Fotovoltaika Bystřice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Středočeský kraj > Bystřice

Roku 2024 se město Bystřice stává důležitým průkopníkem v oblasti fotovoltaiky díky namáhavé práci firmy MOBIS. S více než třemi dekádami zkušeností v oblasti fotovoltaiky přináší MOBIS Bystřici směmy napřed v obnovitelné energii.

V Bystřici poskytuje firma MOBIS komplexní služby v oblasti solární elektrárny, od návrhu po finální instalaci. Vše je realizováno vlastním týmem, skládajícím se z projektantů, elektrikářů a servisních techniků, což zabezpečuje kvalitu práce na nejvyšší úrovni.

Jestliže máte v Bystřici zájem o fotovoltaiku, nevybírá firma MOBIS žádné zálohy a garantuje instalaci během 60 dnů. Nezapomeňte nám prosím zanechat vaše kontaktní údaje pro bezplatnou konzultaci a posuněte tak Bystřici k čistší a zelenější budoucnosti.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním z nich je orientace a sklon střechy. Ideální orientace pro instalaci solární elektrárny je na jih se sklonem mezi 30 až 45 stupni. Ale i jiné sklonu a orientace nemusí být problém, je totiž možné instalovat i na východ či západ. Je třeba také vzít v úvahu stínění sousedními budovami, dřevinami a dalšími překážkami.

Další důležitý faktor je stav střechy. Je třeba se zamyslet, jestli střecha potřebuje rekonstrukci, solární panely totiž vydrží až 30 let a pokud je na vaši střechu instalujete, tak by měla být ve stejně dobrém stavu jako panely. Mimo jiné, je také důležité vzít v úvahu hmotnost panelů, zvláště u starších nebo dřevěných střech s menší nosností.

Závěrem bychom chtěli zmínit finanční stránku investice do fotovoltaiky. Je potřeba provést odhad návratnosti investice - kolik let bude trvat, než se nám instalace solárních panelů vrátí a začne vydělávat. Rovněž je důležité zohlednit veškeré náklady spojené s provozem solárních panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střecha hraje klíčovou roli při instalaci solárních panelů. Ne každá střecha je pro tuto instalaci ideální - příliš malá střecha nemusí pojmout dostatek panelů a špatně orientovaná střecha zase negativně ovlivní jejich výrobu. Rovněž materiál střechy je důležitou překážkou, některé, například eternitové, nejsou vhodné pro tento účel.

Dále je nutné zohlednit i statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí nezpůsobilo její deformaci. Nejjednodušší a nejbezpečnější možností, jak se ujistit o technické vhodnosti vaší střechy, je využít profesionální a bezplatné služby technického zhodnocení. Ty provádíme my, TechnoTým Bystřice, za vás.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Bytové domy v Bystřici a dalších obcích budou mít tedy možnost získat dotační podporu na zřízení solární elektrárny. Je důležité znát podmínky pro získání dotace, jakými jsou například technické parametry fotovoltaických modulů, účinnost a náklady na instalace, ale také fakt, že ji můžete požádat maximálně jednou za 5 let.

Bystřice a obyvatelé jejího okolí by měli vědět, že dotace na solární elektrárnu pokrývá až 90% nákladů na instalaci. Tudíž je pro ně výhodnější požádat o podporu, než investovat z vlastních prostředků, které by se na návratnost investice mohly promítnout až za několik let. Je také důležité poznamenat, že navzdory výše uvedeným podmínkám pro získání dotace, je potřeba požádat o podporu předem, než se rozhodneme pro instalaci.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V oblasti Bystřice má zkoumání připojitelnosti fotovoltaických elektráren do distribuční sítě svoje specifika. Bystřice se nachází v oblasti s vysokou solární radiační intenzitou, což je určitě plus pro provozování fotovoltaických elektráren.

Nicméně, kapacita distribuční sítě v lokalitě Bystřice je třeba zkontrolovat pomocí mapy připojitelnosti EGD. Stejně jako v ostatních lokacích, připojení fotovoltaického systému ve Bystřici vyžaduje také komunikaci s distributorům a podání příslušné žádosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny mohou být ekonomicky výhodné, porovnáme-li cenu za elektřinu s výnosem z výroby solární energie. Lokalita Bystřice má vynikající podmínky pro instalaci a provoz těchto zařízení.

Návratnost investice je však ovlivněna řadou proměnných, například celkovou spotřebou elektrické energie nebo velikostí a typem navrženého systému. V případě Bystřice je třeba zohlednit také lokální dotační podpory.

Přestože některé instalační firmy slibují krátkou návratnost investice, závěry těchto analýz bývají často pouze orientační. Při konzultaci v Bystřice ekonomickou analýzou výhodnosti investice vytvoříme bezplatně a s využitím nejpřesnějších dat a předpovědí cen.

Závěr

Bystřice je ideální místo pro investování do fotovoltaických elektráren díky svým optimálním klimatickým podmínkám, jako je vysoká sluneční radiace.

Před investicí je však důležité zvážit některé kritické faktory. To zahrnujeme počáteční náklady na instalaci, návratnost investice, údržbu zařízení a také zda jsou dostupné nějaké státní dotace na podporu instalace těchto systémů.

V Bystřici, podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie je vysoká, a tím pádem by mohlo být prospěšné požádat o dotace k pokrytí části nákladů. Bez ohledu na Vaše rozhodnutí, nezapomeňte se poradit s odborníky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aby jste měli jistotu, že vaše investice je správná.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • 1. Proč bych měl investovat do solární energie v Bystřice s firmou MOBIS?

  Investovat do fotovoltaických systémů s firmou MOBIS je výhodné z několika důvodů. Za prvé, Bystřice je oblast s vysokou úrovní slunečního záření, což představuje ideální podmínky pro efektivní využití fotovoltaických instalací. Za druhé, naše firma MOBIS je dlouhodobým hráčem na trhu fotovoltaiky, který nabízí komplexní služby, od projektu až po instalaci. Navíc, díky naší zkušenosti a odborným znalostem vám pomůžeme vybrat optimální řešení přesně podle vašich potřeb a možností.

 • 2. Jaké jsou přínosy a výhodnosti fotovoltaiky v Bystřice?

  Fotovoltaické systémy přinášejí mnoho výhod i v oblasti Bystřice. Jednou z nich je šetření peněz díky snížení energetických nákladů. Solární energie je navíc nevyčerpatelným a čistým zdrojem energie bez emisí skleníkových plynů. Možnost využití státních a evropských dotací pak dokáže dobu návratnosti investice výrazně zkrátit. A nakonec, fotovoltaika zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti.

 • 3. Jaké jsou podmínky pro instalaci fotovoltaiky od firmy MOBIS v Bystřicích?

  Při instalaci fotovoltaického systému je nutné zvážit technickou vhodnost střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Naše firma MOBIS se postará o celý proces, od technického návrhu až po realizaci instalace a připojení do sítě. S ohledem na rostoucí zájem o fotovoltaiku v Bystřici připravujeme také řadu akcí a výhodných cenových nabídek. Je důležité také uvědomit si, že podpůrné programy pro obnovitelné zdroje mohou pomoci pokrýt až 85% nákladů na instalaci.

Další lokality: