Fotovoltaika Mnichovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Mnichovice

Mnichovice se mohou těšit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Fotovoltaika v Mnichovicích nabírá na popularitě a díky firmě MOBIS mohou obyvatelé přejít na ekologičtější způsob výroby energie. Firma MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již více než 30 let, nabízí komplexní služby od projektování až po instalaci solárních panelů.

Instalaci nabízejí bez záloh a do 60 dnů od sjednání zakázky. To je pro obyvatele Mníchovic velkou výhodou, jelikož se nemusí obávat dlouhodobých komplikací a mohou snáze plánovat svůj rozpočet. Jako důležitý krok pro spolupráci firma uvádí zanechání telefonního čísla pro bezplatnou konzultaci.

Tato služba umožňuje potenciálním zákazníkům lepší pochopení výhod fotovoltaiky. Celkově se tak Mnichovice mohou stát vzorem pro další města v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. Jinými slovy, fotovoltaika v Mnichovicích představuje světlou budoucnost pro ekologičtější způsob života.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

V první řadě je třeba důkladně zvážit polohu a orientaci budovy, na kterou chcete solární panely umístit. Nejlepší je směr na jih, kde je slunce nejdéle a nejintenzivněji. Dále je důležité zvážit i možnost stínění solárních panelů například stromy, sousední budovy, komíny a další.

Druhým důležitým faktorem je ekonomická návratnost investice do fotovoltaických panelů. Tato návratnost je ovlivněna primárně dvěma faktory - cenou instalace a cenou elektřiny a dotacemi a podporou státu. Dále je také důležité vzít v úvahu možnost prodeje přebytečné energie do sítě.

Přímo v Mnichovicích je několik firem nabízejících instalaci fotovoltaických panelů. Při výběru firmy je dobré věnovat pozornost zkušenostem firmy, referencím a také ceně instalace. Doporučujeme se obrátit i na občany Mnichovic, kteří již mají s instalací fotovoltaiky zkušenosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Město Mnichovice občanům doporučuje provést technickou kontrolu jejich střechy před instalací solárních panelů. Je to proto, je nutné zjistit, zda je střecha dostatečně velká, správně orientovaná a jestli je vyrobena z vhodných materiálů.

Ne každá střecha v Mnichovicích je vhodná pro instalaci solárních panelů. Eternitové střechy například mnohé instalační firmy odmítnou, jelikož může do nich po instalaci zatékat. Také je třeba uvážit, zda střecha unese zatížení panelů a konstrukcí bez následné deformace.

Nejjednodušší způsob, jak v Mnichovicích technicky prověřit vhodnost vaší střechy pro instalaci solárních panelů, je využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu, které provádí místní technici.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Mnichovice je jedním z míst, kde byly dotační programy na solární elektrárny využity v praxi a přispěly tak k získání této cenné zkušenosti. Rozvoj fotovoltaiky v obci je viditelný nejen na veřejných budovách, ale i v množství soukromých domácností.

Postup při žádání o dotační podporu je poměrně složitý a vyžaduje perfektní přípravu. Znalost konkrétních podmínek a neustálou sledování výzev je proto dobré mít odborného poradce, který Vás na cestě za Vaší solární elektrárnou provede.

Mnichovičtí ovšem mají za sebou již několik úspěšných žádostí, a je tedy jisté, že bez ohledu na složitost procesu, výsledek stojí za to. Mnichovice jsou výborným příkladem toho, že solární elektrárny jsou realizovatelné a dotační podpora na ně je skutečně dostupná.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Mnichovice se mohou pochlubit rostoucím počtem domácností a firem, které se rozhodly pro fotovoltaickou elektrárnu. Jedním ze základních kroků k tomuto rozhodnutí je zjistit, zda je možné svou fotovoltaickou elektrárnu připojit k místnímu distributorovi energetické sítě.

Připojení fotovoltaické elektrárny k síti je důležité, umožňuje vám totiž nejen využívat energii pro vlastní potřebu, ale také prodávat přebytky zpět do sítě. Místní distribuční síť v Mnichovicích však má omezenou kapacitu, a proto je nutné zjistit, zda je ještě v síti dostatečný prostor pro připojení vaší elektrárny.

K tomu může pomoci nástroj EGD, mapa připojitelnosti, který ukazuje, zda je kapacita sítě v Mnichovicích již vyčerpaná. Avšak největší jistotu získáte žádostí o připojení, kterou pro vás může zařídit odborný poskytovatel služeb. Připojení vaší fotovoltaické elektrárny v Mnichovicích tak může být snazší, než si myslíte.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická rentabilita solárních elektráren, hlavní téma investic do obnovitelných zdrojů energie, je třeba pečlivě analyzovat. Nacházíte-li se v Mnichovicích a uvažujete o instalaci fotovoltaického systému, musíte zohlednit dynamické faktory jako je celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny a potenciální dotační podporu.

Instalační firmy v Mnichovicích často slibují velmi krátkou dobu návratnosti investice. Přesto je třeba mít na paměti, že veškeré výstupy z těchto analýz jsou často velmi orientační a je nutné je posuzovat s odstupem.

Ekonomická analýza výhodnosti fotovoltaické elektrárny v Mnichovicích může být provedena pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen, ale je třeba zdůraznit, že zde vždy existuje určitý element odhadu. Nicméně, takový odhad je důležitý při rozhodování o výhodnosti investice do solární energie.

Závěr

Pokud jste z oblasti Mnichovice, může být fotovoltaická elektrárna skvělou volbou pro využití sluneční energie k vašim potřebám. Budoucnost energie leží v udržitelnosti a fotovoltaické panely jsou jedním z předních způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle.

Před investicí však musíte zvážit několik klíčových faktorů. Stínování, orientace střechy a úhel sklonu střechy jsou v Mnichovicích zásadní aspekty, které ovlivňují efektivitu fotovoltaických panelů. Také lokální klimatické podmínky a dostupnost slunečního světla jsou rozhodující.

Pro informované rozhodování je třeba také vzít v úvahu ekonomickou stránku investice do solárního systému v Mnichovicích. Je to finanční závazek, který přináší významné náklady na počátku, ale může generovat značné úspory v dlouhodobém horizontu. Kalkulace nákladů a výnosů by měla být součástí rozhodovacího procesu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Je výhodné pro obyvatele Mnichovice investovat do fotovoltaických systémů od MOBIS?

  Absolutně. MOBIS je dlouhodobě uznávaným poskytovatelem fotovoltaických systémů a disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, díky kterým je schopna zajistit efektivní a rychlou instalaci solárních systémů. Napomáhá to ke zkrácení doby návratnosti investice do fotovoltaiky. Navíc, v Mnichovice nejsou kurzy slunečního záření ani trochu špatné, což jen zvyšuje účinnost těchto systémů.

 • Jak MOBIS pomáhá klientům v Mnichovice navigovat komplikovaným procesem získání dotací na fotovoltaiku?

  MOBIS rozumí, že proces získávání dotací může být náročný. Proto poskytuje komplexní služby, včetně poradenství a asistence při získávání dotací. Rodinná firma pomáhá klientům v Mnichovice porozumět možnostem financování a je plně připravena pomoci jim zjistit, zda jsou oprávněni získat podporu pro své projekty na fotovoltaické systémy.

 • Jak mohou obyvatelé Mnichovice využít fotovoltaické systémy MOBIS k ochraně před nestabilními cenami energie?

  Fotovoltaické systémy od MOBIS kromě šetrné a obnovitelné energetické produkce také poskytují ekonomické výhody. Vzhledem k rostoucím cenám a nestabilitě dodávky energie se investování do fotovoltaiky stává populárním řešením jak pro domácnosti, tak pro podniky. Installation solárních panelů vám umožní snížit závislost na energii dodávané z distribuční sítě, chránit se tak před kolísáním cen a stabilizovat výdaje na energii.

Další lokality: