Fotovoltaika Milovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Milovice

V roce 2024 bude pokračovat projekt Fotovoltaika Milovice, jehož cílem je rozšíření fotovoltaických panelů po celém městě. Tento projekt realizuje rodinná firma MOBIS, která je již 30 let lídrem na trhu s fotovoltaikou.

Firma MOBIS disponuje vlastním realizačním týmem složeným z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Tito profesionálové zajišťují úplnou instalaci solárních elektráren do 60 dnů, a to bez požadavku žádné zálohy.

Pokud máte o fotovoltaiku v Milovicích zájem, neváhejte zanechat své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Firma MOBIS využije tento kontakt k tomu, aby vám poskytla veškeré potřebné informace a odpověděla na všechny vaše dotazy týkající se projektu Fotovoltaika Milovice.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace: První důležitý faktor, který by měli zájemci o investici do fotovoltaiky zvážit, je poloha a orientace budovy či pozemku, na kterém by měla stát fotovoltaická elektrárna. Obecně platí, že největší produkci elektrické energie ze slunečního záření získáte, pokud vaši solární elektrárnu postavíte na jihu. Pokud se chystáte investovat do fotovoltaiky v Milovicích, pokračujte ve čtení.

Zastínění a sklon střechy: Dalším nezbytně důležitým faktorem je zastínění a sklon střechy. Zastínění by mělo být co nejmenší, přičemž optimální sklon střechy pro instalaci solárních panelů je zhruba 30-35 stupňů. Před samotnou instalací je dobré si nechat od specializované firmy udělat studii, která zohlední všechny důležité faktory pro daný region a konkrétní pozemek, třeba i v Milovicích.

Velikost systému a investiční náklady: Velikost systému a související investiční náklady jsou dalšími faktory, které by měl každý zájemce o investice do fotovoltaiky v Milovicích zvážit. Při výběru velikosti systému záleží především na tom, kolik elektrické energie plánujete spotřebovat a kolik energie jste schopni dodat zpět do sítě. Rozhodnutí o velikosti systému ovlivňuje také celkové investiční náklady, které zahrnují nejen nákup a instalaci fotovoltaických panelů, ale také případné úpravy střechy, instalaci měniče, připojení k elektrické síti a další související náklady. Ke všemu může přispět zkušený odborník, který vám pomůže s vyhodnocením všech faktorů at' už jste kdekoli, i v Milovicích.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Milovice se stávají progresivním místem, kde se obyvatelé zamýšlí nad možností instalace solárních panelů na jejich střechách. Ne všechny střechy však jsou pro tuto aktivitu správně vybavené.

Velikost střechy, orientace střechy k Slunci a typ použitého stavebního materiálu jsou zásadní předpoklady pro efektivní provoz solárních panelů. Střechy v Milovicích pokryté eternitem mohou představovat značnou výzvu pro instalaci solárních panelů. Rovněž chybějící statika střechy může vést k deformaci konstrukce při montáži a následném provozu panelů.

Město Milovice nabízí bezplatnou službu technického zhodnocení domu pro potřeby instalace fotovoltaiky. Tento servis vám pomůže určit, zda je technický stav vaší střechy vhodný pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Investice do fotovoltaiky v Milovicích se nyní může zdát ještě lákavější. Díky možnosti získat dotační podporu se návratnost této investice může výrazně zkrátit. Je ale důležité podrobně se seznámit se všemi podmínkami a kritérii pro získání dotace.

Mezi dotačními programy, které podporují investice do obnovitelných zdrojů v Milovicích, lze najít RES+, OP TAK a mnoho dalších. Pro majitele rodinných a bytových domů v Milovicích je však nejrelevantnější program Nová zelená úsporám. Důležitá změna tohoto programu nastává od 1.9.2024, tudíž je třeba tuto skutečnost brát v potaz při plánování investice.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny v Milovicích, je zásadní se informovat, zda vám distributor umožní připojit se do distribuční sítě. Bez takového připojení by vaše elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že byste nebyli schopni prodávat přebytečnou energii zpět do sítě a byli byste tak 'odříznuti' od systému.

Kapacita distribuční sítě se liší v závislosti na lokalitě, takže situace v Milovicích nemusí odpovídat té v ostatních oblastech České republiky. Pro větší jistotu lze využít mapy připojitelnosti od EGD. Možnost připojení v Milovicích nebo jakékoliv jiné oblasti ale zjistíte s absolutní přesností až prostřednictvím předložení žádosti o připojení, kterou můžeme za vás vyřídit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Milovice se stávají městem s rostoucím zájmem o sluníčkovou energii. Zvyšující se počet solárních elektráren v milovické oblasti ukazuje na příznivý trend využití obnovitelných zdrojů energie.

Investice do fotovoltaických systémů je založena na předpokladech o vývoji cen energií v budoucnosti. Milovice nabízí řadu možností pro umístění takových systémů a výhodnosti investice je potřeba pečlivě posuzovat. Na základě našich zkušeností je v Milovicích investice do solárních elektráren výhodnější než v mnoha jiných městech.

Celkově můžeme říci, že výhodnostinvestice do solární elektrárny v Milovicích je výrazně ovlivněna řadou faktorů, včetně velikosti, typu systému a aktuálních tržních podmínek. Podrobný rozbor výhodnosti investice je tedy nezbytný pro informované rozhodování.

Závěr

Milovice je město známé pro své příznivé klimatické podmínky pro instalaci fotovoltaických elektráren. Poloha města a jeho rozloha umožňují efektivní využití sluneční energie, což z něj dělá ideální místo pro investování do fotovoltaických elektráren.

Před instalací fotovoltaické elektrárny byste měli provést důkladnou analýzu návratnosti této investice. Milovice nabízejí vysoký potenciál pro výkon v průběhu roku, což zvyšuje celkovou efektivitu a tedy i návratnost investice.

Přesto je nutné zvážit i další faktory, jako jsou například stavební povolení, cena za instalaci a údržbu, nebo cenový vývoj elektřiny na trhu. Investování do fotovoltaických elektráren v Milovicích tak může být výhodné, ale je nutné vše důkladně promyslet.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat fotovoltaiku od společnosti Mobis v Milovice?

  Naše rodinná společnost MOBIS v Milovice má dlouholetou zkušenost se solární energií. Poskytujeme komplexní služby zahrnující vše od projektu po instalaci, a to včetně rad a doporučení přizpůsobených konkrétním podmínkám v Milovice. Tuto lokální znalost můžeme využít k optimalizaci vašeho solárního systému podle specifických klimatických a geografických podmínek města Milovice.

 • Jaké jsou ekonomické výhody investic do fotovoltaiky v Milovice?

  Investice do fotovoltaické technologie vám může přinést řadu ekonomických výhod. S rostoucími cenami energie a nestabilními dodávkami je samostatná výroba energie výhodnou a stabilní alternativou. Díky podpoře obnovitelných zdrojů a možných dotacích může být tato investice ještě více výhodná. Navíc, náš tým v MOBIS v Milovice vám pomůže porozumět všem technickým aspektům, ale také ekonomické návratnosti dané vaší spotřebou elektrické energie a možností dotační podpory.

 • Jak je technická realizace instalace fotovoltaického systému v Milovice?

  Díky našim zkušenostem a odbornosti garantujeme hladkou a efektivní realizaci vašeho fotovoltaického projektu. Po technickém zhodnocení střechy a možností připojení do distribuční sítě, vám připravíme individuální projekt, který bude optimalizovaný pro podmínky ve vašem domě a v Milovice. Naše práce není hotová ani po instalaci - nabízíme i pravidelnou údržbu a servis, aby váš systém pracoval co nejefektivněji.

Další lokality: