Fotovoltaika Dobřichovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Dobřichovice

Fotovoltaika v Dobřichovicích se stává stále populárnějším tématem, jak majitelé domů hledají udržitelné způsoby produkování energie. Zástupci firmy MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již 30 let, tvrdí, že zájem o solární energii v regionu roste.

Tato rodinná firma nabízí vlastní realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Díky své sestavě profesionálů, dokáže MOBIS instalovat solární elektrárnu do 60 dnů, aniž by vybírala od klientů jakékoliv zálohy.

Pokud k nám zasíláte zprávu s dotazem ohledně fotovoltaiky v Dobřichovicích, nezapomeňte nám prosím zanechat své telefonní číslo. Osobní konzultace je pro nás klíčová, proto se vám po obdržení kontaktu co nejdříve ozveme a nabídneme vám bezplatnou konzultaci na toto téma.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a velikost střechy jsou jedny z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výkon fotovoltaických panelů. V případě, že bydlíte ve městě Dobřichovice, musíte zvážit, jak vaše střecha bude vhodná pro instalaci - jak je velká, jak je skloněná a jakým směrem je orientovaná.

Ve Dobřichovicích je také důležité mít na paměti potenciální stínění střechy. Stíny, ať už způsobené okolními budovami, stromy nebo jinými překážkami, mohou významně ovlivnit efektivitu vašeho systému. Bez ohledu na to, jak vysokou kvalitu panelů si vyberete, pokud budou ve stínu, jejich výkon bude výrazně snížen.

Konečně, náklady na instalaci mohou také hrát významnou roli při rozhodování o investici do solárních panelů. Ty závisí na mnoha faktorech, jako je velikost systému, zvolené technologie, složitost instalace a podmínky na místě. V Dobřichovicích proto doporučujeme vyžádat si několik nabídek od různých dodavatelů, abyste mohli porovnat ceny a služby a učinit informované rozhodnutí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace solárních panelů na střechu vyžaduje předem provést několik technických hodnocení. Je třeba zohlednit velikost střechy, její orientace, materiál a také statiku.

Malou střechu může být obtížné pokrýt dostatečným množstvím panelů pro efektivní výrobu elektrické energie. Špatně orientovaná střecha může výrazně snížit potenciální výrobu energie. Střecha z nevyhovujícího materiálu, například z eternitu, může způsobit problémy při instalaci a následně způsobit zatečení.

Dobřichovice nabízí možnost využití bezplatných služeb pro technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Toto hodnocení provádí technik, který se zaměří nejen na výše zmíněné faktory, ale také zohlední statiku střechy, aby zatížení z panelů a konstrukcí nestrašilo vlastníky budovy v Dobřichovicích. Bezplatné technické hodnocení, které poskytuje Dobřichovice, je nejjednodušší možností, jak technicky prověřit vaši střechu pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dobřichovice patří k městům, kde se využívání solárních elektráren těší velké oblibě. Správná aplikace o dotaci na fotovoltaiku může snížit počáteční investiční náklady a umožní rychlejší návratnost investice.

Programy dotací, jako RES+, OP TAK a Nová zelená úsporám, nabízejí podporu pro instalaci fotovoltaických panelů v rodinných a bytových domech. Od 1.9.2024 dochází k změnám v programu Nová zelená úsporám, proto je nutné se s přechodnými předpisy důkladně seznámit. Jednotliví žadatelé z Dobřichovic si tak mohou zajistit podstatné úspory.

Žadatelé z Dobřichovic by si měli uvědomit, jak důležité je detailně prostudovat podmínky pro získání dotace. Každý z uvedených programů má specifické požadavky a podmínky, které je třeba splňovat, aby byla adekvátní podpora poskytnuta. Kvalifikovaní odborníci mohou poskytnout potřebné konzultace a zajistit úspěšnou aplikaci o dotaci.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se provozovatel distribuční soustavy rozhodne Vaši fotovoltaickou elektrárnu "připojit" do distribuční sítě, pak je to zásadní krok směrem k tomu, aby vaše investice do obnovitelných zdrojů byla úspěšná. Bez tohoto důležitého připojení by bylo možné spustit vaši fotovoltaickou elektrárnu, ale pouze s tím, že ji využijete pro osobní potřeby a nebudete moci prodat přebytky energie zpět do sítě.

Existují nástroje, které vám pomohou zjistit kapacitu distribuční sítě ve vaší oblasti, například Dobřichovice. Jeden takový nástroj je mapa připojitelnosti, kterou poskytuje provozovatel distribuční soustavy. Pokud je území, na kterém se nachází vaše fotovoltaická elektrárna, označeno modře, znamená to, že je kapacita sítě již vyčerpaná.

Nicméně, i přes veškeré informace dostupné na mapě připojitelnosti, lze s absolutní jistotou ověřit možnost připojení k distribuční síti až podáním žádosti o připojení. Takovou žádost zpravidla zařizují specializované společnosti pro své zákazníky, včetně občanů Dobřichovic.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Na malé obce jako je Dobřichovice se fotovoltaická elektrárna může vyplatit ekonomicky. Spotřeba energie v Dobřichovicích, kvalita místního solárního záření a výše dotací jsou všechno faktory, které mohou ovlivnit výhodnost této investice.

V Dobřichovicích je navíc fotovoltaika podporována místním úřadem, který může poskytnout grant na instalaci solárních panelů. Toto může výrazně ovlivnit návratnost investice a její celkovou ekonomickou výhodnost.

Investice do solární elektrárny v Dobřichovicích je tedy vhodné zvážit a důkladně proanalyzovat. Odborníci Vám mohou poskytnout podrobnou ekonomickou analýzu a pomoci rozhodnout, zda se taková investice do solární elektrárny v Dobřichovicích vyplatí.

Závěr

V první řadě je důležité posoudit technickou proveditelnost. K tomu patří zjištění, zda je Váš dům v Dobřichovicích vhodný pro instalaci, tedy jestli je střecha dostatečně velká, má vhodný sklon a orientaci k slunci a jestli není stíněna okolními objekty.

Dalším kritériem je ekonomické zhodnocení. Je třeba zjistit, jakou velikost systému potřebujete a jaký bude Vaše roční výnos – to závisí na energetické náročnosti Vaší domácnosti v Dobřichovicích, na pořizovacích nákladech a na státních dotacích a podporách. Zároveň je nutné zvážit, zda se chcete stát výrobcem elektřiny a prodat ji do sítě, nebo zda systém využijete jen pro vlastní spotřebu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč zvolit fotovoltaický systém od MOBIS v Dobřichovice?

  MOBIS je rodinná firma s dlouhou tradicí na trhu fotovoltaiky. Máme obrovské množství zkušeností s instalací a servisem fotovoltaických systémů v Dobřichovicích i v širším okolí. Díky našim službám můžete snížit svoje náklady na energie, podpořit šetrné zacházení s životním prostředím a zároveň také zvýšit hodnotu své nemovitosti.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaického systému s firmou MOBIS v Dobřichovicích?

  Proces je jednoduchý a zákaznický. Začínáme výběrem vhodného systému na míru dle vašich potřeb a možností. Poté zajišťujeme technickou a administrativní přípravu, vkládání žádosti o dotace a samotnou instalaci. Během celého procesu vás budeme průběžně informovat a radit. Naším cílem je uspokojit vaše potřeby v oblasti solární energie a zajistit, abyste získali co největší užitek z vašeho investice do solárního systému.

 • Jaké jsou výhody fotovoltaických systémů v Dobřichovicích?

  Dobřichovice jsou ideální místo pro instalaci fotovoltaických systémů. Sluneční svit je zde dostatečný pro efektivní provoz solárních panelů. Navíc, obec podporuje instalace obnovitelných zdrojů energie a snahu o udržitelný rozvoj města. Výhodou je také možnost získání dotací na fotovoltaické systémy. A s firmou MOBIS získáte profesionální služby a podporu během celého procesu od návrhu po instalaci.

Další lokality: