Fotovoltaika Zbiroh: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Zbiroh

Fotovoltaika Zbiroh je v roce 2024 stále aktuálnější téma k diskuzi. Vícero obyvatel města Zbiroh v Plzeňském kraji se začíná zajímat o výhodnou instalaci fotovoltaických systémů za účelem udržitelné energetické samozásobování.

Předním dodavatelem těchto inovativních systémů je naše rodinná firma MOBIS, která se již 30 let specializuje na oblast fotovoltaiky. Sestáváme z profesionálního realizačního týmu, včetně kvalifikovaných projektantů, elektrikářů a revizních a servisních techniků. Jde o firmu s dlouhodobými zkušenostmi, která klade důraz na rychlou a kvalitní realizaci zakázek bez nutnosti jakékoliv zálohy a s následnou instalací do 60 dnů.

Pokud byste chtěl investovat do fotovoltaiky v Zbirohu Plzeňský kraj, zanechte nám své telefonní číslo a my vám nabídneme bezplatnou konzultaci. Jsme zde pro vás, abychom vám poskytli veškeré informace a odpověděli na všechny vaše otázky týkající se fotovoltaiky v Zbirohu v Plzeňském kraji.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Často přehlíženým faktorem je geografická poloha a klimatické podmínky regionu. Příkladem může být město Zbiroh v Plzeňském kraji, které se nachází v mírném klimatickém pásmu s proměnlivou oblačností. Intenzita slunečního záření a počet slunečních dní v roce se výrazně liší v různých částech České republiky a jsou klíčovými ukazateli při výpočtu návratnosti investice do solárních panelů.

Dalším zásadním prvkem při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny je dostupnost vhodné plochy pro instalaci panelů. V městě Zbiroh v Plzeňském kraji je třeba zohlednit typ a velikost dostupné plochy, její orientace vůči světovým stranám a přístupnost pro instalaci a údržbu systému. Je také důležité provést technickou analýzu budovy včetně posouzení stavebních a architektonických omezení.

Nakonec je důležitá také hloubka peněženky investora a jestli se chce podílet na zelené energii a tak přispívat k udržitelnosti života na Zemi. Zbiroh v Plzeňském kraji je místem, kde může fotovoltaika hrát významnou roli v energetické nezávislosti a boji proti změně klimatu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Vlastníte dům v Zbiroh Plzeňský kraj a uvažujete o instalaci solárních panelů? Pak by vás měla zajímat důležitá otázka - Je vaše střecha technicky vhodná pro takovou instalaci?

Velikost střechy je klíčovým kritériem. Střecha by měla být dostatečně velká na to, aby na ni mohlo být nainstalováno dostatek solárních panelů. Orientace střechy je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje efektivitu výroby elektrické energie z fotovoltaiky.

Materiál střechy musí být také zohledněn. Řada instalatérů se vyhýbá instalaci na střechy z eternitu kvůli riziku úniku vody. A na závěr je třeba zvážit statiku střechy, aby systém solárních panelů nezatížil konstrukci střechy více, než je žádoucí. V Zbiroh Plzeňský kraj nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Zbiroh, historické město v Plzeňském kraji, je jedním z míst, kde lze využít těchto dotací. Dotace na solární elektrárny jsou přístupné všem obyvatelům České republiky a Zbiroh Plzeňský kraj, je jedním z měst, které mohou profitovat z těchto státních podpor.

Je důležité si uvědomit, že aplikovat na dotace na solární elektrárny není jednoduchý proces. Příprava dokumentů, technické specifikace a plánování jsou náročné a vyžadují odborné znalosti. Proto je pro obyvatele Zbiroh Plzeňský kraj důležité hledat profesionální poradenství a pomoc pro získání dotace na solární elektrárny.

Investice do solárních elektráren v Zbiroh Plzeňský kraj se díky dotacím stává stále výhodnější. Je nyní příležitost zlepšit energetickou efektivitu a snížit spotřebu fosilních paliv, zatímco zároveň získáte ekonomický přínos z dotací na obnovitelné zdroje energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Zbiroh v Plzeňském kraji, jednou z klíčových otázek je, zda vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto kroku by bylo možné využívat fotovoltaickou elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nemůžete prodávat přebytečnou energii zpět do sítě, čímž by byla vaše elektrárna "odříznutá" od využití veškerých svých potenciálních výhod.

Kapacita distribuční sítě je variabilní a odlišuje se v každé lokalitě, včetně města Zbiroh v Plzeňském kraji. Mapa připojitelnosti od EGD je nástrojem, který vám poskytne předběžný přehled o kapacitě sítě ve vašem místě. Může se stát, že kapacita sítě ve vašem místě je již naplněna, což znamená, že už není možné do ní připojit další elektrárny.

Přestože mapa připojitelnosti nabízí užitečný přehled, jistotu vám poskytne až skutečná žádost o připojení. My pro naše zákazníky v Zbirohu v Plzeňském kraji proces žádání o připojení zajišťujeme, abychom se ujistili, že máte vše potřebné pro úspěšnou instalaci a provoz vaší fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny mohou představovat atraktivní způsob, jak efektivně zhodnotit volné finanční prostředky. Velice důležitým aspektem je zde návratnost investovaného kapitálu, která se obvykle pohybuje v řádu několika let a je do velké míry ovlivněna celkovou spotřebou elektrické energie, aktuální cenou elektřiny a také výší poskytnutých dotací.

Je třeba si uvědomit, že údaje o návratnosti prezentované instalatéry jsou často silně orientační a ve skutečnosti se mohou velice lišit. Proto v naší firmě nabízíme ekonomickou analýzu výhodnosti dané investice, kterou vypracujeme na základě nejaktuálnějších dat a předpovědí cen. Tato analýza však přesto zůstává pouze odhadem.

Přesto je tento odhad považován za velice důležitý při rozhodování o investici do solárního systému. V žádném případě by neměl být opomíjen.

Závěr

V první řadě je důležité zvážit umístění elektrárny. V městě Zbiroh Plzeňský kraj mají investoři do fotovoltaických elektráren velký výběr světlých a otevřených pozemků, které jsou ideální pro tento typ investice. Je také nutné vzít v úvahu faktory, jako jsou klimatické podminky a množství světla dostupné v průběhu dne.

Dalším krokem je pečlivé posouzení finanční návratnosti. Investice do fotovoltaických elektráren v Zbiroh Plzeňský kraj obvykle nabízí vynikající výnosy, ale je důležité provést detailní finanční analýzu. Tato analýza by měla zahrnovat náklady na pořízení a instalaci, provoz a údržbu i předpokládané příjmy z prodeje elektrické energie.

Vyhodnocení možných rizik je dalším klíčovým faktorem. I když je fotovoltaická energia obecně považována za stabilní a dlouhodobě výnosnou investici, je vždy důležité zvážit potenciálna rizika. Například rizika spojená s technickými poruchami, administrativními záležitostmi a změnami v regulačním prostředí. Bezplatná konzultace nabízí potenciálním investorům do fotovoltaiky v Zbiroh Plzeňský kraj důkladné zhodnocení těchto faktorů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhoda instalace fotovoltaických systémů od MOBIS v Zbiroh?

  Díky našim roky praktických zkušeností a odborných znalostí, MOBIS nabízí komplexní služby v oblasti solární energie od projektu až po instalaci, což je přizpůsobeno místním podmínkám v Zbiroh Plzeňský kraj. Navíc, investování do fotovoltaiky se stává stále populárnější v důsledku rostoucích cen energie a nestability dodávek.

 • Jak mohu zvýšit hodnotu své investice do fotovoltaiky v Zbiroh?

  V Zbiroh Plzeňský kraj je možné využití dotací na fotovoltaiku, které mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti investice. Nicméně, je důležité si podmínky pro získání těchto podpor důkladně prostudovat.

 • Jaká je technická a ekonomická proveditelnost instalace fotovoltaiky v Zbiroh?

  Technická a ekonomická proveditelnost vysoce závisí na technické vhodnosti střechy a možnosti připojení do distribuční sítě, jakož i na spotřebě elektrické energie, ceně elektřiny a možné dotační podpoře. Pro přesnější analýzu v těchto oblastech je doporučeno konzultovat s našimi specialisty z MOBIS v Zbiroh Plzeňský kraj.

Další lokality: