Fotovoltaika Odolena Voda: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Odolena Voda

Fotovoltaika Odolena Voda je klíčovým tématem roku 2024. Přední společnosti se zde zaměřují na výrobu a instalaci fotovoltaických systémů se zaměřením na udržitelnost energie.

Mezi nimi vyniká firma MOBIS, která má na trhu s fotovoltaikou již 30 let zkušeností. Tímto zkušebním obdobím za sebou MOBIS nabízí komplexní služby v oblasti fotovoltaiky, od projektování po údržbu a servis.

MOBIS se také odlišuje svou politikou nevybírání záloh na solární elektrárny a rychlou instalací do 60 dní. Jestliže máte o fotovoltaiku Odolena Voda zájem, neváhejte zanechat své telefonní číslo pro rychlou a bezplatnou konzultaci s našimi odborníky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha: Místem pro instalaci solárních panelů může být střecha vašeho domu, volný pozemek nebo dokonce parkoviště. Je důležité počítat s tím, že optimální je umístění na jihu.

Velikost instalace: Důležitým faktorem je velikost instalace. Při výběru velikosti instalace je potřeba zohlednit váš aktuální i budoucí odběr elektrické energie. Na základě tohoto faktoru je možné určit optimální velikost vaší fotovoltaické elektrárny v Odolena Vodě.

Financování: Dalším významným kritériem je pořizovací cena a financování fotovoltaické elektrárny. Náklady na pořízení solární elektrárny v Odolena Vodě se mohou lišit v závislosti na typu a velikosti instalace, zvoleném dodavateli a finančních možnostech. Dokážete si ji například financovat ze svých úspor, nebo využít nabídky bankovních úvěrů či dotací. Finanční návratnost investice do fotovoltaického systému se obecně pohybuje mezi 7 až 12 lety, což je také důležité vzít v úvahu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Máte zájem o instalaci solárních panelů na své střeše v Odolena Vodě, ale nejste si jisti, zda je vaše střecha vhodná pro tento záměr? Existuje několik technických aspektů, které je nutné zvážit, než se rozhodnete pro nákup a instalaci fotovoltaických panelů.

Prvním z nich je velikost střechy; pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatek panelů pro efektivní výrobu elektřiny. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy; střechy orientované jižním směrem jsou nejideálnější, protože maximalizují oslunění během dne. Také je nezbytné posoudit material střechy; některé materiály, jako je eternit, mohou být nevhodné pro instalaci solárních panelů, protože mohou způsobit problémy se zateplením. A konečně, je důležité zkontrolovat statiku střechy, aby nedocházelo k deformacím v důsledku zátěže panelů a konstrukcí.

Pokud si nejste jisti technickými specifikacemi vaší střechy v Odolena Vodě, nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domova pro účely instalace fotovoltaiky, které za Vás provede náš odborný technik. Tato služba je důležitá část předinstalačního procesu a pomůže vám rozhodnout se o správné volbě pro vaši střechu v Odolena Vodě.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Odolena Voda je ideálním místem pro instalaci fotovoltaických systémů, díky své poloze a počtu slunečných dnů v roce. Dále Odolena Voda poskytuje podporu a odborné poradenství občanům, kteří se rozhodli investovat do výstavby fotovoltaických elektráren.

Občané města Odolena Voda mohou využívat maximální investiční dotace na fotovoltaické systémy do výše 1 milionů korun (včetně DPH), pokud systém není napojen na distribuční síť a je určen pouze pro vlastní spotřebu. Pokud má systém výkon do 10 kWp a je napojen na distribuční síť, maximální výše investiční dotace je 30% způsobilých výdajů.

Je důležité zmínit, že podpora ze strany města Odolena Voda je kompatibilní s podporou ze státních programů. To znamená, že můžete požádat o dotaci jak od města, tak od státu, což je významným způsobem může zkrátit dobu návratnosti investice do solárních systémů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Odolena Voda se stává populárním místem pro instalaci fotovoltaických elektráren, díky svým ideálním podmínkám pro solární energii. Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou si musí lidé před instalací položit, je, zda jejich instalace bude připojena do elektrické sítě distributora.

Bez tohoto připojení je možné, že elektrárna bude fungovat pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě. To značně omezuje využitelnost a efektivitu eletráren, zvláště v případech, kdy je produkce energie vyšší než spotřeba.

Přesto je třeba poznamenat, že kapacita distribuční sítě se v Odolene Vodě liší a je základním faktorem pro možnost připojení vaší solární elektrárny do sítě. Pomocí nástroje zvaného mapa připojitelnosti lze zjistit, zda je v daném místě kapacita sítě dostatečná pro připojení. Přesnou odpověď ovšem zjistíte až po podání oficiální žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická investice do solární elektrárny se stává stále atraktivnější nabídkou pro zákazníky ve městě Odolena Voda a okolí. Ve světle narůstajících cen elektřiny a dostupných dotačních programů může být taková investice výhodná.

Klíčové výstupy z analýzy výhodnosti investice však často mohou být zavádějící, protože jsou silně orientační. V tomto ohledu je Odolena Voda místem s mnoha příběhy o nízké návratnosti investice do solárů.

Přesto i přes potenciální nejistoty je správný odhad výnosnosti takto vytvořené investiční příležitosti pro obyvatele Odolena Voda zcela nezbytný.

Závěr

Ve středních Čechách, v obci Odolena Voda, se v posledních letech těší stále rostoucí oblíbenosti fotovoltaické elektrárny. S rostoucím zájmem o obnovitelné zdroje energie se Odolena Voda stává atraktivní pro investory hledající příležitosti v oblasti solární energie.

Před investicí je důležité zvážit několik klíčových faktorů. První a nejdůležitější je poloha: Odolena Voda se nachází v oblasti s vysokým počtem slunečných dnů v roce, což je pro provoz fotovoltaické elektrárny ideální. Dalším důležitým faktorem je financování: přestože je počáteční investice vyšší, díky dlouhodobým úsporám a podpoře ze strany státu se fotovoltaika v Odoleně Vodě může stát lukrativním projektem.

Naši odborníci v Odoleně Vodě jsou k dispozici pro poskytnutí všech potřebných informací a technické podpory. Poskytujeme bezplatné konzultace a pomůžeme investice do fotovoltaické elektrárny maximálně optimalizovat. Zanechte nám své telefonní číslo a my se co nejdříve ozveme.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Odolena Voda s firmou Mobis?

  Firma Mobis je rodinný podnik s dlouholetou tradicí v oblasti fotovoltaiky, který nabízí komplexní služby v Odolena Voda - od projektové přípravy až po instalaci systému. Díky místní orientaci naše společnost rozumí specifickým podmínkám a požadavkům regionu. Kromě toho naši odborníci vždy hledají individuální řešení, které je přizpůsobeno konkrétní střeše a spotřebě elektřiny.

 • Jak může investice do fotovoltaiky v Odolena Voda ovlivnit moje náklady na energii?

  Investováním do fotovoltaiky můžete významně snížit své náklady na energii. Fotovoltaický systém konvertuje sluneční energii na elektrickou, kterou můžete využívat pro běžné domácí potřeby. Díky stále rostoucím cenám energie a nestabilním dodávkám se investice do solární energie stává stále atraktivnější. Kromě toho je možné získat různé dotace, které investici usnadňují a zkracují její dobu návratnosti.

 • Jaké jsou možnosti dotací na fotovoltaiku v Odolena Voda?

  Existují různé možnosti dotací, které můžete využít pro instalaci fotovoltaického systému. Podmínky pro získání podpory jsou různé a je důležité si je důkladně prostudovat a pochopit. V případě zájmu vám naši specialisté poskytnou všechny potřebné informace a poradí vám, jak získat finanční podporu pro váš projekt.

Další lokality: