, aby pokryla vaši roční spotřebu elektrické energie. V Roztokách se obvykle setkáváme s průměrnou roční spotřebou na úrovni 3-4 MWh.

Investice do fotovoltaiky je také spojena s řadou administrativních povinností. Je třeba získat řadu povolení, začínaje stavebním povolením v obci Roztoky a konče kolaudací elektrické instalace od distribučního systémového operátora. Celková doba trvání těchto procesů se může pohybovat v řádu měsíců, a proto je důležité s nimi počítat při plánování investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Roztoky se v poslední době stávají místem zvyšujícího se zájmu o instalaci solárních panelů na domácnostech. Je však důležité mít na paměti, že ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Ve Roztokách a okolí je potřeba posoudit velikost střechy, tedy zda se na střechu vejde dostatek solárních panelů. Dále je důležitá orientace střechy, jelikož špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu fotovoltaiky. Počítá se také s materiálem střechy, například střechy z eternitu mohou přinést komplikace, jako je riziko zatékání.

Poslední zásadní aspekt je statika střechy, kterou je nutné zohlednit pro zatížení panelů a konstrukcí, aby střecha nebyla nedeformována. V Roztokách doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V roztockém prostředí se solární elektrárny stávají stále oblíbenější. Investice do solárního systému nabídne nejen ekologické výhody, ale také finanční úspory, především díky možnosti získání dotací.

Potenciální zájemci z Roztok si mohou vybrat z několika dotačních programů. Patří mezi ně RES+, OP TAK, či program pro rodinné a bytové domy Nová zelená úsporám. Důležité je zmínit, že od 1.9.2024 nastanou v rámci tohoto programu změny.

Investice do solární elektrárny v Roztokách má tak řadu benefitů. Především jde o výrazné zkrácení doby návratnosti díky možnosti čerpání dotací. Je však vhodné si dobře prostudovat veškeré podmínky pro získání dotace a nejednat unáhleně.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud máte v plánu instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Roztoky, je důležité zjistit, zda Vás provozovatel distribuční soustavy připojí do distribuční sítě. Bez připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což ale znamená, že nemůžete prodávat přebytky zpět do sítě a vaše elektrárna by byla ,,odříznutá'' od sítě.

Relativně přesný nástroj pro odhad kapacity distribuční sítě v místě vašeho zájmu, jako je Roztoky, je mapa připojitelnosti od EGD. Můžete zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě plná, což by omezovalo připojení vaší fotovoltaické elektrárny. Pamatujte však, že se 100 % přesností se dozvíte o možnosti připojení až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může přinést značný ekonomický přínos, avšak je nutné provést důkladnou analýzu.

Roztoky se stávají lukrativním místem pro umístění solárních panelů díky své poloze a slunečným dnům, avšak rozhodnutí o investici by mělo být podloženo detailním průzkumem a výpočty. Danou analýzu je možné provést s ohledem na celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu, a také velikost a typ navrženého systému.

Ačkoli instalační firmy mohou slíbit velmi krátkou dobu návratnosti investice, většinou jsou tyto výsledky orientační, a proto je dobré je brát s rezervou. Přesto ale i orientační odhad návratnosti je důležitým faktorem při rozhodování o ekonomické výhodnosti investice do fotovoltaické elektrárny v Roztokách.

Závěr

Před rozhodnutím o investici do fotovoltaické elektrárny je zapotřebí pečlivé přípravy a zhodnocení několika faktorů. Hlavními faktory jsou především dostupné sluneční světlo v místě instalace, rozloha střechy nebo plochy, kam se elektrárna chystá instalovat a elektrická spotřeba v nemovitosti.

V Roztokách, malém městečku ležícím severozápadně od Prahy, se v posledních letech fotovoltaika stává stále populárnější. Mnoho majitelů nemovitostí v Roztokách už zaznamenalo výhody, které přináší instalace fotovoltaické elektrárny.

Díky podpoře města Roztoky a povzbuzování ekologicky orientovaných projektů, je investice do fotovoltaické elektrárny atraktivní volbou pro majitele nemovitostí zde. Důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je výběr odborné firmy pro realizaci projektu, která garantuje kvalitní provedení a dlouholetou záruku. V Roztokách existuje několik takových firem, je proto vhodné se o nich informovat a případně vyžádat několik nabídek.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit fotovoltaické systémy od firmy MOBIS v Roztokách?

  Firma MOBIS je dlouholetým hráčem na trhu s fotovoltaikou, který nabízí komplexní servis, od návrhu projektu až po instalaci. Naše rodinná firma má v Roztokách hluboko zakořeněnou tradici a dobrou pověst. Díky naší dobré znalosti místních podmínek a blízkého spojení s místní komunitou jsme schopni vyhovět individuálním potřebám každého zákazníka.

 • Jakou výhodu představuje investice do fotovoltaiky v obci Roztoky v roce 2024?

  Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se fotovoltaika stává stále populárnější volbou pro obyvatele Roztok. Tato technologie umožňuje nejen snížit účty za elektřinu, ale také přispět k ochraně životního prostředí. Roztoky jsou ideálním místem pro instalaci fotovoltaiky, díky vynikajícím slunečním podmínkám a možnosti připojit se do místní elektrické sítě.

 • Jak MOBIS pomáhá zákazníkům získat dotace na fotovoltaické systémy v Roztokách?

  Naše firma MOBIS má zkušenosti a znalosti potřebné k navigaci v procesu získání dotací na fotovoltaiku. Jsme připraveni pomoci vám se všemi kroky, od vyplnění příslušné dokumentace až po vyjednávání s příslušnými úřady. Chápeme, že proces získání dotací může být obtížný a složitý, a proto se snažíme vše co nejvíce ulehčit. S naší pomocí může být fotovoltaika v Roztokách dostupná pro každého.

Další lokality: