Fotovoltaika Mnichovo Hradiště: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Mnichovo Hradiště

Fotovoltaika v Mnichově Hradišti je s námi, rodinnou firmou MOBIS, kde máme již 30 let zkušeností v oblasti fotovoltaiky. Smejeme za sebou úspěšných několik realizací a instalací solárních elektráren. Zaujímáme se i o ekologické aspekty fungování firmy a máme vlastní realizační tým včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

U nás je proces vysoce profesionalizovaný, což dokazuje skutečnost, že na solární elektrárnu nevybíráme žádné zálohy a dokážeme ji instalovat do 60 dnů. S ohledem na lokalitu Mnichovo Hradiště jsme připraveni poskytnout naše služby kdykoli s nejlepší kvalitou a rychlostí.

Bezplatná konzultace je naše klíčová služba pro všechny zájemce o fotovoltaiku v Mnichově Hradišti. Velmi důležité je, aby návštěvník naší webové stránky zanechal své telefonní číslo, abychom se mu mohli ozvat a poskytnout mu veškeré informace a konzultace týkající se našich služeb v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha a orientace střechy jsou dva z nejdůležitějších faktorů při rozhodování o instalaci fotovoltaických panelů. Pro ideální výkon je nejlepší mít střechu orientovanou na jih a v úhlu 30 až 45 stupňů. V České republice, pokud nemáte střechu orientovanou ideálně na jih, tak i východ nebo západ jsou stále velice přijatelné varianty (u těchto orientací dochází k mírnému poklesu výkonu).

Podmínkou pro instalaci fotovoltaiky je také dostatečný prostor na střeše. Menší střecha vám sice umožní nainstalovat menší fotovoltaickou elektrárnu a tím přispět ke snižování emisí CO2, ale na druhou stranu může být výkon takové elektrárny nedostatečný pro vaši domácnost. Rovněž je třeba zohlednit stínování, které může značně omezovat výkon solárních panelů.

Velmi důležitou roli hraje také legislativní prostředí. Přestože státní podpora pro nové instalace solárních elektráren v ČR byla ukončena, v různých obcích je možné získat finanční příspěvky na instalaci fotovoltaických panelů. Například na území Mnichovo Hradiště jsou k dispozici různé granty a dotace pro podporu obnovitelných zdrojů energie. Při rozhodování o instalaci fotovoltaiky v obci Mnichovo Hradiště je tedy důležité zohlednit místní podmínky a dostupné podpůrné programy.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Mnichovo Hradiště je kombinací půvabné historie a moderní technologie, což se odráží i v rosnoucí popularitě instalace solárních panelů na střechách domů. Město za poslední roky zaznamenává stoupající trend využití obnovitelných zdrojů energie, přesto je nutné před jejich instalací pečlivě zhodnotit technické parametry střechy.

Letitá střecha v Mnichovo Hradiště nemusí být totiž vždy vhodná pro instalaci. Pokud je střecha příliš stísněná, nesprávně orientovaná nebo vyrobená z problematických materiálů, jako je eternit, může instalace fotovoltaických panelů vyústit v nedostatečnou produkci energie nebo dokonce poškození střechy.

Pro obyvatele Mnichovo Hradiště proto nabízíme bezplatné technické zhodnocení střechy k možnému nasazení solárních panelů. Naše služby zahrnují také posouzení statické způsobilosti střechy, aby bylo i z hlediska bezpečnosti a životnosti střechy vše v pořádku. K existenci této služby je nutné přistupovat s maximální vstřícností a uvědoměním, že pro instalaci solárních panelů je důležitá kvalita a technická vhodnost střechy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Popis získání dotací na solární elektrárnu ve městě Mnichovo Hradiště začíná s podáním žádosti do vybraného dotačního programu. Důležitým krokem je také získání veškerých potřebných příloh a dokladů, které doloží vaše plány na instalaci solární elektrárny.

Není důležité jen získat dotační podporu, ale i rychlou a kvalitní realizaci. V Mnichově Hradišti je široký výběr osvědčených firem zabývajících se instalací solárních panelů, které mají notnou dávku zkušeností a referencí. Společnosti působící ve Mnichově Hradišti také pomáhají s vyřizováním veškerých formalit týkajících se dotační podpory.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud máte zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny v Mnichově Hradišti, jedním z prvních kroků je zjistit, zda vás provozovatel distribuční soustavy může "připojit" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by bylo možné elektrárnu uvést do provozu pouze v takzvaném ostrém režimu, což znamená, že by nebylo možné prodávat přebytky energie zpět do sítě a vaše elektrárna by byla "odříznuta" od sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě a v Mnichově Hradišti to není výjimkou. EGD nabízí nástroj nazvaný mapa připojitelnosti, který představuje relativně přesný způsob, jak zjistit, zda je již kapacita sítě ve vašem místě vyčerpaná. Modrá oblast na mapě značí, že je kapacita již naplněna.

Přesto se 100% přesnost možnosti připojení dozvíte až po podání žádosti o připojení. Naší službou je zpracování těchto žádostí pro naše zákazníky v Mnichově Hradišti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být do budoucna velmi výhodná, jak pro domácnosti, tak pro firmy. Důležité je určit předpokládanou roční hodnotu spotřeby elektrické energie v místě instalace, a pak s touto informací vyhledat společnosti specializující se na zpracování ekonomických analýz pro fotovoltaické elektrárny.

Při tomto procesu je nezbytné zvážit aktuální cenu za kWh elektřiny, stejně jako možné dotační programy státní či soukromé podpory. Shromažďování a analýza těchto informací poskytne představu o potenciální výnosnosti investice do fotovoltaické elektrárny. Řada společností tvrdí, že návratnost investice do fotovoltaické energie může být velmi krátká, ale tato tvrzení jsou často orientační a mohou značně kolísat.

Pro zajištění nejpřesnějšího a nejkonkrétnějšího přehledu o ekonomické výhodnosti investice do solární elektrárny, doporučujeme obrátit se na odborné společnosti, které poskytují takovéto analýzy. Tyto organizace berou v úvahu nejen aktuální ceny a dotační proudy, ale také detailní modely cenového vývoje elektřiny v příštích letech. I když jakýkoliv odhad výhodnosti investice je samozřejmě jen předpokládaný, může být nesmírně výhodné tyto prognózy zohlednit při plánování a přípravě investice do solární energie.

Závěr

Místem, které je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny, je Mnichovo Hradiště. Zde jsou totiž podmínky pro provoz tohoto druhu zařízení velmi příznivé.

Kromě polohy a klimatických podmínek je také potřeba pečlivě zvážit ekonomickou efektivitu takového investičního rozhodnutí. V případě, že byste se rozhodli pro instalaci fotovoltaické elektrárny v Mnichově Hradišti, je důležité vzít v úvahu i další faktory jako technický stav nemovitosti, předpokládaný vývoj cen energií a možnost využití státních dotací.

Proto je vždy nejlepší požádat o rady a konzultace odborníky, kteří Vám mohou pomoci se správným rozhodnutím. Ať už se rozhodnete jakkoliv, Mnichovo Hradiště je skvělou volbou pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit právě firmu Mobis pro instalaci fotovoltaického systému v Mnichově Hradišti?

  Naše rodinná firma MOBIS je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky, který nabízí komplexní služby v oblasti solární energie. To zahrnuje celý proces od projektu až po instalaci. Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti, a díky tomu jsme schopni navrhnout a realizovat řešení přesně podle potřeb a možností našich klientů. Navíc, naše lokalita v Mnichově Hradišti nám umožňuje poskytnout osobní přístup a rychlou reakci na případné požadavky či potíže.

 • Jsou fotovoltaické systémy ve městě Mnichovo Hradiště efektivní?

  Ano, fotovoltaické systémy jsou v Mnichově Hradišti velmi efektivní. Mohou vám pomoci ušetřit na nákladech za elektřinu a snížit vaši uhlíkovou stopu. Navíc, díky rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek, je investice do fotovoltaických systémů stále populárnější volbou. Je však důležité zvážit několik faktorů, jako je technická vhodnost vaší střechy, možnosti připojení do distribuční sítě a spotřeba energie.

 • Můžu získat dotace na fotovoltaiku v Mnichově Hradišti?

  Mnichovohradišťští obyvatelé mohou získat dotace na fotovoltaické systémy. Díky tomu se doba návratnosti investice mohou výrazně zkrátit. Je však důležité si podmínky pro získání podpory důkladně prostudovat. Naše firma MOBIS vám s tím ráda pomůže. Díky našim zkušenostem v oblasti jsme schopni poskytnout aktuální a relevantní informace o dostupných dotačních programech a pomáháme našim klientům s celým procesem žádosti.

Další lokality: