Fotovoltaika Kostelec Nad Černými Lesy: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Kostelec Nad Černými Lesy

Fotovoltaická technologie je v Kostelec Nad Černými Lesy na vzestupu. Jejím zásluhou jsou domácnosti i podnikatelé schopni dosáhnout vyšší energetické nezávislosti a snížit ekologickou stopu.

Dlouholetou zkušeností a odborností prokazuje MOBIS, rodinná firma působící v oblasti fotovoltaiky již 30 let. S vlastním realizačním týmem, zahrnujícím projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, nabízí Kostelec Nad Černými Lesy unikátní služby v oblasti solárních elektráren. Pracují rychle a efektivně - instalace proběhne bez požadovaných záloh a do 60 dnů od zahájení projektu.

Pro bezplatnou konzultaci zanechte na naší webové stránce své telefonní číslo a my se vám v nejbližší možné době ozveme. Díky fotovoltaice se Kostelec Nad Černými Lesy posouvá vpřed směrem k ekologicky udržitelnější budoucnosti.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny, je nutné se důkladně zamyslet nad několika aspekty. V první řadě je to zajištění fundingů (dotace a státní podpory), dále technický stav vaší střechy či pozemku, kde se má fotovoltaika instalovat a také poloha a orientace vaší střechy či pozemku.

Návratnost investice by měla být také jedním z klíčových monumentů před rozhodnutím o investici. Dokážete si například představit, že pokud byste vložili stejnou částku peněz do jiného typu investice (např. nemovitosti, akcií atd.), vyděláte více či méně? Zvážit byste měli také možnost autokonsumu, tedy skutečnosti, že budete moci využívat vyrobenou elektrickou energii pro vlastní spotřebu, což může výrazně ovlivnit vaši roční úsporu na energiích.

Kostelec nad Černými Lesy je příkladem města, které má ideální podmínky pro instalaci fotovoltaických elektráren. Má výbornou polohu a orientaci pro solární panely a také mnoho obyvatel Kostelce nad Černými Lesy využívá možnosti autokonsumu. Před instalací vaší fotovoltaické elektrárny v Kostelci nad Černými Lesy se doporučuje konzultovat s místními odborníky a zvážit výše zmíněné faktory.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při rozhodování o instalaci solárních panelů, je nutné zohlednit několik klíčových faktorů. Tyto faktory se týkají především technických aspektů střechy na kterou má dojít k instalaci.

Velikost střechy, orientace k okolnímu prostředí a materiál střechy jsou neoddělitelnou součástí takového rozhodování. Ne každá střecha je ideální pro instalaci. Pokud je střecha příliš malá, instalace panelů může být neefektivní. Špatná orientace k slunci může rovněž ovlivnit potenciální energetický výnos. Materiál střechy, jako je například eternit, může také odradit některé instalační firmy, jelikož může po instalaci dojít k průniku vody do střešní konstrukce.

A konečně, důležitá je i statika střechy. Je důležité ujistit se, že konstrukce střechy unese přidanou zátěž solárních panelů bez jakékoliv deformace. Aby bylo možné tato zjištění a rozhodnutí provést, uvádíme v nabídce naší bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, kterou provádí náš odborný technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Kostelec Nad Černými Lesy je příkladem lokalit, kde se solární elektrárny mohou v budoucnu stát významnou součástí energetického mixu. Místní obyvatelé mají nejen možnost získat solidní finanční podporu na instalaci solárních panelů, ale mohou se těšit i na výrazné snížení svých energetických nákladů.

Na základě dotačního programu Nová zelená úsporám má obyvatelům Kostelce Nad Černými Lesy podpořit přechod k čistým zdrojům energie. Podmínky pro podporu zahrnují například technické požadavky na solární panely, dodržování energetických a stavebních norem a standardů. Opravdu zásadní je měnit právě na tento program, který se od 1.9.2024 mění.

Proto je nezbytné pro investory a majitele nemovitostí v Kostelci Nad Černými Lesy mít aktuální informace a detailně sledovat vývoj v oblasti dotačních programů na solární energii. Jak se říká - rychlá reakce na změny v podmínkách dotačních programů může výrazně ovlivnit úspěšnost Vaší investice do solární elektrárny.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V malebném městě Kostelec Nad Černými Lesy se můžete setkat s otázkou vhodnosti instalace fotovoltaické elektrárny. V první řadě je třeba zajistit připojení vaší elektrárny do distribuční sítě, což je nezbytné pro její efektivní provoz.

EGD, poskytovatel distribučních služeb, nabízí pomocný nástroj zvaný "mapa připojitelnosti". Tato mapa poskytuje uživatelům rámcový přehled o možnostech připojení na konkrétních místech, včetně Kostelce Nad Černými Lesy. Je třeba poznamenat, že oblasti označené modře indikují plnou kapacitu sítě.

Nicméně, pro zajištění 100% přesnosti informací o možnostech připojení je důležité podat žádost o připojení. Tuto službu rádi poskytneme našim zákazníkům v Kostelci Nad Černými Lesy, aby jim pomohla učinit informované rozhodnutí o instalaci fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Kostelec Nad Černými Lesy se stává místem, kde stále více lidí zvažuje instalaci solárních elektráren jak pro osobní, tak pro komerční využití.

V této oblasti je nutné zohlednit mnoho faktorů jako je například intenzita slunečního světla v Kostelci Nad Černými Lesy, charakteristika zvolených solárních panelů či ekonomická efektivnost pro jednotlivého investora.

Firmy poskytující tyto služby v Kostelci Nad Černými Lesy jsou schopny vypracovat předpovědi návratnosti a výhodnosti investice, avšak je třeba si uvědomit, že se jedná o orientační výpočty.

Závěr

Investice do fotovoltaických panelů v Kostelci Nad Černými Lesy může být velmi lukrativní, ale je důležité zvážit několik faktorů. První je stanovení cílů: chcete snížit své energetické náklady, přispět k udržitelnosti, nebo dokonce vydělat peníze prodejem přebytečné energie zpět do elektrické sítě?

Dále je třeba zvážit, jestli je Vaše nemovitost vhodná pro instalaci panelů. Fotovoltaické systémy vyžadují dostatek slunečního svitu a volné plochy, obvykle na střeše. Také je důležité zkontrolovat, zda lokální a státní regulace v Kostelci Nad Černými Lesy dovolují tento typ instalace a jestli existují nějaké možnosti dotací.

Nakonec je nutné zohlednit finanční aspekty. Ceny fotovoltaických systémů klesají, ale stále se jedná o významnou investici. Je tedy potřeba předem prozkoumat finanční ohledy, včetně možnosti úvěrových programů pro solární energii v Kostelci Nad Černými Lesy.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak může fotovoltaika z MOBIS napomoci k energetické nezávislosti obyvatelům Kostelec Nad Černými Lesy?

  Fotovoltaické systémy od naší rodinné firmy MOBIS vám umožňují využívat obnovitelnou energii ze slunce pro výrobu elektřiny. To nejen sníží vaši závislost na dodávkách elektrické energie z externích zdrojů, ale také významně omezí vaše měsíční náklady na elektřinu. Investice do fotovoltaiky se pro obyvatele Kostelec Nad Černými Lesy stávají stále atraktivnější, zejména v kontextu rostoucích cen energií.

 • Jak mám zjistit, zda je moje střecha ve Kostelec Nad Černými Lesy vhodná pro instalaci fotovoltaického systému?

  Naše firma MOBIS nabízí odborné poradenství a technickou prohlídku vaší nemovitosti, aby zjistila, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Při hodnocení se zohledňují různé aspekty, jako je orientace střechy, její sklon, stínění nebo materiál střechy. To vše vám umožní zjistit, jak efektivní by byla vaše fotovoltaická elektrárna.

 • Jaké dotace mohou obyvatelé Kostelec Nad Černými Lesy získat pro instalaci fotovoltaických systémů?

  V rámci podpory obnovitelných zdrojů jsou k dispozici různé státní a regionální dotace pro občany, kteří se rozhodnou pro instalaci fotovoltaických systémů. Naše firma MOBIS vám pomůže se všemi potřebnými úkony, od projektu přes získání povolení až po samotnou instalaci a připojení do sítě. Navíc vám pomůžeme prozkoumat možné dotace a finanční podpory, abychom učinili vaši investici co nejvýhodnější.

Další lokality: