Fotovoltaika Lány: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Lány

V roce 2024 se naše rodinná firma MOBIS, která se již 30 let specializuje na fotovoltaiku, rozhodla zaměřit na oblast Lány Středočeský kraj. Naše společnost se může pochlubit vlastním realizačním týmem, který sestává z odborně vyškolených projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Lány Středočeský kraj jsou místem, kde se rozhodujeme vybudovat nové solární elektrárny. Unikátní na našem přístupu je to, že pro realizaci nevybíráme žádné zálohy a dokážeme instalovat systém do 60 dnů.

Je důležité, aby návštěvníci našeho webu měli zájem o fotovoltaiku a zanechali nám své telefonní číslo. Poté se jim ozveme a nabídneme jim bezplatnou konzultaci na téma fotovoltaických systémů v oblasti Lány Středočeský kraj.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Lány Středočeský kraj je jedním z míst, kde je investice do fotovoltaiky velmi výhodná. Iniciativa obce k podpoře využití obnovitelných zdrojů energie, vhodný geografický profil a dostatek slunečních dní jsou silnými motivátory pro ty, kdo zvažují tuto investici.

Před investováním je důležité zvolit správnou velikost systému, na základě měsíční spotřeby elektrické energie a také kapacity střešní plochy pro instalaci solárních panelů. Je také potřeba posoudit technický stav a orientaci střechy, případně zohlednit plány na její budoucí rekonstrukci.

Dalším důležitým faktorem je financování. Mějte na paměti, že celkové náklady zahrnují nejen cenu samotných solárních panelů, ale také náklady na instalaci, údržbu a připojení do sítě. Zvažte různé možnosti způsobu financování - vlastními prostředky, úvěrem, leasingem nebo kombinací těchto možností. V Lánech Středočeský kraj je možné využít různých dotací a stimulů pro podporu rozvoje fotovoltaické energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V oblasti instalace solárních panelů je klíčovým faktorem kvalifikace vaší střechy. Technické parametry střechy jsou v tomto ohledu zásadní.

Malá střecha může být limitujícím faktorem, neboť pro solární panely je vyžadován dostatek prostoru. Stejně tak může být nesprávně orientovaná střecha problém, jelikož z toho může plynout snížená efektivita výroby energie.

Je nutné vzít v potaz i materiál střechy. Střecha z eternitu například nemusí být vhodná pro instalaci, často se setkáváme s problémem zatékání. A posledním nezbytným faktorem je statika střechy, jelikož zatížení solárními panely a konstrukcemi může střechu deformovat. Technickou kontrolu střechy na vhodnost instalace solárních panelů vám nabízíme jako naši bezplatnou službu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V posledních letech, vláda České republiky přispívá na výstavbu solárních elektráren a zájem o tuto podporu roste. Jednou z měst, která tuto možnost využívá, jsou Lány Středočeský kraj, kde se na solární energii přechází ve velkém. Zvláštní pozornost věnují dotačnímu programu "Nová zelená úsporám", který je velmi relevantní pro rodinné a bytové domy.

V roce 2024 došlo k důležité změně tohoto programu. Od 1.9.2024 se program "Nová zelená úsporám" mění a je velmi důležité detailně prostudovat nové podmínky pro získání dotace. Lány Středočeský kraj se stává příkladem, jak správně získat finanční podporu na výstavbu solárních elektráren.

Dotační programy na podporu obnovitelných zdrojů jsou různorodé. Mezi ně patří například RES+, OP TAK a další. Tyto programy by mohly být zajímavé i pro obyvatele Lány Středočeský kraj. Dotace na fotovoltaiku výrazně zkracují návratnost investice do obnovitelných zdrojů energie, takže studium podmínek těchto dotačních programů je klíčové.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčové pro její efektivní fungování a možnost prodeje přebytků energie zpět do sítě. Bez tohoto připojení by elektrárna mohla fungovat pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že by byla odříznutá od sítě a nemohla by využívat jejích výhod.

Kapacita distribuční sítě se však liší v různých místech, například v Lánech ve Středočeském kraji může být situace jiná než v jiných městech. Nástrojem pro zjištění této kapacity je mapa připojitelnosti od firmy EGD, která umožňuje zjistit, zda již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpaná. Ovšem definitivní možnost připojení lze zjistit jen prostřednictvím žádosti o připojení.

Náš tým je připraven vám pomoci s touto žádostí a zajistit, že vaše fotovoltaická elektrárna v Lánech ve Středočeském kraji bude úspěšně připojena do distribuční sítě. Díky naší pomoci tak můžete plně využívat výhody vlastní elektrárny a přispívat k udržitelnému rozvoji energetiky.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V rámci ekonomické analýzy je třeba zvážit různé faktory, které ovlivňují návratnost investice do solární elektrárny. Především se jedná o celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dotační podporu, v kombinaci s velikostí a typem navrženého systému.

Mnoho instalačních firem slibuje rychlou návratnost investice, nicméně tyto sliby jsou často pouze orientační. Jako investor byste měli být opatrní a spolehnout se na nezávislé analýzy, které používají nejnovější a nejpřesnější data a předpovědi cen.

Ačkoli výsledky takové analýzy jsou stále jen odhady, jsou důležité pro posouzení výhodnosti investice do solární elektrárny. Ekonomická analýza je tedy klíčovým krokem při rozhodování o možné investici.

Závěr

Fotovoltaická elektrárna se stává stále oblíbenější možností u vlastníků nemovitostí v Lánech Středočeský kraj, kteří chtějí snížit svou závislost na dodavateli energie a produkovat čistou, obnovitelnou energii. Tato možnost, i přes své nesporné přínosy, vyžaduje pečlivé zvážení různých faktorů.

Při plánování investice do fotovoltaické elektrárny je nutné uvážit technické aspekty vaší nemovitosti - sklon a orientaci střechy, stínování, ale také legislativní a finanční stránku věci. V Lánech Středočeský kraj je rovněž důležité zvážit místní podmínky, jako je průměrné množství slunečního svitu a případné dotace nebo opatření umožňující využití obnovitelných zdrojů energie.

Protože je to proces, který je technicky náročný a vyžaduje kvalifikované poradenství, doporučuje se využít služby profesionálů. V Lánech Středočeský kraj nabízíme bezplatnou konzultaci, abychom vám pomohli zvážit všechny důležité faktory a udělat informované rozhodnutí o investici do fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jakou má MOBIS zkušenost s instalací fotovoltaických systémů v Lány?

  Rodinná firma MOBIS, patřící mezi dlouholeté hráče na trhu fotovoltaiky, se pochlubit mnoha úspěšnými projekty v oblasti solární energie právě ve Lány Středočeský kraj. Díky tomu nabízí komplexní poradenství a služby na klíč, od projektu po instalaci.

 • Je investování do fotovoltaiky ve Lány výhodné?

  Investice do fotovoltaických systémů se stává populární volbou také pro obyvatele Lány z důvodu rostoucích cen energie a nestability dodávek. Důležitou roli hraje také podpora ze strany státu v podobě dotací na obnovitelné zdroje energie.

 • Jaké jsou klíčové faktory, které by měl obyvatel Lány zvážit před instalací solární elektrárny?

  Před instalací solární elektrárny je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Tyto zahrnují technickou vhodnost střechy, možnost připojení do distribuční sítě a rovněž ekonomickou výhodnost dané investice. Firma MOBIS poskytuje komplexní poradenství v těchto otázkách a pomáhá vyhodnotit jednotlivé aspekty.

Další lokality: