Fotovoltaika Vejprnice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Vejprnice

V roce 2024 pokračujeme v propagaci fotovoltaiky v obci Vejprnice. Rozhodně se můžeme pochlubit snížením nákladů a zvýšením účinnosti námi instalovaných fotovoltaických systémů ve Vejprnice, což nám umožňuje poskytovat naše služby za přijatelné ceny.

Ať již se nacházíte kdekoliv ve Vejprnice, můžeme Vám garantovat rychlou a efektivní instalaci vašeho fotovoltaického systému. Pro zájemce o instalaci fotovoltaických panelů ve Vejprnice nabízíme bezplatné konzultace a nabídky. Díky našemu dedikovanému týmu ve Vejprnice, můžeme nainstalovat váš systém do 60 dnů od uzavření smlouvy.

Naším cílem je neustále rozvíjet kulturu obnovitelných zdrojů a fotovoltaiky ve Vejprnice. Věříme v potenciál Vejprnice stát se vzorem v oblasti solární energie a naší misí je podporovat a zadvihat tento přechod. I vzájemná spolupráce mezi občany Vejprnice a naší firmou je klíčem k dosažení tohoto cíle.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Vejprnice je ideálním místem pro instalaci solární elektrárny vzhledem k jeho geografické poloze a hojnosti slunečních dnů. Je důležité zvážit polohu budoucí elektrárny, počet slunečních dnů, orientaci plotu, stínování nebo vliv okolních staveb a vegetace.

Ekonomický faktor je také klíčovou součástí rozhodování. Mějte na paměti náklady na pořízení a instalaci zařízení, dobu návratnosti investic, možnost dotací a výši plánované spotřeby elektrické energie.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je volba dodavatele a instalatéra. Zvolte renomovanou firmu, která má zkušenosti s instalacemi ve Vejprnicích, nabízí kvalitní a certifikované komponenty a poskytuje slušnou záruku a servis. Trh je plný firem, které vám slibují zlaté hory, ale v praxi se ukáže, že vaše investice je v ohrožení.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud plánujete montáž solárních panelů na střechu svého domu, musíte si položit otázku: Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů? První kritérium, které musí vaše střecha splňovat, je dostatečná plocha - pokud je střecha příliš malá, může se stát, že na ni nebudou vejsou všechny potřebné panele.

Další aspekt, který je potřeba zohlednit, je orientace střechy. Pokud je střecha špatně orientovaná, výroba energie z fotovoltaických panelů může trpět. Je také důležité vzít v úvahu typ materiálu, z kterého je střecha postavena.

Například u střech z eternitu mnoho instalatérů odmítá solární panely instalovat, jelikož může dojít k tomu, že do takové střechy po instalaci zatéká. Nakonec je nutné zvážit také statiku střechy, aby zatížení z panelů a konstrukce střechu nedeformovalo. Pro technickou kontrolu střechy doporučujeme využít služeb odborníků, kteří provedou bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro potřeby instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Pro žadatele z Vejprnic je důležitá lokalitní podpora. Každý region má své specifické dotační programy a Vejprnice nejsou výjimkou. Je důležité se poradit se specialistou na dotační poradenství, který se vyzná v podmínkách jednotlivých dotačních programů a dokáže efektivně zajistit nejvyšší možnou podporu.

Dotace na fotovoltaiku je vhodná nejen pro rodinné domy, ale i pro bytové družstva a firmy v Vejprnicích. Příjemci dotace jsou nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby, které využívají solární energii pro svůj provoz. Proto je důležitá spolupráce s odborníky, kteří vám pomůžou zjistit, na jakou podporu máte nárok a jak ji účelně využít.

Podmínky pro udělení dotační podpory se mohou v jednotlivých programech lišit a záleží na konkrétním případu. Je důležité, aby žadatelé z Vejprnic měli předem zpracovaný projekt solární elektrárny, včetně výpočtu úspor energií a předpokládané doby návratnosti. Rovněž by měli být připraveni na doložení potřebné dokumentace a splnění dalších podmínek.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Vejprnice, musíte nejdříve získat souhlas od provozovatele distribuční soustavy pro připojení k sítí. Bez tohoto souhlasu by mohla být vaše elektrárna funkční pouze v takzvaném ostrovním režimu, což znamená, že nemůžete prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých oblastech, takže je třeba zjistit, zda je v oblasti Vejprnice dostatek místa. Kontrolovat kapacitu distribuční sítě ve Vejprnice můžete pomocí online nástroje EGD - mapy připojitelnosti. Modře označené oblasti na mapě signalizují území, kde je kapacita sítě již vyčerpána.

Nicméně s 100 % jistotou můžete možnost připojení ve Vejprnicích zjistit až po podání formální žádosti o připojení. Tento proces může být složitý, protože jsme zde, abychom našim zákazníkům pomohli se všemi aspekty instalace fotovoltaických elektráren, včetně zajištění připojení k distribuční síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solární elektrárny může být lukrativní příležitost, avšak hodnota návratnosti investice může variabilně záviset na řadě faktorů. Faktory jako celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny, dotační podpora a typ navrženého systému jsou základy pro komplexní hodnocení ekonomické výhodnosti investice do solárních panelů.

Pozoruhodné je, že ačkoliv některé instalační firmy slibují velice krátkou dobu návratnosti, veškeré výstupy z analýz jsou často pouze orientační a je dobré je brát s rezervou. Tato skutečnost dále zdůrazňuje nutnost podrobné ekonomické analýzy při plánování a posuzování investice do fotovoltaické elektrárny.

V obci Vejprnice je k dispozici bezplatný servis pro vypracování ekonomické analýzy výhodnosti fotovoltaické elektrárny. Zdůrazňuje se však, že i přesto, že se jedná o analýzu založenou na nejpřesnějších datech a předpovědích cen, výsledky by měly být brány jako odhad a nikoliv jako definitivní rozhodovací fakt. Proto je důležité brát tuto analýzu jako orientační nástroj při zhodnocení výhodnosti investice do solárních panelů v Vejprnice.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny v Vejprnicích jsou v posledních letech stále populárnějšími investicemi. Díky své efektivitě a ekologičnosti se stávají ideální volbou pro mnoho lidí.

Plánování investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje důkladné zvážení několika faktorů. Je důležité zohlednit lokální podmínky, například dostupnost slunečního světla v Vejprnicích, prostor pro instalaci a možnost připojení do energetické sítě.

Kromě toho, záleží také na Vašich osobních prioritizech a finančním rozpočtu. Investice do fotovoltaiky může vyžadovat vysoké počáteční náklady, ale dlouhodobě může generovat úspory na energetických účtech a přispívat k udržitelnosti a ekologičnosti v Vejprnicích. Proto je důležité posoudit všechny aspekty návratnosti investice před učiněním rozhodnutí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je situace v oblasti fotovoltaiky v obci Vejprnice v roce 2024?

  Vejprnice je obec, která je silně motivována k udržitelnosti a podpoře obnovitelných zdrojů. Rok 2024 je příznivý pro nákup a instalaci fotovoltaických systémů, protože stále více obyvatel Vejprnic uznává pozitivní dopad solární energie na životní prostředí i na svou domácnost. Firma MOBIS je v obci důvěryhodným partnerem pro instalaci fotovoltaiky, díky letité zkušenosti a odborným znalostem.

 • Jaké výhody přináší instalace fotovoltaických systémů s firmou MOBIS ve Vejprnice?

  První výhodou je lokální přítomnost firmy MOBIS, která zná specifické podmínky a možnosti pro instalaci fotovoltaických systémů ve Vejprnice. Kromě toho firma nabízí kompletní služby – od plánování, přes instalaci až po servis a údržbu. Tým odborníků vám také pomůže s využitím dostupných dotací, což výrazně urychlí dobu návratnosti vaší investice.

 • Co bych měl zvážit před instalací fotovoltaického systému ve Vejprnice s firmou MOBIS?

  Za prvé, náš odborný tým MOBIS provede technický průzkum střechy a vyhodnotí možnosti připojení do distribuční sítě. Za druhé, firma provede analýzu spotřeby elektrické energie a nabídne řešení přizpůsobené konkrétní potřebě. Za třetí, naše odborníci pomohou s přípravou žádosti o dotaci a poskytnou poradenství ohledně ekonomické návratnosti. Vybrat MOBIS pro instalaci fotovoltaického systému ve Vejprnice znamená získat partnera, který nabízí komplexní a individuální přístup.

Další lokality: