Fotovoltaika Kutná Hora: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Kutná Hora

Kutná Hora, jakožto město s bohatou historií, se stále více otevírá budoucnosti díky rychlému rozvoji fotovoltaiky. Společnost MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již více než 30 let, vede v tomto průkopnictví a dokazuje, že historie a moderní technologie mohou společně fungovat a prosperity.

Naším hlavním cílem je kombinovat nejnovější technologie se zachováním starobylé krásy a charakteru města Kutná Hora. Máme vlastní realizační tým, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, zajišťující kvalitní instalace slunečních panelů bez jakýchkoliv záloh a tyto instalace realizujeme do 60 dnů.

Pokud máte zájem se o fotovoltaiku v Kutné Hoře dozvědět více, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo. Náš tým specialistů se Vám ozve pro bezplatnou konzultaci. Investujte do budoucnosti svého města a své domácnosti právě s námi, MOBIS - spolehlivými odborníky každý krok na cestě k ekologické a finanční soběstačnosti.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Umístění je zásadní faktor, který ovlivňuje efektivitu vaší fotovoltaické elektrárny. Ideální volbou jsou lokality s velkým množstvím slunečního svitu, jako je třeba Kutná Hora. Tento faktor lze ověřit prostřednictvím meteorologických dat.

Náklady na instalaci se liší v závislosti na typu a velikosti fotovoltaické elektrárny. Je nutné zvážit, zda je v Kutné Hoře k dispozici kvalifikovaná pracovní síla pro její instalaci. Rovněž je potřeba započítat náklady na údržbu a opravy.

Regulace a dotace mohou také ovlivnit vaše rozhodnutí o investování do fotovoltaické elektrárny. Je důležité zkontrolovat, zda jsou v Kutné Hoře k dispozici nějaké lokální, státní nebo evropské dotace nebo regulace, které by mohly snížit počáteční náklady a zvýšit návratnost vaší investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Kutná Hora se může stát novou měkkou pro instalace solárních panelů, avšak je nutné si uvědomit, že instalace nemusí být možná na všech střechách. Je důležité, aby střecha byla dostatečně velká, aby mohla přijímat adekvátní množství slunečního světla pro generování energie.

Dále je nezbytné, aby střecha měla správnou orientaci. To může mít výrazný dopad na potenciální výrobu energie. Pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, například eternitu, mnoho instalatérů odmítá provádět instalace, protože to může vést ke komplikacím, jako je prosakování vody.

Navíc je důležité vzít v úvahu statiku střechy. Nadměrné zatížení panelů a konstrukcí může způsobit deformaci střechy. V Kutné Hoře nabízíme bezplatnou službu technického zhodnocení vaší střechy pro účely instalace solárních panelů. Tuto službu provádí náš zkušený technik, který dokáže vyhodnotit technickou proveditelnost instalace na vaší střeše.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Kutné Hoře můžete využít dotací na solární energii, které poskytuje stát. Tato dotační podpora přispívá k udržitelné a ekologicky šetrné energetice regionu Kutné Hory.

Důležité je uvědomit si, že pravidla a podmínky pro udělení dotace se mohou časem měnit. Příkladem je třeba program Nová zelená úsporám, kde dojde k významné změně od 1.9.2024.

Proto je nezbytné sledovat aktuální informace a poradit se s odborníky na danou problematiku v Kutné Hoře. Tím se zajistí, že Vaše investice do solární elektrárny bude co nejvýhodnější a návratnost této investice se díky dotační podpoře výrazně zkrátí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Kutná Hora se stává stále oblíbenějším místem pro instalaci fotovoltaických elektráren. Město je ideálně situováno pro maximalizaci slunečního výkonu, ale rozhodující je také schopnost provozovatele distribuční soustavy zapojit vaši elektrárnu do sítě.

V Kutné Hoře se kapacita distribuční sítě liší na různých místech, což je třeba zohlednit při plánování instalace fotovoltaické elektrárny. Informace o dostupné kapacitě může poskytnout nástroj EGD zvaný mapa připojitelnosti. Toto je však pouze orientační údaj a skutečný stav zjistíte až po podání žádosti o připojení.

Pokud plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny v Kutné Hoře, je velmi důležité se poradit s odborníky. Bez připojení k distribuční síti by bylo možné vaši elektrárnu provozovat pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že nebudete moci prodávat přebytky energie zpět do sítě. Odborníci vám mohou pomoci se všemi požadavky pro úspěšné připojení vaší elektrárny k síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Kutná Hora, známá pro svůj bohatý historický odkaz, se stává také centrem pro solární energii. Místní radnice a podnikatelé propojují inovace s udržitelností pro investice do solárních elektráren. Tento trend podporuje vytvoření zelenějších komunit.

Investice do fotovoltaických projektů v Kutné Hoře se jeví jako prosperující podnikání. Pro místní, kteří se využívají moderních technologií, představují solární panely ekonomickou výhodnost a možnost podpořit místní ekonomiku a zároveň přispět ke snižování emisí CO2.

Odhadovaná návratnost investic do solárních elektráren v Kutné Hoře se pohybuje v různých časových intervalech, v závislosti na velikosti investice a výkonnosti technologie. Nicméně, výhodné je to jak pro větší podnikatelské projekty, tak i pro menší instalace v rodinných domech. Kutná Hora, s příznivými podmínkami pro solární energii, nabízí tak ideální možnosti pro investování do fotovoltaiky.

Závěr

Před investicí do fotovoltaické elektrárny v Kutné Hoře je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Je nezbytné se podívat na dostupnost slunečního světla v dané lokalitě, stav a typ střechy na vaší nemovitosti a také finanční aspekt celé investice.

Fotovoltaické panely totiž vyžadují dostatečné množství slunečního záření a ideální sklon střechy pro maximální efektivitu. Rovněž kvalita a materiál střechy hrají významnou roli při rozhodování o instalaci fotovoltaiky v Kutné Hoře.

Finanční aspekt je taktéž klíčový při rozhodování o investice do fotovoltaické elektrárny. Je důležité se zaměřit na návratnost investice, provozní a údržbové náklady či možnosti dotací a úvěrů pro financování investice v Kutné Hoře.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Má smysl investovat do fotovoltaických systémů v Kutné Hoře?

  Absolutně! Kutná Hora je lokalita s dostatečným množstvím slunečního záření pro provoz fotovoltaických systémů. Navíc, díky naší firmě Mobis, která má mnoholetou praxi v Kutné Hoře, získáte komplexní služby od návrhu, přes instalaci až po servis. Fotovoltaika vám umožní značné snížení nákladů na elektřinu a navíc přispívá k ochraně životního prostředí.

 • Jakou podporu mohu získat při instalaci fotovoltaického systému od firmy Mobis v Kutné Hoře?

  Firma Mobis jako zkušený partner má aktuální informace o dostupných dotačních titulech, státních i regionálních, které vám mohou pomoci při financování instalace solárního systému. Strukturu dotačních programů a podmínky pro získání finanční podpory vám rádi představíme v rámci konzultace, abychom vám umožnili co nejefektivněji investovat do fotovoltaického systému.

 • Jaké jsou další výhody instalace fotovoltaických systémů z hlediska ekonomiky a životního prostředí?

  Investice do fotovoltaických systémů je dlouhodobě ekonomicky výhodná, neboť snižuje závislost na odebírané elektřině a její ceně, což v době rostoucích cen energií není zanedbatelná výhoda. Co se týče životního prostředí, tím, že využíváte obnovitelný zdroj energie, přispíváte ke snižování emisí skleníkových plynů a tedy k ochraně klimatu a životního prostředí. Ve spojení s profesionálním přístupem a službami naší firmy Mobis v Kutné Hoře, je tato investice ještě atraktivnější.

Další lokality: