Fotovoltaika Dobrovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Dobrovice

Dobrovice se může těšit na nový projekt v oblasti udržitelné energetiky. Fotovoltaická technologie, již 30 let propagovaná firmou MOBIS, bude ve městě instalována s cílem přispívat k ekologicky udržitelnému rozvoji obce.

Fotovoltaika Dobrovice se tak stává synonymem moderní a zelené energetiky. Projekt zajišťuje realizační tým MOBIS, který disponuje vlastními projektanty, elektrikáři, revizními a servisními techniky.

Zájemci o fotovoltaika Dobrovice mohou těžit z příznivých podmínek firmy MOBIS - solární elektrárnu lze nechat instalovat bez nutnosti platby zálohy a realizace proběhne do 60 dnů. Pro bezplatnou konzultaci je potřeba zanechat firmě telefonní číslo, aby mohla být co nejdříve naplánována schůzka.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním faktorem, na který je potřeba se zaměřit před vaší investicí do fotovoltaických panelů je poloha vaší nemovitosti. Pokud žijete v oblastech s vysokou mírou slunečního svitu, jako je Dobrovice, investice do fotovoltaických panelů se může velmi vyplatit. Nicméně, i když je vaše nemovitost v Dobrovicích obklopena stromy nebo dalšími stavebními strukturami, které blokují přístup ke slunci, efektivita vaší fotovoltaické elektrárny může být výrazně omezena.

Dalším důležitým faktorem je stáří a stav vaší nemovitosti. Pokud plánujete například rekonstrukci střechy vašeho domu v Dobrovicích v následujících letech, měli byste zvážit, zda je nyní vhodný čas pro instalaci solárních panelů. Dále je potřeba věnovat pozornost také nastavení regulace a dotací na obnovitelné zdroje energie ve vaší zemi a regionu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Dobrovice se může pochlubit mnoha domy s ideálními podmínkami pro instalaci solárních panelů. Avšak dříve, než se rozhodnete pro tuto formu alternativní energie, je důležité se ujistit, zda je vaše střecha vhodná. Kritéria zahrnují velikost střechy, její orientaci, materiál a statickou schopnost nést další váhu.

V Dobrovicích, jako v ostatních městech, existují odborníci, kteří mohou provést technické zhodnocení vaší střechy pro potřeby instalace fotovoltaiky. Využití takových služeb před rozhodnutím o instalaci solárních panelů je velmi doporučené.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Dobrovice má k dispozici speciálně určeného energetického specialistu, jenž pomáhá občanům s přípravou a realizací jejich projektů na instalaci solárních elektráren. Vyčerpávající informace o dotacích na solární elektrárny jsou uvedeny na webu města Dobrovice, v sekci "Dotace".

Specifickými podmínkami pro získání dotace na solární elektrárnu v městě Dobrovice je například nutnost provést energetický audit objektu, který je předmětem dotace. Audit musí být proveden odborníkem s certifikací Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho provedení je kryto dotací.

Je důležité zajistit, že projekt solární elektrárny splňuje technické požadavky normy ČSN 73 0540-2, a to včetně požadavků na účinnost a trvanlivost. Více informací o technických požadavcích a podmínkách získání dotace na solární elektrárnu v Dobrovicích naleznete na webových stránkách města.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Dobrovice plánuje investovat do udržitelné energie prostřednictvím fotovoltaických elektráren. Dokončený projekt bude potřebovat připojení k distribuční síti pro optimální funkčnost a prodej přebytků energie z fotovoltaických elektráren zpět do sítě.

Žádosti o připojení k síti se liší v závislosti na kapacitě distribuční sítě v různých oblastech. Společnost EGD poskytuje nástroj, mapu připojitelnosti, která ukazuje dostupnou kapacitu v různých oblastech, včetně Dobrovice.

Přestože mapa poskytuje představu o dostupné kapacitě, konečné rozhodnutí o připojení v Dobrovici záleží na distributorech, kteří rozhodnou na základě formální žádosti. Pro obyvatele Dobrovice, kteří plánují instalovat fotovoltaické elektrárny, je nezbytné podat žádost o připojení k distribuční síti včas.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Dobrovice jako příklad města pro investice do solárních elektráren a její dopad na lokální ekonomiku.

Město Dobrovice je význačný příklad města, které investovalo do solárních elektráren a pozitivně tím ovlivnilo svou lokální ekonomiku. Díky své strategické geografické poloze a hojnému slunečnímu svitu, Dobrovice dokázalo využít své potenciály pro efektivní využití solární energie. Také prokázalo, že investice do obnovitelných zdrojů energie může přinést nejen ekonomické výhody, ale také pozitivně přispět k životnímu prostředí.

Nicméně, je důležité podotknout, že stejně jako u jakékoliv jiné investice, i v případě solárních elektráren je důležité provést podrobnou analýzu a zhodnocení přínosů a rizik. Konečné rozhodnutí by mělo být založeno na solidních datech a přesné ekonomické analýze, která zohlední všechny relevantní faktory. Je také důležité konzultovat se odborníky v oboru, aby byly všechny aspekty řádně zváženy.

Závěr

Před stavbou fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit hlavní faktory, které ovlivňují její efektivitu a výnos. Tyto faktory zahrnují polohu, velikost pozemku, úhel sklonu střechy a místní klimatické podmínky.

Fotovoltaické elektrárny v Dobrovici jsou obzvlášť vhodné, jelikož město je známé svými optimálními podmínkami pro solární energii. Díky své poloze má Dobrovice pravidelnou a silnou sluneční svitavost, což je ideální pro provoz fotovoltaických elektráren.

Nicméně, předtím než se rozhodnete investovat do fotovoltaiky v Dobrovici, je nezbytné provedení předběžné studie a konzultace s odborníky. Získání konkrétních dat a informací je klíčové k tomu, aby Vaše investice byla úspěšná a rentabilní. Dobrý počáteční krok může být bezplatná konzultace a technická analýza vaší nemovitosti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč vybrat firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaických systémů v Dobrovice?

  Firma MOBIS je rodinná firma s dlouholetou historií na trhu fotovoltaiky. Její experty dělá unikátními mnohaleté zkušenosti se solární energií a její implementací v Dobrovice. MOBIS nabízí kompletní služby od návrhu projektu, přes instalaci až po servis, a to vše s důrazem na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost.

 • Jaká je situace fotovoltaiky v Dobrovice v roce 2024?

  Roste zájem o alternativní zdroje energie a Dobrovice není výjimkou. Díky rostoucím cenám energií a nestabilním dodávkám se investice do fotovoltaiky stává populární volbou. Za rok 2024 se předpokládá další nárůst instalací, podpořený také státními dotacemi. Je důležité vědět, že firma MOBIS je specialistou na dotace a dokáže klientům nabídnout maximální možnou podporu.

 • Jak může firma MOBIS hodnotit vhodnost mojí střechy pro instalaci solární elektrárny v Dobrovice?

  MOBIS nabízí zdarma návštěvu a předběžné hodnocení vhodnosti vaší střechy pro instalaci fotovoltaického systému. Špičkoví odborníci zhodnotí technické parametry, polohu, sklon a orientaci střechy a také možnost připojení do distribuční sítě. Díky tomu budete mít jistotu, že instalace vašeho fotovoltaického systému bude efektivní a rentabilní.

Další lokality: