Fotovoltaika Komárov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Komárov

Fotovoltaika Komárov se stává klíčovým prvkem energetické strategie pro rok 2024. Komárov ve Středočeském kraji se posouvá do popředí trendu obnovitelné energie prostřednictvím místní rodinné firmy MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již třicet let.

Jedinečnost MOBIS spočívá v přítomnosti vlastního realizačního týmu, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Tato skutečnost je záruka zdárných instalací solárních elektráren bez vybírání záloh a s dodáním do šedesáti dnů.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Komárově a okolí, nemějte obavu nám zanechat své telefonní číslo. Díky tomu Vás co nejdříve kontaktujeme a zodpovíme veškeré vaše dotazy v rámci bezplatné konzultace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha
Geografická poloha je jedním z klíčových faktorů pro efektivitu fotovoltaických systémů. Například v případě města Komárov Středočeský kraj, je poloha v České republice poměrně výhodná z hlediska počtu slunečních dní, což může mít vliv na produkci elektrické energie.Velikost a orientace střechy
Velikost a orientace střechy jsou dalšími zásadními kritérii. Pokud je střecha v Komárově Středočeský kraj orientovaná na jih, je to ideální, ale není to podmínkou. Velkou roli hraje také sklon střechy a její velikost, protože to ovlivňuje počet solárních panelů, které lze na střeše umístit.Ekonomická kalkulace
Před investicí do fotovoltaické elektrárny je rozhodující provést ekonomickou kalkulaci. Je důležité zvážit celkové náklady na instalaci systému, dobu návratnosti investice a předpokládaný výnos. Pokud v Komárově Středočeský kraj plánujete dlouhodobě bydlet, může se tato investice vyplatit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Komárov Středočeský kraj je místem, kde rozvíjíme aktivity v oblasti solární energie. Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Pokud je střecha malá, nemusí se na ní vlezt dostatek solárních panelů. Naopak, špatně orientovaná střecha může značně omezit potenciální výrobu solární energie.

Ve Komárově Středočeský kraj se navíc setkáváme s dalším problémem - pokud je střecha vyrobená z nevyhovujícího materiálu, například z eternitu, většina instalačních firem nechce takové střechy provádět instalaci, protože existuje riziko, že do střechy po instalaci zateče. Dále je nutné zvážit statiku střechy - pokud by zatížení panelů a konstrukcí střechu deformovalo, instalace fotovoltaické elektrárny je nevhodná.

Nejjednodušší možností, jak technicky prověřit vaši střechu ve Komárově Středočeský kraj, je využít naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Provádí to náš technik, který zohlední všechny výše uvedené aspekty a zajistí, že vaše střecha je skutečně připravena k instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Se získáním dotací na solární elektrárny v městě Komárov v Středočeském kraji mohou pomoci místní instituce, které se zaměřují na ekologii a obnovitelné zdroje energie. Ty nabízejí poradenství a pomoc při žádosti o podporu v rámci dotačních programů.

Nezapomínejte, že i přes možné změny v podmínkách dotací v roce 2024, může být investice do solárního systému výhodná. Potenciál pro využití solární energie je v Komárově, Středočeském kraji, velmi vysoký díky množství slunečních dní v roce.

Na závěr je důležité zdůraznit, že investice do solárních elektráren přináší nejen ekonomické výhody formou úspor za energie, ale přispívá i k ochraně životního prostředí. Díky nižším emisím CO2 je solární elektřina šetrnější k naší planetě a to je důležitá zpráva pro všechny obyvatele města Komárov v Středočeském kraji.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Úvaha o instalaci fotovoltaické elektrárny v Komárově, Středočeský kraj, vyžaduje především zjištění, zda je dostupná kapacita distribuční sítě. Důležitým nástrojem v tomto procesu je mapa připojitelnosti od EGD, která poskytuje předběžný pohled na situaci.

Nicméně pouze po podání žádosti o připojení je možné získat 100% jistotu o dostupnosti kapacity. Jako provozovatelé fotovoltaických elektráren v Komárově, Středočeský kraj, pro vás tuto žádost rádi vyřídíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Komárov je město v Středočeském kraji, které sedí přímo v srdci České republiky. Toto malé, ale pěkné město je populární pro solární energetiku a díky své polohu nabízí vynikající příležitosti pro investici do fotovoltaických elektráren.Investice do solární energie v Komárově Středočeský kraj je v dnešní době velmi žádaným projektem. Důvodem je nejen vyšší výnosy a rychlý návrat investice, ale také snižování emisí a podpora udržitelnosti. Pokud jste tedy vlastníkem nemovitosti v Komárově Středočeský kraj a uvažujete o investici do solární energie, nyní je správný čas začít.Analýza výhodnosti solárních elektráren v Komárově Středočeský kraj naznačuje, že návratnost investice může být za příznivých podmínek mimořádně rychlá. Přesto je důležité neztratit ze zřetele fakt, že každá investice nese určitá rizika a je tedy nezbytné se předem řádně informovat a případně konzultovat s odborníky na tuto problematiku.

Závěr

Klíčovým prvkem pro úspěch vašeho projektu fotovoltaické elektrárny je správná lokalita, přičemž město Komárov ve Středočeském kraji nabízí ideální podmínky pro solární energii. Díky svému umístění nabízí Komárov ve Středočeském kraji intenzivní sluneční záření, což je pro výrobu solární energie naprosto nezbytné.

Při rozhodování je důležité vzít v úvahu také ekonomickou návratnost vaší investice. Mnoho faktorů ovlivňuje ekonomický výnos, přičemž nejdbaležitějšími jsou náklady na instalaci, provoz a údržbu elektrárny, výše dotací a daňové úlevy.

Poslední, ale rozhodně ne méně důležitou položkou při posuzování investice do fotovoltaické elektrárny je důkladné porozumění legislativě. V rámci naší bezplatné konzultace Vám můžeme poskytnout aktuální informace o legislativních požadavcích a předpisech v Komárově ve Středočeském kraji.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl(a) investovat do fotovoltaického systému v Komárov Středočeský kraj?

  Díky nestabilitě dodávek elektrické energie a stoupajícím cenám se stává investice do fotovoltaiky čím dál tím atraktivnější. Mobis, rodinná firma specializující se na fotovoltaické systémy v Komárově, nabízí komplexní služby od projektu až po instalaci.

 • Jaké faktory bych měl(a) zvážit při instalaci fotovoltaiky v Komárov Středočeský kraj?

  Před instalací fotovoltaiky je důležité zvážit několik faktorů, jako je technická vhodnost střechy a možnost připojení do distribuční sítě. Samozřejmě, nejsou to jediné faktory, které by měly být brány v úvahu, dalšími jsou například spotřebu elektrické energie a ekonomickou výhodnost, které může významně ovlivnit cena elektřiny a možná dotační podpora.

 • Jaké podpory můžu získat pro instalaci fotovoltaických panelů v Komárov Středočeský kraj?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice. Je ale důležité si podmínky pro získání podpory důkladně prostudovat. Firma Mobis, která je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky v Komárově, vám s tím ráda pomůže.

Další lokality: