Fotovoltaika Mladá Boleslav: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi poskytujeme celkové řešení pro fotovoltaické systémy včetně projektování, instalace a servisu. Vaše spokojenost je pro nás prioritou, proto vám poskytneme návrh systému a finanční výpočet úplně zdarma.

Firma MOBIS z Mladé Boleslavi je specialistou na fotovoltaiku s třicetiletou tradicí. Naši zákazníci oceňují jak naše přátelské zacházení, tak i naše odborné znalosti, které z nás dělají nejlepší volbu pro Vaše fotovoltaické projekty.

Poskytujeme kompletní servis na klíč, a to včetně projektování, instalace a servisu. Rádi Vám zdarma a nezávazně poradíme, jak nejlépe využít fotovoltaiku k pokrytí vaší energetické potřeby.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny v Mladé Boleslavi je nanejvýš důležité se zaměřit na orientaci a sklon střechy. Idealní je, pokud je střecha orientovaná na jih a skloněná cca 30 - 45 stupňů. Při jiném sklonu nebo orientaci výrazně klesá efektivita solární elektrárny. Orientace a sklon střechy jsou však pouze jednou z mnoha věcí, které by měly být zváženy. Dalším velmi důležitým faktorem je například možnost připojení fotovoltaické elektrárny do sítě poskytovatele elektřiny v Mladé Boleslavi. Některé poskytovatele již nemají kapacitu pro další připojení, a proto se může stát, že i přes vaše investice do solárních panelů nebudete moci využívat jejich plný potenciál. Dalším důležitým momentem před realizací investice je zhodnocení finanční stránky celého projektu. Je třeba zvážit náklady na pořízení a instalaci solárních panelů, provoz a údržbu, ale také předpokládanou dobu návratnosti investice. Investice do fotovoltaické elektrárny v Mladé Boleslavi se vyplatí zpravidla až po několika letech provozu, to je třeba brát v úvahu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V Mladé Boleslavi nyní probíhá boom instalace solárních panelů na střechách domů. Avšak několik klíčových aspektů určuje, zda je vaše střecha v Mladé Boleslavi vhodná pro instalaci fotovoltaického systému.

Prvním z nich je velikost střechy. U příliš malých střech se na ně nemusí vejít dostatečný počet solárních panelů pro efektivní výrobu elektrické energie. Druhým faktorem je orientace střechy; pokud není správně orientovaná, může být výroba elektrické energie snížena.

Rovněž je významným faktorem materiál střechy. Některé materiály, jako je eternit, nejsou vhodné, protože mohou způsobovat problémy s těsností po instalaci panelů. A nakonec, střecha musí být dostatečně stabilní na to, aby unesla váhu solárních panelů a konstrukce. Pokud nejste si jisti, využijte našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu v Mladé Boleslavi pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Mladé Boleslavi máte možnost dosáhnout na dotační podporu na solární elektrárnu z programu Nová zelená úsporám, který je určený pro rodinné a bytové domy. Tento program je nicméně od 1.9.2024 omezen.

Důležité je tak vědět, že fotovoltaické systémy v Mladé Boleslavi mohou být dotovány z více zdrojů. Kromě Nové zelené úsporám jsou to programy RES+ a OP TAK.

Informace o dotačních programech obnovitelných zdrojů v Mladé Boleslavi je možné najít na oficiálních stránkách města či těchto programů. Spolehlivě se tak dozvíte, jaké podmínky je třeba splnit pro získání dotace a následně zkrácení návratnosti Vaší investice do solární elektrárny.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Mladá Boleslav je město s rychle rostoucími investicemi do obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických elektráren. Zájemci z Mladé Boleslavi proto musí řešit základní otázku: připojí mě distribuční společnost do své sítě?

Fotovoltaické elektrárny potřebují být připojeny do distribuční sítě, aby mohly prodávat své přebytky. Hlavním překážkou bývá kapacita sítě, která se ale v Mladé Boleslavi liší podle konkrétní lokality. Na to, zda je síť již plně využita, lze zjistit pomocí internetové mapy připojitelnosti EGD.

Konkrétní informace o možnosti připojení je možné získat pouze prostřednictvím žádosti o připojení. Tento krok je ale pro zájemce z Mladé Boleslavi zásadní, neboť bez něj riskují, že jejich investice do fotovoltaické elektrárny bude neefektivní a elektrárna bude fungovat v neprospěšném ostrovním režimu.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Mladá Boleslav se stává klíčovým městem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde mnoho obyvatel uvažuje o instalaci domácí solární elektrárny. Při finančním zhodnocení této investice je však potřeba vzít v úvahu několik faktorů.

Cenu elektřiny, velikost a typ navrženého systému, a možnosti dotační podpory by měli obyvatelé Mladé Boleslavi zvážit s pomocí odborníků. I přesto, že některé instalační firmy slibují krátkou návratnost investice, je třeba přistupovat i k těmto slibům s rezervou, jelikož jsou analytické výstupy často silně orientační.

V Mladé Boleslavi je možné získat důležité poradenství a pomoc s ekonomickou analýzou výhodnosti fotovoltaické elektrárny, která však vždy zůstává pouze odhadem. Přesto se jedná o klíčové informace pro zhodnocení, zda se investice do solárního systému v Mladé Boleslavi ekonomicky vyplatí.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny v Mladé Boleslavi se může zdát jako přitažlivá příležitost, ale je důležité zvážit několik faktorů předtím, než se do takové investice pustíte.

První krokem by mělo být celkové zhodnocení příznivosti podmínek pro instalaci fotovoltaické elektrárny v Mladé Boleslavi. To zahrnuje posouzení slunečního záření v dané lokalitě, dostupnosti prostoru pro instalaci panelů a možnosti propojení s místní elektrickou sítí.

Kromě toho je důležité zvážit dlouhodobou návratnost investice, která závisí na místních sazbách za elektřinu a možných státních nebo územních podporách pro solární energii. Nezapomeňte vypočítat také náklady na údržbu a provoz elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké výhody přináší instalace fotovoltaických panélů od firmy MOBIS v Mladé Boleslavi?

  Investice do fotovoltaických systémů od MOBIS ve městě Mladá Boleslav nabízí mnoho výhod, jak pro vaši domácnost, tak pro životní prostředí. Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem v oblasti solární energie jsme schopni navrhnout a implementovat řešení, které nejvíce vyhovuje vašim individuálním potřebám. Fotovoltaické systémy výrazně snižují náklady na energii, čímž se stávají návratnou investicí. Navíc využitím solární energie přispíváte k zachování životního prostředí. MOBIS také poskytuje komplexní servis a podporu po celou dobu životnosti systému.

 • Jaké je postavení obnovitelné energie, konkrétně fotovoltaiky, ve městě Mladá Boleslav?

  Mladá Boleslav, jako průmyslové centrum České republiky, oceňuje význam obnovitelných zdrojů energie a podporuje jejich využití. Fotovoltaické systémy jsou zde stále populárnější, díky stále dostupnějším cenám a rostoucímu povědomí o potřebě ochrany životního prostředí. MOBIS je v této oblasti předním dodavatelem a disponuje potřebnou odborností a zkušenostmi v celém procesu instalace solárního systému - od projektu, přes realizaci až po servis.

 • Jakou podporu lze získat při instalaci fotovoltaických systémů od firmy MOBIS v Mladé Boleslavi?

  MOBIS ve spolupráci s městem Mladá Boleslav a státem informuje své zákazníky o možnostech získání dotační podpory při instalaci fotovoltaických systémů. Vedle státní podpory, kterou nabízí program Nová zelená úsporám, existuje také řada regionálních a městských programů zaměřených na podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem je zkrácení doby návratnosti investice a zvýšení atraktivity investičního projektu. Naše firma vám s radostí poskytne veškeré informace, podrobnosti a doporučení potřebná pro získání dotace.

Další lokality: