Fotovoltaika Kralupy Nad Vltavou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Kralupy Nad Vltavou

Fotovoltaika Kralupy Nad Vltavou prochází v roce 2024 dynamickým rozvojem, díky příznivým podmínkám a rostoucí poptávce. Lokální rodinná firma MOBIS, která má na trhu s fotovoltaikou již více než 30letou historii, patří mezi hlavní poskytovatele těchto služeb v Kralupech Nad Vltavou a okolí.

Výhodou spolupráce s firmou MOBIS je její vlastní tým odborníků, který je tvořen zkušenými projektanty, elektrikáři, revizními i servisními techniky. Mimo kvalitního a rychlého servisu nabízí firma MOBIS unikátní podmínky, kde na instalaci solární elektrárny nevybírá žádné zálohy a instalace proběhne do 60 dnů od objednání.

Pokud máte o fotovoltaiku v Kralupech Nad Vltavou zájem, je určitě třeba se obrátit na firmu MOBIS. Zanechte jí své telefonní číslo a očekávejte rychlý kontakt z její strany pro bezplatnou konzultaci v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a velikost objektu jsou základními faktory, které je třeba zvážit před instalací fotovoltaické elektrárny. Je to proto, že exponovanost vaší střechy k Slunci a její velikost jsou faktory, které ovlivňují efektivitu a výkon vaší elektrárny. Například v Kralupech nad Vltavou, které je proslulé svými velkými průmyslovými plochami, může být instalace takovéto elektrárny velmi výhodná.

Předpisy a regulace v oblasti fotovoltaiky by vás neměly překvapit. V České republice existují určitá pravidla a požadavky pro instalaci a provoz fotovoltaických elektráren, které je třeba splnit. Rozhodně je vhodné si tato pravidla předem prostudovat, například se můžete obrátit na městský úřad v Kralupech nad Vltavou.

A konečně, před investicí do solární elektrárny je třeba pečlivě zvážit i ekonomické aspekty. Je důležité pochopit, jak dlouho může trvat, než se investice vrátí, jaké jsou možné náklady na údržbu a jaké jsou možné výnosy. V tomto může pomoci odborník, který se specializuje na instalaci a údržbu fotovoltaických elektráren, například v Kralupech nad Vltavou.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Kralupy Nad Vltavou se stávají stále častěji městem, kde obyvatelé uvažují o instalaci solárních panelů na svých domácích střechách. Nicméně, nutnou podmínkou pro tuto investici je především technická vhodnost střechy.

Nejdříve je třeba zvážit velikost a orientaci střechy - příliš malá střecha nesnesede dostatek solárních panelů pro efektivní výrobu energie, zatímco špatně orientovaná střecha značně sníží možnou účinnost panelů. Dalším důležitým faktorem je materiál střechy, kde střechy z eternitu jsou často problematické, jelikož mohou začít zatékat po instalaci panelů.

Rovněž je důležitá i statika střechy, jelikož nesprávné zatížení může střechu deformovat. V Kralupách Nad Vltavou však nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vaší střechy námi, aby bylo možné zajistit optimální přípravu pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Kralupy Nad Vltavou má k dispozici řadu možností pro získání dotací na solární energii. Místní obyvatelé by měli využít příležitosti a začít uvažovat o instalaci solárních panelů pro výrobu elektřiny.

Předem je nutné zjistit, zda váš objekt splňuje některé předem stanovené podmínky pro získání dotací. Některé programy vyžadují, aby byl dům legalizován, aby měl stavební povolení, nebo, aby se nacházel v ekologicky citlivé oblasti.

Dotační programy jsou drahocennou příležitostí pro obyvatele Kralupy Nad Vltavou k převzetí vlastních opatření v oblasti obnovitelné energie. S podporou těchto programů může být instalace solárních panelů mnohem dostupnější.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny je nezbytné zvážit, zda vás distribuční systémový operátor může "připojit" do své sítě. Bez tohoto připojení by fungovala vaše elektrárna pouze v tzv. ostrovním režimu, který neumožňuje prodej energetických přebytků zpět do sítě a znamená izolaci vaší elektrárny od výměny energie.

Kapacita k připojení se liší na základě vaší lokality, například v Kralupech Nad Vltavou může být situace jiná než v jiných městech. Pro informativní účely slouží Mapa připojitelnosti poskytovaná společností Energetický regulační úřad (ERÚ), která ukazuje oblasti s dostupnou a již vyčerpanou kapacitou.

Nicméně, abyste získali 100% jistotu o možnosti připojení ve vašem konkrétním místě, jako je Kralupy Nad Vltavou, je nezbytné podat žádost o připojení. Takový proces může být složitý a proto naše společnost nabízí svůj servis pro vyřízení žádostí našich zákazníků.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solárních elektráren v Kralupech Nad Vltavou je nejen ekologickým, ale i ekonomicky výhodným krokem. V první řadě je důležité pečlivě posoudit celkový předpokládaný výnos, spotřebu elektrické energie a typ instalačního systému.

Nepodceňujte význam analýzy návratnosti investice - i když mohou být výsledky pouze orientační, poskytnou rozhodující informace pro vaše rozhodnutí investovat do solárních elektráren. Kralupy Nad Vltavou se mohou stát místem, kde váš ekologický krok znamená i ekonomický zisk.

Využít můžete i možnosti dotační podpory, jež mohou posunout výhodnost investice do zelené energetiky ještě více. Ať už se rozhodnete jakkoli, naše společnost je připravena provést pro vás komplexní ekonomickou analýzu výhodnosti stavby solární elektrárny v Kralupech Nad Vltavou.

Závěr

Fotovoltaická elektrárna je ekologickým a ekonomickým řešením pro výrobu energie, jehož instalace je teď snazší než kdy dříve. Před stavbou ale je potřeba zvážit několik faktorů, jako je poloha, dostatek slunečního svitu a hlavně finanční návratnost.

Jednou z lokací v Česku, kde je kvalitní napojení na elektřinu a dostatek slunečních dní je město Kralupy Nad Vltavou. Před investicí do solární energie v Kralupech Nad Vltavou je však důležité provést podrobnou analýzu a zhodnotit výhody a nevýhody.

V Kralupech Nad Vltavou je také nasazení fotovoltaických elektráren podporováno místními orgány, což může usnadnit administrativní procesy. Přesto je ale nutné vzít v úvahu jak počáteční investici, tak i budoucí údržbu fotovoltaické elektrárny.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak se může instalace fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Kralupech Nad Vltavou projevit na mém energetickém účtu?

  Instalace fotovoltaického systému může významně snížit vaše měsíční náklady na energii. Systémy od MOBIS jsou navrženy tak, aby pokryly co největší část vaší domácí spotřeby, což vede k významné úspoře. Díky rostoucím cenám energie v Kralupech Nad Vltavou, se tato úspora může ještě zvýšit v průběhu času.

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaiky s firmou MOBIS v Kralupech Nad Vltavou?

  Investice do fotovoltaických systémů s firmou MOBIS v Kralupech Nad Vltavou vás nejen osvobodí od narůstajících cen energie, ale také přispěje k ochraně životního prostředí snížením vaší uhlíkové stopy. Je důležité nezapomenout také na možnou dotační podporu, kterou můžete využít.

 • Jsou střechy v Kralupech Nad Vltavou vhodné pro instalaci fotovoltaických systémů od firmy MOBIS?

  Kralupy Nad Vltavou jsou ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaických systémů. Díky své polohy a slunečnímu záření zde můžete maximálně využívat výhody solární energie. Firma MOBIS navíc provádí technickou kontrolu vaší střechy a zajistí, že bude instalace provedena v souladu s nejvyššími technickými standardy.

Další lokality: