Fotovoltaika Neveklov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Neveklov

Neveklov Středočeský kraj se chystá být lídrem ve využití obnovitelných zdrojů energie, především díky využití fotovoltaiky v roce 2024. To je díky vedení naší rodinné firmy MOBIS, která je na trhu s fotovoltaickými systémy již 30 let.

Náš specializovaný realizační tým, skládající se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, zajistí kvalitní a rychlou instalaci. Důležitým faktorem je, že na naši službu nevybíráme žádné zálohy a dokážeme Vaši solární elektrárnu instalovat do 60 dnů.

Pokud máte zájem, neváhejte nám zanechat vaše telefonní číslo. Nabízíme bezplatnou konzultaci a budeme se vám co nejdříve ozvat. Společně můžeme Neveklov Středočeský kraj posunout směrem k udržitelnému rozvoji.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Dostupnost slunce: Před instalací solárních panelů musíte zvážit, zda je vaše lokalita výhodná pro provoz fotovoltaické elektrárny. Neveklov Středočeský kraj je v tomto ohledu poměrně výhodný, jelikož ve Středočeském kraji jsou v průměru více slunečné dny než například v horských oblastech.

Finanční náklady: Další významný faktor je finanční náročnost projektu. Stavba fotovoltaické elektrárny v Neveklově ve Středočeském kraji je sice na první pohled finančně náročná, avšak díky různým dotacím a úvěrům se tato investice může rychle vrátit.

Zákonná regulace: Je důležité se seznámit s legislativou týkající se instalace a provozu fotovoltaických elektráren v rámci České republiky, konkrétně v Neveklově ve Středočeském kraji. Zákon může ovlivnit, kde a jak velkou elektrárnu můžete postavit. Informujte se u odborníků nebo na úřadech.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Neveklov Středočeský kraj se potýká s rozhodováním, zda jejich střecha je vhodná pro instalaci solárních panelů. Existuje několik faktorů, které je nutné zvážit, včetně velikosti střechy, její orientace a materiálu střechy. Příliš malá střecha může komplikovat umístění dostatečného množství solárních panelů, zatímco špatně orientovaná střecha omezí potenciální výrobu fotovoltaiky.

Střecha z eternitu může způsobit problémy, jelikož častým nešvarem bývá zatékání po instalaci panelů. Proto mnoho firem odmítá instalovat solární panely na takovéto střechy. Poslední, avšak neméně důležitou zkouškou, je zjištění statiky střechy, aby nedošlo k její deformaci těžkým zatížením panelů.

Nejjednodušším řešením této situace je využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, což provádí naši specialisté. Bez ohledu na to, kde v Neveklov Středočeský kraj se nacházíte, naši odborníci jsou připraveni vás navštívit a provést potřebné hodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Neveklov Středočeský kraj je jedním z míst, kde je možné žádat o tyto dotace. V rámci těchto programů lze získat až 90% dotaci na fotovoltaické panely a další technologie spojené s obnovitelnou energií.

Podmínky pro získání dotace obvykle zahrnují potřebu provést energetický audit a předložit technickou dokumentaci. Nová zelená úsporám má také podmínky týkající se energetické účinnosti budovy a její izolace. Využití programu RES+ a OP TAK je pak možné v případě, pokud jste podnikatel či firma.

Nejdůležitější radou pro získání dotace je pečlivá příprava a správné vyplnění žádosti. Přitom platí, že čím lépe a detailněji budete moci zdůvodnit potřebu vaší investice, tím větší šance na získání dotace máte. Je tedy na místě obrátit se na odborné poradenské firmy, které se specializují na získávání dotací pro solární elektrárny v městě Neveklov Středočeský kraj a okolí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Důležités informace pro majitele a potencionální investory do fotovoltaických elektráren v Neveklově ve Středočeském kraji. Připojení elektrárny do distribuční sítě je nutné pro efektivní fungování a prodej přebytků energie. Bez připojení lze elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, kdy není možné přebytky energie prodávat zpět do sítě. V Neveklově ve Středočeském kraji se kapacita distribuční sítě může lišit. Mapa připojitelnosti od EGD vám může pomoci zjistit, zdali je kapacita distribuční sítě ve vašem místě vyčerpána. Se 100 % přesností ale možnost připojení zjistíte až po podání žádosti o připojení.Operátoři distribuční sítě mají povinnost připojit každého, kdo splňuje technické podmínky pro připojení. Pro bezproblémové vyřízení žádosti o připojení a přehled o kapacitě sítě je vhodné obrátit se na odborníky ve své lokalitě - v Neveklově ve Středočeském kraji.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ve světle těchto informací stále více urbánních obyvatel přechází na obnovitelné zdroje energie jako je slunce. Je zde ovšem ještě další možnost - odlehčit domácnostem a začít využívat solární energii na venkově. Například, Neveklov ve Středočeském kraji by byl ideální lokalitou pro instalaci solárních panelů, díky své strategické poloze a vysokému počtu slunečných dní.

Neveklov je obec s bohatou historií a pevnou komunitou, která by mohla získat z výhod sluneční energie. Investice do solárnech panelů zde může nejen snížit náklady na elektrickou energii, ale také napomoci k dosažení cílů udržitelnosti a ekologické nezávislosti.

Na závěr, když uvažujete o investici do solární elektrárny ve Neveklovu v Středočeském kraji, měli byste zvážit řadu faktorů. Některé z nich zahrnují vaše současné a očekávané budoucí náklady na energii, dostupné finanční stimuly a podpory, a také váš osobní přínos k ochraně životního prostředí. Ale ať už jaké jsou vaše důvody, pořízení solárních panelů je investicí do budoucnosti.

Závěr

Při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny ve městě Neveklov ve Středočeském kraji je klíčové zvážit několik aspektů. V první řadě je to analýza místních klimatických podmínek, jako je množství slunečního záření, délka dne a ročních období, které mohou významně ovlivnit výkonnost a výnosy z fotovoltaické elektrárny.

Kromě toho by měl potenciální investor zvážit i technické a regulativní aspekty projektu. Velmi důležité je například hodnocení vhodnosti střechy, technické analýzy systému a pochopení postupů a regulace pro připojení elektrárny k energetické síti.

Nakonec, ale neméně důležitou je finanční stránka projektu. Před investicí do fotovoltaického systému ve městě Neveklov v Středočeském kraji je nutné udělat detailní finanční analýzu, která zohlední náklady na pořízení a provoz technologie, očekávané výnosy z prodeje elektřiny a možné státní dotace.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jakou roli hraje fotovoltaika v městě Neveklov?

  Neveklov, v Středočeském kraji, je jedním z měst, které plně podporují přechod na obnovitelné zdroje energie. Fotovoltaika hraje klíčovou roli v tomto přechodu a naše firma Mobis, jako dlouholetý hráč na trhu, zde nabízí komplexní služby v oblasti solární energie.

 • Jakou podporu může očekávat zákazník z Neveklovu při instalaci fotovoltaického systému od firmy Mobis?

  Zákazníci z Neveklovu mohou očekávat nejen technickou podporu v průběhu celého procesu instalace solárního systému, ale i pomoc při získávání dotací na fotovoltaiku, čímž se výrazně zkrátí doba návratnosti jejich investice.

 • Jakou má fotovoltaika budoucnost v Neveklovu?

  Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se očekává, že význam fotovoltaiky v Neveklovu a jeho okolí bude nadále růst. Naše firma Mobis je připravena pomoci občanům Neveklova přechod na čistou solární energii.

Další lokality: