Fotovoltaika Tlučná: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Tlučná

Pokud hledáte zkušeného a spolehlivého partnera v oblasti solární energie, pak je pro vás nejlepší volbou rodinná firma MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již tři desetiletí. K našim hlavním přednostem patří vlastní realizační tým, který zahrnuje odborníky od projektantů přes elektrikáře až po revizní a servisní techniky.

V souvislosti s instalací solární elektrárny jsme schopni zvládnout komplexní realizaci do 60 dnů a to bez potřeby jakékoliv zálohy. Hlavní podmínkou pro náš tým však je, aby nás návštěvník z Tlučné kontaktoval a poskytnul nám své telefonní číslo.

V případě projeveného zájmu o instalaci fotovoltaiky v Tlučné se náš tým snaží co nejrychleji reagovat, a to formou bezplatné konzultace. Při tomto setkání se klientům snažíme představit všechny možnosti a nabídky s cílem najít nejlepší řešení.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Investice do fotovoltaiky může vyžadovat významné počáteční náklady, i když je pravda, že metodou samofinancování se můžete dostat k investici téměř bez vlastních prostředků. Před samotnou investicí byste měli zvážit ekonomickou návratnost dané investice. Světlo slunce je sice zdarma, ale instalace samotné elektrárny, údržba, provoz a případná repase mohou představovat značné náklady.

Dále je důležité zvážit geografickou polohu a orientaci vaší střechy. Pro instalaci fotovoltaické elektrárny je nejvhodnější jihozápadní až jihovýchodní orientace střechy. Fakt, jaký vliv má orografie a mikroklima ve vaší lokalitě je také nezbytné zvážit. Například ve vsi Tlučná u Plzně, kde je poměrně vysoce položená a sluneční paprsky dopadají téměř kolmo, je instalace fotovoltaiky velmi efektivní.

Na závěr, nezapomínejte zvážit možné problémy s elektrickou síťí. Je třeba se ujistit, že je technicky možné do sítě dodávat a zda distribuční společnost má dostatek kapacity. Například pro obyvatele Tlučné, je toto kritické, protože kapacita místní sítě může být omezená. Před učiněním rozhodnutí je proto nezbytně nutné konzultovat plánovanou instalaci s odborníky a zvážit všechny výše uvedené faktory.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Tlučná je jedním z měst, kde se stále častěji řeší otázka instalace solárních panelů na střechy domů. Není ale vše tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Je důležité si uvědomit, že ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických panelů. Malá střecha, špatná orientace nebo nevhodný materiál může ovlivnit efektivitu a celkový výkon fotovoltaických panelů, což by mohlo vést k nižší produkci elektrické energie. Střecha musí být dostatečně velká pro instalaci panelů, správně orientovaná k slunci a zhotovena z materiálu, který je vhodný pro upevnění panelů.

Pokud jste z Tlučné a chcete zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, nejlepší způsob, jak to zjistit, je kontaktovat odborníka. Zkušení technici vám mohou provést bezplatné technické zhodnocení vašeho domu. Statika střechy je také důležitým faktorem, který je potřeba zvážit, aby instalace panelů nezpůsobila deformaci střechy. Touto překážkou ale rozhodně nemusí být konec vašich plánů na solární energii.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Tlučné je máme bohaté zkušenosti s řízením procesu žádání o dotace a díky tomu věříme, že je získání dotací na fotovoltaickou stanici mnohem snazší. Doporučujeme, aby jste si přečetli veškeré podmínky a požadavky daných dotačních titulů abyste měli jasno o tom, zda splňujete všechny nezbytné požadavky.

Poskytujeme nepristranné a odborné poradenství v oblasti dotací a to vše v bezpečí Vašeho domova v Tlučné. Neztrácejte čas a peníze na neefektivní postupy a využijte našich odborných znalostí a zkušeností. Bez ohledu na to, zda se jedná o malý projekt nebo velký investiční záměr, pomůžeme vám dosáhnout na finanční podporu.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V posledních letech jsme zaznamenali rostoucí zájem o instalaci fotovoltaických elektráren v obci Tlučná. Tento trend je důsledkem rostoucího zájmu obyvatel o využívání obnovitelných zdrojů energie a snaze o snížení spotřeby elektrické energie ze sítě.

Je každopádně nutné podotknout, že instalace takové elektrárny vyžaduje připojení k distribuční síti. Ten kdo to musí umožnit, je provozovatel distribuční soustavy a to může záviset na kapacitě distribuční sítě v konkrétním místě. V obci Tlučná se můžete obrátit na společnost EGD, která nabízí nástroj zvaný mapa připojitelnosti.

Obecně platí, že přebytky energie vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou můžete prodávat zpět do sítě, což může představovat zajímavý zdroj příjmů. Avšak toto platí pouze v případě, že je vaše elektrárna připojena k síti. Připojení k síti tedy může hrát klíčovou roli v efektivnosti vaší fotovoltaické elektrárny v Tlučné.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Tlučná se stává regionem, který je velmi atraktivní pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaických elektráren.

Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že Tlučná má jedinečné klimatické podmínky, které jsou ideální pro provoz solárních panelů. Přesto je třeba vzít v úvahu celkové náklady investice, včetně nákladů na instalaci, údržbu a provoz, i potenciálních dotačí a podpory od státu.

Investici do solární elektrárny proto doporučujeme zvážit po pečlivé analýze financí, návratnosti investice a aktuálního stavu trhu s elektřinou v Tlučná je.

Závěr

Představte si, že máte vlastní samostatný zdroj příjmů, na kterém nezávisí žádný zaměstnavatel, a kromě počátečních nákladů na instalaci je prakticky nevyčerpatelný. Fotovoltaická elektrárna může být právě takovým zdrojem.

V Tlučné, stejně jako v dalších částech České republiky, je instalace fotovoltaické elektrárny stále oblíbenější volbou pro domácnosti i firmy. Přestože začáteční investice do fotovoltaických panelů může být významná, dlouhodobé benefity, jako je snížení nákladů na elektrickou energii a případný prodej přebytečné energie, zpětně tuto investici mnohonásobně pokrývají.

Předtím, než se rozhodnete pro krok do fotovoltaických vod, je však důležité zvážit několik faktorů. Například geografické umístění a orientaci střechy v Tlučné, doba slunečního svitu v dané oblasti, stávající stav elektrických sítí a spotřebičů, nebo možnosti dotací a státních podpor. To vše jsou aspekty, na které by měla být kladena značná důraz před jakoukoli investicí do fotovoltaických panelů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je MOBIS ideálním partnerem pro instalaci fotovoltaických systémů v Tlučná?

  MOBIS je rodinná firma s dlouholetou tradicí na trhu fotovoltaiky. S naší lokalitou v Tlučná máme přímý vztah a zájem poskytovat nejefektivnější solární řešení pro naše klienty. Naše týmy jsou k dispozici pro konzultace a průběžnou podporu, ať už jde o design, instalaci, údržbu nebo dotace. Těšíme se na to, abychom pomohli naší komunitě v Tlučná stát se soběstačnou a udržitelnou.

 • Jak může instalace fotovoltaických systémů od MOBIS pomoci občanům v Tlučná?

  Instalace fotovoltaického systému od MOBIS může pomoci občanům Tlučná snížit jejich závislost na tradičních zdrojích energie a zvýšit jejich energetickou soběstačnost. Naše systémy využívají nejnovější technologie, díky kterým můžete maximalizovat využití sluneční energie pro vaše domácnosti a podniky. Navíc díky naší znalosti dostupných dotačních programů vám můžeme pomoci získat finanční podporu pro váš projekt.

 • Jaké jsou přínosy fotovoltaických systémů pro obyvatele Tlučná v roce 2024?

  Fotovoltaické systémy představují výhodnou investici pro rok 2024. Nejen, že vede k úsporám na účtech za elektrickou energii, ale také přispívá k ochraně životního prostředí tím, že podporuje udržitelnou energetickou výrobu. Pro obyvatele Tlučná, kteří instalují fotovoltaické systémy s firmou MOBIS, znamená to i možnost využít lokální podporu a dotační programy. Navíc v případě nadprodukce energie je možné energii prodat do sítě, což přináší další finanční výhody.

Další lokality: