Fotovoltaika Luštěnice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Luštěnice

Luštěnice ve Středočeském kraji se stává středem pozornosti v oblasti fotovoltaiky díky působení rodinné firmy MOBIS. Tato firma se specializuje na instalaci a servis fotovoltaických systémů a je na trhu již 30 let, což představuje záruku kvality a spolehlivosti.

MOBIS je známá tím, že má vlastní realizační tým, který se skládá z profesionálních projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Tento tým je schopen realizovat instalaci solární elektrárny v Luštěnicích ve Středočeském kraji do 60 dnů, a to bez požadavku na jakékoliv zálohy.

Je důležité zmínit, že společnost MOBIS nabízí potenciálním zákazníkům v Luštěnicích a okolí možnost bezplatné konzultace ohledně fotovoltaických systémů. Stačí zanechat telefonní číslo a profesionálové z této firmy se zájemci ozvou, aby jim poskytli veškeré potřebné informace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících efektivitu fotovoltaické elektrárny. Nejlepší je mít volný prostor bez stínu a s dobrou expozicí ke slunci, ideálně na jihu. Nasvícení na jihu je totiž nejintenzivnější, a proto fotovoltaické panely odebírají nejvíce sluneční energie.

Dalším faktorem je klima. Fotovoltaická elektrárna v místech s vysokou sluneční intenzitou, jako je například Luštěnice ve Středočeském kraji, bude vyrábět více energie než v oblastech s méně slunnými dny. Ve chvíli, kdy je sluneční záření nedostatečné, bude výroba elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou nižší.

Ekonomická výhodnost je posledním, ale rozhodně ne nejméně důležitým bodem k zvážení. Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny je třeba zohlednit také počáteční investici, délku doby návratnosti a provozní náklady. Například fotovoltaická elektrárna v Luštěnicích ve Středočeském kraji může být výhodnější než v místech s nižšími dotacemi nebo vyššími cenami za energii. Pokud se všechny tyto aspekty pozitivně sejdou, může se investice do fotovoltaické elektrárny stát zajímavým zdrojem příjmů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střecha domu v Luštěnici, Středočeský kraj, by měla být pečlivě vyhodnocena před instalací solárních panelů. Velikost, orientace a materiál střechy jsou klíčové faktory, které určují, zda je střecha vhodná pro instalaci fotovoltaického systému či nikoliv.

Malá střecha může zabránit instalaci dostatečného počtu solárních panelů, zatímco špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu elektrické energie z fotovoltaiky. Dále střecha vytvořená z nevhodného materiálu, jako je eternit, může být obtížně opravitelná po instalaci solárních panelů, což může vést k problémům s těsností.

Kromě těchto faktorů je také důležité zohlednit statiku střechy. Je nezbytné zajistit, že střecha bude schopna ustát zátěž od solárních panelů a konstrukcí bez deformace. Pro domy v Luštěnici, Středočeský kraj, doporučujeme využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Luštěnice Středočeský kraj je oblast, kde existuje vysoký potenciál pro využití solární energie. Pokud žijete v Luštěnicích, je pro vás důležité vědět o možnostech získání dotace na solární elektrárnu.

Velkou výhodou jsou dostupné dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů energie, jako jsou RES+, OP TAK nebo Nová zelená úsporám. Od 1.9.2024 dochází k změnám v těchto programech, což by mohlo mít vliv na časový rámec a návratnost vaší investice.

Při plánování instalace solární elektrárny v Luštěnicích je tedy velmi důležité pečlivě prostudovat všechny podmínky pro získání dotace. Díky dotační podpoře se návratnost vaší investice do solární energie v Luštěnice Středočeský kraj může výrazně zkrátit.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se nacházíte v Luštěnici, Středočeský kraj, a zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité si uvědomit, že její plné využití je závislé na schopnosti připojení k provozovateli distribuční soustavy. Bez tohoto kritického kroku by vaše elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, kde není možné prodavat přebytečnou energii zpět do sítě.

EGD vytvořil nástroj zvaný mapa připojitelnosti, který může pomoci určit, zda je kapacita distribuční sítě ve vaší oblasti vyčerpaná. Jedná se o užitečnou pomůcku při plánování instalace, ale konečné rozhodnutí o možnosti připojení získáte pouze po podání žádosti o připojení.

V Luštěnici, Středočeský kraj může být kapacita sítě již plná, proto je klíčové si tuto informaci ověřit předem. Pro naše zákazníky tuto žádost a veškeré s ní spojené kroky rádi vyřídíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v městě Luštěnice Středočeský kraj může být ekonomicky značně prospěšná, ale je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří velikost a typ solárního systému, celková spotřeba energie vaší nemovitosti a aktuální ceny elektřiny.

Mnoho instalačních firem nabízí sliby o rychlé návratnosti investice do solárních panelů, avšak je třeba mít na paměti, že veškeré informace z těchto analýz jsou často pouze orientační. Návratnost investice do solárního systému v Luštěnici ve Středočeském kraji se může lišit v závislosti na mnoha různých faktorech.

S naší ekonomickou analýzou, kterou Vám vyhotovíme zdarma, získáte co nejpřesnější údaje a předpovědi cen. I když je důležité si uvědomit, že i takové odhady jsou stále jen odhady, mohou Vám pomoci při rozhodování o výhodnosti investice do solárních panelů.

Závěr

Luštěnice Středočeský kraj je oblastí, která je ideální pro investování do fotovoltaické elektrárny. Důležitým aspektem před investicí do fotovoltaického systému jsou činitelé jako je vaše lokace, roční sluneční výstup a dostupnost prostoru pro instalaci.

Studie proveditelnosti je prvním krokem před tím, než začnete s plánováním fotovoltaické elektrárny v obci Luštěnice Středočeský kraj. Konzultanti v oblasti solární energie mohou provést podrobnou analýzu vašich energetických potřeb a nákladů na instalaci systému.

Posledním aspektem je financování projektu. Existují různé možnosti, jak financovat tuto investici, včetně grantů, půjček nebo leasingu. Vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim finančním podmínkám a dlouhodobým cílům.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Luštěnice, Středočeský kraj?

  Instalace fotovoltaického systému v Luštěnice přináší mnoho výhod. Díky bohatému výskytu slunečních dnů a dobrým podmínkám pro solární energii v tomto regionu, je možné generovat významné množství čisté, obnovitelné energie. Kromě šetření na nákladech za energii, mohou obyvatelé Luštěnice také využít různé státní podpory a dotací při realizaci takového projektu. Navíc, naše rodinná firma MOBIS má dlouholeté zkušenosti a poskytuje komplexní služby, od návrhu po instalaci.

 • Jaký je výnos z investic do fotovoltaického systému v Luštěnice, Středočeský kraj?

  Výnos z investic do fotovoltaických systémů v Luštěnice závisí na několika faktorech, včetně velikosti systému, orientace a sklonu střechy, spotřeby energie a aktuálních cen elektřiny. Kromě toho, dotace mohou významně snížit dobu návratnosti investice. Firma MOBIS Vám poskytne detailní kalkulaci a pomůže vyřídit veškeré potřebné formalit.

 • Je moje střecha vhodná pro instalaci fotovoltaického systému v Luštěnice, Středočeský kraj?

  Každá střecha je individuální a je nutné posoudit její technickou vhodnost pro instalaci fotovoltaického systému. Naše firma MOBIS provádí profesionální zhodnocení střechy a poskytuje komprehensive konzultace a plánování pro optimalizaci solárního systému v Luštěnice.

Další lokality: