Fotovoltaika Mělník: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Mělník

Historie firmy MOBIS v oblasti fotovoltaiky zahrnuje tři desetiletí působení na trhu. Toto nám v regionu Mělník dovoluje nabízet výjimečné služby s vlastním realizačním týmem, který zahrnuj vše od projektantů po servisní techniky.

Naše firma v oblasti fotovoltaiky nepožaduje žádné zálohy před realizací projektu solarí elektráren a garantuje instalaci do 60 dnů. S takto rychlou dobu realizace jsme lídry na trhu ve městě Mělník.

Pokud máte o fotovoltaické technologii zájem, neváhejte nám zanechat telefonní číslo. Zástupci naší firmy se vám ozvou pro bezplatnou konzultaci, sloužící nejen k objasnění všech aspektů instalace solárních panelů, ale také k poskytnutí informací o výhodách jejich použití v Mělníku.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Předností na českém trhu je investice do fotovoltaických panelů právě v Mělníku. Přítomnost optimalizovaných slunečních hodin umožňuje maximální výkon solárních panelů a zkracuje dobu návratnosti investice do fotovoltaiky.

Je nezbytné zohlednit také dostupnost plochy pro instalaci. Dům v Mělníku s plochou střechy orientované k jihu nabízí lepší podmínky pro umístění solárních panelů. Energetický audit a analýza spotřeby elektrické energie jsou také důležité před instalací.

Poslední, ale rozhodně ne méně důležitým faktorem, je výběr kvalitního dodavatele a instalatéra. V Mělníku je několik renomovaných firem, které poskytují kvalitu a profesionální služby. To vše ovlivní úspěšnost a výnosnost vaší investice do fotovoltaiky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při rozhodování o instalaci solárních panelů na vaši střechu v Mělníku je klíčové zohlednit několik technických aspektů. Je důležité vzít v úvahu výměru, orientaci, materiál střechy a její statiku.

Pokud je střecha příliš malá, neumístíte dostatek panelů a výroba elektricity nebude efektivní. Rovněž špatně orientovaná střecha v Mělníku může negativně ovlivnit produkci fotovoltaické energie. Stejně tak materiál střechy hraje důležitou roli, většina instalačních firem se vyhýbá střechám z eternitu, které po instalaci mohou zatékat.

Dále je důležité zkontrolovat statiku střechy, zda unese zatížení panelů a konstrukcí, aby nedošlo k jejímu deformování. V Mělníku můžete využít naše bezplatné služby pro technické zhodnocení střechy pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Program Nová zelená úsporám má jako hlavní cíl podporu realizace úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech a bytech. Tento program se od 1. září 2024 mění.

Mělník je jedním z měst, kde má fotovoltaika velký potenciál. V Mělníku je možné využít nejen dotace z programu Nová zelená úsporám, ale také další podporu pro výstavbu solárních elektráren.

Tento přístup vám umožní zkrátit dobu návratnosti investice a zajistit, že vaše náklady na energii budou dlouhodobě nízké. Pro maximální efektivitu je důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v Mělníku nebo okolí, vězte, že předem je významné zorgenovat otázku připojení elektrárny do distribuční sítě. Bez tohoto připojení není možné dodávat přebytečnou energii do sítě a tak elektrárna zůstává "odříznutá".

V každém městě, včetně Mělníku, se kapacita distribuční sítě liší. Proto je využití nástroje jako je mapa připojitelnosti od EGD velmi užitečné, neboť nám poskytne přibližnou představu o dostupných kapacitách. Přesto je nutné říci, že se 100% přesností tuto informaci získáte až po podání samotné žádosti o připojení, kterou v případě našich zákazníků zajišťujeme my.

Resumé, pokud uvažujete o fotovoltaické elektrárně v Mělníku, nezapomínejte na důležitý krok připojení elektrárny k síti. K jeho zajištění Vám rádi pomůžeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Mělník je město se skvělým potenciálem pro instalaci solárních elektráren. Díky svému geografickému umístění a počtu slunečních dnů v roce je to ideální místo pro využití solární energie.

Investovaní do solární elektrárny se vyplatí i z ekonomického hlediska. Instalační firmy v Mělníku slibují rychlou návratnost investice, tato částka je však často orientační. Provedením důkladné ekonomické analýzy Vaší situace můžeme poskytnout přesnější odhad návratnosti.

Samotný odhad návratnosti však není jediným faktorem, který by měl při rozhodování sehrávat roli. Nezapomínejte na ekologický rozměr této investice, který přináší výhody jak pro nás, tak pro celé Mělník a navíc contribuuje k snižování emisí skleníkových plynů.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny vyžaduje především průzkum na místě. Je nezbytné zvážit místní podmínky, jako jsou klimatické podmínky, dostupnost slunečního světla a poloha nemovitosti v Mělníku.

Dále je třeba vzít v úvahu také finanční aspekty. Investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje velký kapitál a je důležité vzít v úvahu roční návratnost investice a celkové náklady na údržbu elektrárny v Mělníku.

V neposlední řadě je také důležité zvážit technické aspekty jako účinnost solárních panelů, dostupnost kvalifikovaných montážních týmů v Mělníku a možnosti zapojení do sítě. Proto je důležité se před investicí do fotovoltaiky v Mělníku poradit s odborníkem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou přednosti fotovoltaických systémů instalovaných firmou MOBIS v Mělníku?

  Firma MOBIS, jako dlouholetý expert na fotovoltaiku, poskytuje v Mělníku a okolí kompletní servis od návrhu po instalaci systémů. Mělník nabízí skvělé podmínky pro provoz solárních panelů díky své geografické poloze. Naše firma využívá vysoce kvalitní komponenty, čímž zajistí dlouhou životnost a maximalizuje výkon vašeho systému. Řádnou údržbou a správnou instalací se zajistí optimální výkon po celá léta.

 • Jaké jsou možnosti financování fotovoltaických systémů od firmy MOBIS v Mělníku?

  Firma MOBIS nabízí různé možnosti financování pro instalaci fotovoltaických systémů v Mělníku, včetně možnosti využít dotace na obnovitelné zdroje energie. Investice do fotovoltaiky je ekonomickým přínosem pro vlastníka nemovitosti, nejenže značně snižuje náklady na energii, ale také přispívá k vytváření čisté, obnovitelné energie.

 • Jaký je postup při instalaci fotovoltaického systému firmou MOBIS v Mělníku?

  Naše firma MOBIS začíná zpracováním individuálního návrhu systému na míru. Po schválení návrhu následuje příprava projektové dokumentace a zajištění všech potřebných povolení. Samotná instalace fotovoltaických panelů je realizována našimi zkušenými techniky a obvykle trvá jen několik dní. Po instalaci probíhá zkušební provoz a úplné předání systému zákazníkovi.

Další lokality: