Fotovoltaika Zruč-senec: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Zruč-senec

Zruč-senec se rychle přizpůsobuje trendu obnovitelné energie, kde hraje klíčovou roli fotovoltaika. V obci Zruč-senec je několik rodinných domů a menších podniků vybavených fotovoltaickými panely, což je funkčním a ekologickým způsobem výroby energie.

Rodinná firma MOBIS nabízí své služby v oblasti fotovoltaiky v Zruč-senec již více než 30 let. MOBIS sestává z odborného realizačního týmu, zahrnujícího projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, kteří zajistí plynulý a bezproblémový průběh instalace fotovoltaických panelů.

Firma MOBIS se odlišuje tím, že na solární elektrárnu nevybírá žádné zálohy a instalace probíhá do 60 dnů. To je obzvláště důležité pro potenciální zákazníky v Zruč-senec, kteří mají zájem o fotovoltaiku. Je důležité, aby zákazníci zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

První faktor, který je klíčový při zvažování investice do solárních panelů, je lokace. Zde je třeba především posoudit množství slunečního záření v oblasti, kde se solární elektrárna plánuje. Kvalita slunečního záření je v různých částech České republiky různá, největší množství slunečního světla dostanete na jižním Slovensku, ale také v městě Zruč-Senec.

Dalším závažným faktorem je úhel sklonu a orientace střechy. Optimální úhel sklonu střechy pro instalaci solárních panelů je mezi 30 až 45 stupňů a ideální orientace je na jih. Je dobré podotknout, že pokud je střecha na vašem domě ve Zruč-Senec orientována na východ, západ nebo sever, nejsou solární panely pro vás nejlepším řešením.

Poslední, neméně důležitý faktor, je cenová návratnost. Investice do fotovoltaiky je nákladná a její návratnost se pohybuje v průměru mezi 7 až 15 lety. Před investicí je tedy důležité zvážit, zda jsou pro vás přijatelné tak dlouhé doby návratnosti. Z hlediska cenové návratnosti je Zruč-Senec dobrou volbou pro instalaci solárních panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud plánujete instalaci solárních panelů na vaši střechu v Zruči-Senec, je důležité provést předinstalační kontrolu a zvážit několik faktorů. Mezi ty patří velikost střechy, její orientace, materiál a statika.

Velikost střechy v Zruči-Senec je zásadní, protože na malou střechu se nemusí vejít dostatek panelů pro efektivní výrobu energie. Dále je vhodné vyhodnotit orientaci střechy - špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit výrobu elektřiny fotovoltaickou technologií.

Materiál střechy je také klíčovým aspektem - některé materiály, jako je eternit, mohou být problematické pro instalaci a mohou způsobovat zatékání po instalaci. Z hlediska statiky je pak nutné se ujistit, že bude střecha schopna unést zatížení panelů a konstrukcí. Doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu v Zruči-Senec pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Zruč-Senec se připravuje na přijetí nových žadatelů, kteří mají zájem o fotovoltaické elektrárny. Místní samospráva bude poskytovat podporu a poradenství k místním dotacím na solární elektrárny pro občany. Je důležité připomenout, že dotace jsou často omezeny a je nutné počítat s určitou dobu pro vyřízení dotace.

Jednou z nejdůležitějších věcí, které byste měli vědět před zahájením projektu, je, že solární elektrárně musí být v Zruči-Senec napojená na veřejnou distribuční síť. Tím se zajišťuje, že bude možné využívat elektrickou energii vyrobenou solární elektrárnou nejen pro vlastní potřebu, ale i pro prodej do veřejné sítě.

Závěrem, investice do solárních panelů v Zruči-Senec je nyní díky dotacím ještě výhodnější. Ale jak bylo zmíněno výše, je důležité pečlivě se seznámit s podmínkami a pravidly před podáním žádosti.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Provozovatelé fotovoltaických elektráren v obci Zruč-Senec hledají způsoby, jak efektivně zapojit své elektrárny do distribuční sítě. Hlavní otázkou je, zda bude provozovatel distribuční soustavy ochoten "připojit" elektrárnu k síti.

Bez tohoto připojení by mohla být elektrárna spuštěna pouze v tzv. ostrovním režimu, kdy není možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna je "odříznuta" od sítě. Důležitým faktorem je také kapacita distribuční sítě, která se liší v každém místě, včetně obce Zruč-Senec.

Relativně přesný nástroj pro zjištění kapacity distribuční sítě je mapa připojitelnosti od EGD. Tato mapa vám ukáže, zda není kapacita sítě ve vašem místě, tedy v Zruč-Senec, již plná.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V dnešní době se stává investování do solárních elektráren čím dál tím populárnější, zejména na území města Zruč-Senec.

Výhodou této investice je její dlouhodobá udržitelnost a potenciál pro ušetření na energii. Přesto je ale třeba se pečlivě zamyslet nad ekonomickou návratností investice do solárních elektráren, přesněji fotovoltaických systémů.

Analýza výhodnosti investice závisí na mnoha faktorech, včetně spotřeby elektrické energie, aktuální ceny elektřiny, dostupnosti dotační podpory a specifických parametrů navrženého systému. Takovou analýzu by měla provést odborná firma, která má přístup k aktuálním datům a může poskytnout nejpřesnější odhad návratnosti investice, i přesto je důležité si uvědomit, že jde pouze o odhad.
Přestože tyto odhady mohou být orientační, jsou pro potenciální investory do solárních systémů v Zruč-Senec klíčové pro pochopení finančního závazku i potenciálního výtěžku z takové investice.

Závěr

Zruč-senec je skvělou volbou pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky svým klimatickým podmínkám. Mimo jiné poskytuje vysoký počet slunečních dní za rok, což je klíčový faktor pro efektivní fungování solárních panelů.

Před instalací fotovoltaické elektrárny, je však důležité zvážit několik faktorů. Ideální je vhodná orientace a úhel střechy, absence stínících objektů a dostatečná velikost plochy pro instalaci panelů. Rovněž byste měli zkoumat ekonomické aspekty, jako je počáteční investice, očekávaný výnos a doba návratnosti.

V Zruč-senec je také možné využít několik způsobů financování fotovoltaických elektráren. Studujte možnosti státních dotací, bankovních úvěrů i leasingových programů. Informace a tlumočníka pro jednání s úřady a bankami můžete také najít přímo v dobře informované obecní radnici.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak MOBIS přispívá k rozvoji fotovoltaiky v Zruč-senec?

  MOBIS je rodinná firma, která je na trhu fotovoltaiky dlouhodobě a aktivně přispívá k rozvoji solární energie ve Zruč-senec. Oceníte naše bohaté zkušenosti a profesionální přístup při poskytování komplexních služeb, od navrhování projektů až po instalaci solárních panelů. Máme hluboké znalosti lokálního prostředí a vždy bereme v potaz specifické podmínky a potřeby našich zákazníků v regionu Zruč-senec.

 • Jak MOBIS umožňuje dostupnost fotovoltaiky pro obyvatele Zruč-senec?

  MOBIS je zavázán k tomu, aby fotovoltaické systémy byly dostupné pro všechny obyvatele Zruč-senec. Máme zkušenosti s navigací v systému dotací na fotovoltaiku, které mohou významně snížit dobu návratnosti investice. Současně jsme k dispozici pro důkladné projednání ekonomické výhodnosti systému a pomáháme vyhodnotit technické proveditelnosti na místě, včetně možností připojení do distribuční sítě.

 • Proč zvolit MOBIS pro instalaci fotovoltaických systémů v Zruč-senec v roce 2024?

  Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek se investice do fotovoltaiky stává stále populárnější volbou. MOBIS je odborníkem na fotovoltaické systémy s dlouholetou tradicí v Zruč-senec a můžeme nabídnout personalizovaný přístup, kdy bereme v úvahu specifické potřeby a podmínky našich zákazníků. V roce 2024 plánujeme pokračovat v našem úsilí o podporu širšího využívání obnovitelných zdrojů energie ve Zruč-senec.

Další lokality: