Fotovoltaika Nehvizdy: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Nehvizdy

Fotovoltaika v Nehvizdech je neustálým růstem a vývojem. Jako rodinná firma MOBIS, která se na trhu s fotovoltaickými panely pohybuje již téměř 30 let, jsme připraveni vám nabídnout naše služby v oblasti alternativní energetiky.

Naší silnou stránkou je vlastní realizační tým, který se skládá z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Díky jeho profesionálnímu přístupu jsme schopni realizovat solární elektrárnu bez potřeby záloh na straně zákazníka, a to do 60 dnů od zahájení projektu.

V případě zájmu o naše služby v oblasti fotovoltaiky v Nehvizdech, je nezbytné zanechat nám telefonní číslo pro bližší komunikaci. Zajišťujeme bezplatné konzultace, při kterých vám poskytneme všechny potřebné informace a odpovíme na vaše dotazy.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Nehvizdy je příkladem města, které se potýká s rostoucími cenami elektřiny a zájmem o obnovitelné zdroje energie. Zvýšený zájem o fotovoltaické elektrárny v Nehvizdech vyústil do potřeby pečlivého zvážení různých faktorů, jež mohou ovlivnit tento druh investice.

Mezi tyto faktory patří poloha, sluneční radiace, velikost střechy, sklon a orientace střechy a také finanční návratnost. Poloha Nehvizdy a její geografické podmínky mohou nabízet výhody, jako je dostatečná sluneční radiace pro fungování fotovoltaických panelů. Dále stojí za zvážení i aktuální energetické potřeby domácnosti a budoucí plány s objektem, jelikož je důležité, aby elektrárna pokrývala aktuální i budoucí spotřebu elektřiny.

Nakonec je důležité brát v úvahu také možnosti financování a stimulace ze strany státu nebo EU. Ceny fotovoltaických elektráren jsou v posledních letech díky technologickému pokroku stále nižší, což v kombinaci s možností dotací může udělat z investice do fotovoltaické elektrárny v Nehvizdech výhodný krok.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Město Nehvizdy se stále více obracejí k alternativním zdrojům energie, jako je solární energie. Při rozhodování o instalaci solárních panelů na střechu svého domu je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Velikost střechy je jedním z nejdůležitějších faktorů. Menší střecha může omezit počet panelů, které lze instalovat, což může omezit potenciální výrobu energie.

Orientace střechy také hraje klíčovou roli, protože špatně orientovaná střecha může snížit výrobu energie. Dalším faktorem je materiál střechy, jelikož střechy z eternitu mohou způsobit problémy s instalací a potenciálně mohou způsobit zatékání. Konečně je důležité zohlednit statiku střechy, aby se zabránilo deformaci způsobené zatížením solárních panelů a konstrukcí.

V Nehvizdech je k dispozici bezplatná služba prováděná naším technikem, který provede technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Nehvizdy jsou ideální pro instalaci solárních panelů díky své geografické poloze.

Podmínky pro získání dotace na solární elektrárny jsou však složité a ne vždy jasné, a proto je nutné se s nimi dobře seznámit. Změna programu Nová zelená úsporám, platná od 1.9.2024, může ovlivnit možnost získání dotací pro občany Nehvizdy.

Je tedy důležité se dobře informovat a využít dostupné zdroje pro podporu fotovoltaických projektů v Nehvizdy. Bez správných informací mohou být finanční návraty z investice do solární energie značně omezeny.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se nacházíte v obci Nehvizdy a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, nepřehlédněte důležitost připojení vašeho zařízení do distribuční sítě. Distributor totiž hrálu klíčové role pro řádný provoz vašeho systému a využití jeho plného potenciálu.

Nehvizdy a okolní oblasti mohou mít různou kapacitu pro připojení k distribuční síti, proto je zásadní zjistit, zda je v dané destinaci dostatek místa pro zapojení vaší elektrárny. Tento údaj můžete zjistit například pomocí mapy připojitelnosti od EGD, avšak s definitivní jistotou se dozvíte o možnosti připojení zpravidla až po doručení oficiální žádosti o připojení.

Hodně užitečných informací pro majitele fotovoltaických elektráren v Nehvizdech najdete také na našem webu, kde pro vás připravujeme pravidelné aktualizace a cenné rady pro efektivní fungování vaší solární elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny může být lukrativní příležitostí, zejména pro obyvatele oblastí s vysokou intenzitou slunečního záření, jako jsou Nehvizdy. Je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty takové investice, včetně počátečních nákladů, úspor na účtech za energii a možných dotací.

Přestože některé instalační firmy mohou slibovat krátkou dobu návratnosti, je třeba pamatovat, že tato doba se může výrazně lišit v závislosti na konkrétních okolnostech. Výstupy z analýz návratnosti investice jsou často pouze orientační a měly by se brát s rezervou.

Přesto se může investice do solární elektrárny v Nehvizdech vyplatit, pokud je provedena důkladná ekonomická analýza. Naše firma Vám ráda vypracuje takovou analýzu na základě nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí cen. Pamatujte, že i přes určitou míru nejistoty, je pečlivá analýza klíčem k úspěšnému rozhodování o investici do fotovoltaiky.

Závěr

Hlavním faktorem, který byste měli vzít v úvahu před investicí do fotovoltaické elektrárny, je poloha nemovitosti. K ideálnímu využití fotovoltaických panelů je potřeba, aby byly umístěny směrem na jih a neměly by být zastíněny okolními stavbami.

V Nehvizdech se nabízí mnoho možností pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Infrastruktura zdejších staveb často dovoluje jednoduchou instalaci a efektivitu solárních panelů. Investice do fotovoltaické elektrárny v Nehvizdech může být tedy velmi lukrativní.

Dále je důležitá také ekonomická stránka celého projektu. Velkou roli hraje cena za instalaci, návratnost investice a možné dotace, které lze získat. V případě zájmu o investici do fotovoltaické elektrárny v Nehvizdech doporučujeme konzultovat vaše plány s odborníky v oblasti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaických systémů od MOBIS v Nehvizdech?

  Investování do fotovoltaických systémů v Nehvizdech přináší mnoho výhod. Firmy jako naše, MOBIS, nabízejí kompletní řešení, od projektování a instalace až po údržbu. Díky rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se solární energie stává stále populárnější. Navíc, jako rodinná firma, MOBIS je tady pro vás, abyste mohli optimalizovat svou energetickou soběstačnost a zároveň přispívat ke snižování uhlíkové stopy.

 • Jak může MOBIS zajistit technickou vhodnost mé střechy pro instalaci fotovoltaiky v Nehvizdech?

  MOBIS má dlouholeté zkušenosti s instalací fotovoltaických systémů různých typů a velikostí na různých typech střech v Nehvizdech a okolí. Naše odborné tým dokáže posoudit vhodnost vaší střechy pro instalaci fotovoltaických panelů, pohlédnout na možnosti připojení do distribuční sítě a doporučit vám nejvhodnější řešení pro vaši situaci, a to vše zdarma a bez závazku.

 • Jak MOBIS pomáhá svým zákazníkům v Nehvizdech využívat dotační programy na podporu fotovoltaiky?

  MOBIS je zde, aby vám pomohl získat maximální přínosy z vaší investice do fotovoltaiky. Naši experti jsou dobře seznámeni se všemi podmínkami, které je třeba splnit pro získání dotační podpory pro fotoltaické systémy a jsou připraveni vás vést celým procesem. Pomůžeme vám sestavit a podat žádost, komunikovat s příslušnými úřady a zajistit, abyste mohli získat dostupné dotační podpory při investování do fotovoltaiky v Nehvizdech.

Další lokality: