Fotovoltaika Psáry: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Psáry

Ve Psárech se v roce 2024 očekává významný růst v oblasti fotovoltaiky. Tento růst je zapříčiněn zvýšeným zájmem obyvatel o obnovitelné zdroje energie a environmentální udržitelnost.

Rodinná firma MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již 30 let, se těší na spolupráci s obyvateli Psár. Tato firma provádí instalace solárních elektráren bez požadavku na zálohu a zprovoznění probíhá do 60 dnů.

Firma vyzývá všechny občany Psár, kteří mají o fotovoltaiku zájem, aby zanechali své telefonní číslo pro další komunikaci. MOBIS nabízí bezplatnou konzultaci a rychlý servis, aby vyhověl potřebám všech svých zákazníků.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Zajištění solární insolačnosti: Prvním krokem před instalací fotovoltaických panelů je ověření dostatečné solární insolačnosti v lokalitě. U většiny lokalit v České republice je solární insolačnost dostatečná, ale například v Psárech je tato insolačnost zvlášť vysoká, což této lokalitě dává výhodu pro instalaci fotovoltaických panelů.

Vyřešení administrativních povinností: Je třeba ujistit se, že obec Psáry povoluje instalaci fotovoltaických zařízení. Ve všech případech je nutné mít stavební povolení a v některých případech i povolení od energetických distributorů nebo povolení k napojení na distribuční síť.

Technická proveditelnost: Je důležité zvážit technickou proveditelnost projektu. Ve městě Psáry je výhodou velké množství volných pozemků a střech s vhodnou orientací pro instalaci fotovoltaických panelů. Ale i tak je nutné ověřit, zda je technicky možné na dané lokaci fotovoltaickou elektrárnu postavit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Psáry mohou být perfektním místem pro instalaci solárních panelů, pokud vaše střecha splňuje několik technických požadavků. Není každá střecha ideální pro takovýto zásah, proto je nutné prostudovat několik aspektů, jako je rozloha, orientace, materiál a statika.

Pokud je střecha v Psárech příliš malá, možná se na ni nevleze dostatek solárních panelů pro efektivní výrobu energie. Dále je důležité vzít v úvahu i orientaci střechy - špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit předpokládanou výrobu elektrické energie.

Materiál střechy, například eternit, může komplikovat instalaci, protože některé instalatérské firmy kvůli riziku zatékání po instalaci takovou práci odmítnou. Statika střechy je další důležitý faktor - střecha musí být schopná unést váhu panelů a konstrukcí bez deformace. Pro ověření technické vhodnosti vaší střechy v Psárech pro instalaci fotovoltaické elektrárny lze využít bezplatných služeb našeho technika.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Psáry je dobité město, které se stále více orientuje na obnovitelné zdroje energie jako je solární energetika. Stejně jako ve většině Česka, i v Psáry se od roku 2024 mění podmínky pro získání dotací z programu Nová zelená úsporám na solární elektrárny.

Tento program, díky kterému může být výstavba solární elektrárny výrazně levnější, poskytuje finanční podporu nejen pro občany Psáry, ale pro celou ČR. Je důležité dopodrobna prostudovat tuto problematiku, určit si vhodný dotace na fotovoltaiku a posoudit, zda je návratnost takové investice pro nás výhodná.

Důležité je upozornit, že existují i další dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů, jako jsou například RES+ nebo OP TAK. Vybrat správnou dotaci nemusí být jednoduché, ovšem hluboká analýza může pomoci v jejím výběru a ulehčit cestu k ekologickému a udržitelnému způsobu života.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále oblíbenější volbou pro producenty energie, ale je důležité zjistit, jestli je možné takovou elektrárnu 'připojit' do distribuční sítě, kterou provozuje distributor energie. Bez připojení k síti by mohla elektrárna fungovat pouze v takzvaném ostrovním režimu, což znamená, že by nebylo možné prodávat přebytečnou energii zpět do sítě a elektrárna by byla zcela 'odříznutá' od sítě.

Kapacita distribuční sítě se však v každém městě liší, a pro zjištění, zdali je připojení v konkretním místě možné, je připraven speciální nástroj nazvaný mapa připojitelnosti. Tento nástroj lze najít na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ve městě Psáry například lze pomocí mapy připojitelnosti zjistit, zda je kapacita sítě již naplněna - modře označené území označuje místa, kde je kapacita sítě vyčerpána.

Nicméně, jediný způsob, jak zjistit s 100% jistotou, zda je možné připojení k distribuční síti v městě Psáry, je podání žádosti o připojení. Tento proces může být komplikovaný, je však možné ho nechat řešit odborníky, kteří se s vyřízením takových žádostí setkávají pravidelně.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je velkým rozhodnutím, které vyžaduje důkladné zvážení různých faktorů. Psáry, jako mnoho dalších míst, vidí stále narůstající zájem o solární energii, ale stále existuje mnoho otázek ohledně návratnosti takovéto investice.

Při úvahách o investici je nezbytné zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu a velikost a typ navrženého systému. Instalační firmy v oblasti Psáry mnohdy slibují krátkou návratnost investice, ale tato tvrzení často poskytují pouze orientační představu.

Pro lepší představu je možné provést ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny. Přestože jsou veškeré analýzy založené pouze na předpokladech, i tak mohou sloužit jako právoplatný odhad výhodnosti investice pro potenciální investory v Psáry.

Závěr

Investice do fotovoltaické elektrárny je závažný krok, k jehož rozhodnutí by měla předcházet důkladná příprava a zvážení všech aspektů. Je důležité si uvědomit, že výnosnost takové investice je ovlivněná několika faktory, jako jsou geografická poloha, využitelná plocha nebo aktuální legislativa.

Jelikož se fotovoltaické elektrárny mohou lišit podle konkrétních podmínek a potřeb, doporučujeme vám využít služeb odborníků, kterých je v Psárech dostatek. Bezplatnou konzultaci a kompletní služby vám garantují již zmiňovaní specialisté. Nabízí možnost prohlédnout si aktuální stav Vaší nemovitosti a porovnat jej s tím, co by mohlo být po instalaci fotovoltaické elektrárny.

Kvalitní příprava vám umožní získat hlubší přehled o tom, jak bude fotovoltaická elektrárna fungovat a co bude přínosem pro vás. Nezapomeňte, že i v Psárech může být výhodné investovat do obnovitelných zdrojů a stát se tak součástí zelené revoluce. Kdykoli vás napadne jakákoliv otázka, kontaktujte naše odborníky, kteří jsou k dispozici pro rychlé a efektivní řešení Vašich požadavků a dotazů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by mě měl fotovoltaický systém v Psáry zajímat?

  Fotovoltaické systémy se stávají významnou součástí diskuse o energii a životním prostředí, a to i v Psáry. S rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek se investice do solární energetiky stává stále atraktivnější. Naše rodinná firma MOBIS vám nabízí kompletní služby v tomto oboru od návrhu systému až po jeho instalaci.

 • Jaký je postup při instalaci fotovoltaického systému od firmy MOBIS?

  Firma MOBIS nabízí komplexní řešení pro instalaci fotovoltaických systémů. Začínáme se zjištěním technické vhodnosti střechy a možností připojení do distribuční sítě. Poté vám představíme návrh optimálního řešení včetně rozpočtu. Samotnou instalaci provádíme rychle, efektivně a s ohledem na vaše potřeby.

 • Jaké jsou ekonomické výhody investování do fotovoltaiky v Psáry?

  Investování do fotovoltaiky přináší řadu ekonomických výhod. Kromě toho, že produkuje vlastní čistou energii, můžete značně snížit vaše měsíční náklady na elektřinu. Díky dotacím na realizaci fotovoltaických projektů je navíc možné významně zkrátit dobu návratnosti investice. Firma MOBIS vám ráda pomůže zjistit, jakých podpory se můžete v Psáry dočkat a jaký zisk by pro vás mohl systém přinést.

Další lokality: