Fotovoltaika Libiš: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Libiš

Libiš Středočeský kraj se stává významným centrem v oblasti fotovoltaické energetiky. Díky aktivitě místní rodinné firmy MOBIS, která na trhu s fotovoltaikou působí již více než 30 let, se Libiš profiluje jako lokace využívající nejmodernější technologie v oblasti čisté energie.

V Libiši Středočeský kraj tak na zákazníky čeká kompletní tým odborníků od projektantů přes elektrikáře po revizní a servisní techniky. Tohle vše, v kombinaci s politikou firmy nevybírat zálohy a instalovat solární elektrárny do 60 dnů, činí tento podnik výjimečným.

Pokud máte o instalaci solární elektrárny v oblasti Libiš Středočeský kraj zájem, nezdráhejte se kontaktovat tým MOBIS pro bezplatnou konzultaci. Důležité je zanechat telefonní číslo pro rychlé spojení s odborníky na fotovoltaické systémy.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha je klíčový fakt pro úspěch vaší investice. Optimální pro solární elektrárny jsou oblasti s vysokou intenzitou slunečního záření. Město Libiš ve Středočeském kraji je díky své poloze výbornou volbou.

Dále, měli byste zvážit ekonomickou přínosnost vaší investice. Vypočtěte si, kolik energie vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí za rok a kolik ušetříte za elektřinu. V městě Libiš ve Středočeském kraji, stejně jako kdekoliv jinde, platí, že čím vyšší je investice, tím vyšší jsou návraty.

Posledním klíčovým faktorem je právní regulace a dotace na fotovoltaiku. V České republice jsou tyto podmínky velmi příznivé. Speciálně pro Libiš ve Středočeském kraji platí, že je zde mnoho možností jak získat státní dotace na instalaci fotovoltaických elektráren.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Libiš Středočeský kraj je město, které se řadí mezi dobrou lokalitu pro instalaci solárních panelů. Nicméně, než se rozhodnete pro tuto investici, je třeba zvážit několik aspektů týkajících se vaší střechy. Je potřeba posoudit její velikost, orientaci, materiál a statiku. Těmito faktory se určí, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Existují střechy, které jsou příliš malé na to, aby na ně mohlo být instalováno dostatečné množství solárních panelů. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy. Pokud střecha směřuje špatným směrem, potenciální výroba fotovoltaické energie může být nízká. Naopak, orientace střechy směrem na jih může zajistit nejvyšší výrobu energie.

Materiál střechy rovněž hraje klíčovou roli. Střechy z nevyhovujících materiálů, jako je eternit, mohou po instalaci solárních panelů začít zatékat. Konečně, statická odolnost střechy musí být dostatečná, aby unesla zátěž solárních panelů a jejich konstrukce. Společnost Libiš Středočeský kraj nabízí bezplatné technické zhodnocení vaší střechy pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Libiš Středočeský kraj je oblast, která se aktivně podílí na podpoře obnovitelných zdrojů energie, včetně solárních elektráren.

Aktuální stipendijní programy jsou otevřeny nejen pro podniky, ale také pro soukromé osoby a majitele bytových domů, kteří se nacházejí v Libiš Středočeský kraj. Z předchozích zkušeností vyplývá, že vyplňování a správné podání žádosti o dotace vyžaduje určitou míru znalostí a odbornosti.

Před podáním žádosti je velmi důležité se podrobně seznámit s podmínkami a kritérii pro přidělování dotací v rámci stávajících programů. K dispozici je konzultace s odbornými poradci, což může značně zvýšit šanci na úspěšné získání podpory. Při řádném dodržení všech požadovaných kritérií může solární elektrárna v Libiš Středočeský kraj přinést významné úspory a stát se skvělou investicí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v místě Libiš, Středočeský kraj, je zcela nezbytné se nejdříve informovat o možnosti jejího připojení do distribuční sítě. Jedním ze zásadních předpokladů pro úspěšný a efektivní provoz je právě možnost prodeje přebytku energie zpět do sítě.

Ve městě Libiš, Středočeský kraj, existuje hned několik provozovatelů distribučních soustav, kteří se mohou postarat o připojení vaší elektrárny do sítě. Ovšem kapacita pro připojení nových zdrojů se může lišit v závislosti na konkrétní lokalitě, proto je důležité tuto kapacitu předem ověřit.

EGD nabízí užitečný nástroj, který se nazývá mapa připojitelnosti a umožňuje zjistit, zda je v konkrétním místě dostatečná kapacita pro připojení nových zdrojů. V případě, že by byla kapacita sítě ve vaší oblasti již vyčerpaná, je jedinou možností ostrovní režim provozu, který vám ovšem nedovolí prodat přebytek energie zpět do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V obci Libiš Středočeský kraj, stejně jako v mnoha dalších regionech České republiky, je možné využít podpory na instalaci solárních panelů. Investice se může stát výhodnou zejména díky možnosti využití dotační podpory a vysoké ceny za elektřinu.

Ekonomický přínos investice do solárních elektráren v městě Libiš Středočeský kraj závisí na několika faktorech. Mezi nejvýznamnější patří množství vyrobené elektřiny, cena elektřiny a možnost prodeje přebytků do sítě. Je důležité zohlednit také náklady na pořízení a údržbu systému.

Velmi důležitou roli hrají také regionální podmínky, které určují, jak efektivně může solární elektrárna v Libiš Středočeský kraj vyrábět energii. Pro konkrétní analýzu výhodnosti je nejlepší obrátit se na odborníky, kteří dokážou posoudit konkrétní podmínky a možnost využití solární energie.

Závěr

Libiš Středočeský kraj je oblast s velkým potenciálem pro investice do fotovoltaických elektráren. Svítí zde dostatek slunce a existuje zde hodně volných ploch pro jejich instalaci.

Před investicí je ale nutné zvážit několik klíčových faktorů. Prvním je dostupnost sluníčka, jelikož fotovoltaické elektrárny vyžadují velké množství slunečního světla. Dalším je finanční stránka, což zahrnuje jak náklady na instalaci, tak i návratnost investice.

Chcete-li získat profesionální náhled na obě tyto otázky, poraďte se s odborníkem. V Libiši Středočeský kraj existuje řada společností poskytujících konzultace v oblasti fotovoltaiky. Takové firmy vám mohou poskytnout přesný odhad nákladů a potenciálního výnosu vaší investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je investování do fotovoltaiky vhodné právě v Libiši, Středočeský kraj?

  Región Libiš v Středočeském kraji je znám svými příznivými klimatickými podmínkami pro provoz fotovoltaických systémů. Navíc, rodinná firma MOBIS, která se dlouhodobě specializuje na trh fotovoltaiky, je místním obyvatelům dobrým partnerem, s podrobnou znalostí místních podmínek a vysoce kvalifikovaným týmem.

 • Jaká je role společnosti MOBIS ve výstavbě fotovoltaických systémů v městě Libiš?

  Společnost MOBIS je klíčovým hráčem na trhu fotovoltaických systémů v městě Libiš. Nabízí komplexní služby, od návrhu projektu, přes dodávku a montáž systémů, až po jejich servis a údržbu. Její experti jsou připraveni poskytnout poradenství a podporu při vyřizování možných dotací na instalaci solárních panelů.

 • Jaké jsou často kladené dotazy ohledně fotovoltaiky v Libiši?

  Nejčastějšími otázkami jsou: Jaké jsou možnosti připojení do distribuční sítě? Jaké jsou technické požadavky na střechu? Jaká je doba návratnosti investice do fotovoltaiky v Libiši a jaké jsou možnosti využití dotací na instalaci solárního systému? MOBIS stojí k dispozici pro jakékoliv dotazy týkající se těchto témat.

Další lokality: