Fotovoltaika Sušice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Sušice

Fotovoltaika Sušice v roce 2024 má nového hráče na poli – rodinnou firmu MOBIS. Tato společnost se zabývá fotovoltaikou již tři dekády a poskytuje kompletní služby v oblasti solárních elektráren.

Jednou z jejích klíčových výhod je vlastní realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, ale i revizní a servisní techniky. Dále firma nabízí výjimečnou podmínku pro zákazníky v Sušici - na solární elektrárnu nevybírá žádné zálohy a instalace probíhá do 60 dnů od objednání.

Pro zájemce o fotovoltaiku v Sušici je nejdůležitější nechat firmě MOBIS své telefonní číslo pro následnou bezplatnou konzultaci. Firma se především zaměřuje na rychlou a efektivní komunikaci se zákazníky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Výběr místa instalace je klíčový pro efektivitu celého systému. Optimálním místem je střecha s dostatečným prostorem orientovaná jižním směrem bez stínů. Pro obyvatele města Sušice a blízkého okolí platí, že pokud je střecha orientována jihozápadním až jihovýchodním směrem, je její využití také možné.

Důležitý je také výběr samotné fotovoltaické technologie. K dispozici je několik typů solárních panelů (krystalické, tenkovrstvé, koncentrované), které se liší cenou, životností, efektivitou a podmínkami pro instalaci. Pro obyvatele Sušice je důležité vybrat ten typ, který nejlépe splňuje jejich individuální nároky a očekávání.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je zákon o obnovitelných zdrojích a příslušná legislativa. Různé finanční a podpůrné programy včetně možnosti prodeje přebytků energie do sítě mohou podstatně ovlivnit ekonomickou návratnost celé investice. V městě Sušice a okolí je proto dobré konzultovat své plány s odborníky na danou problematiku.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Sušice a technické vybavení střech pro instalaci solárních panelů se staly žhavým tématem. Pokud jste v Sušice a plánujete instalaci fotovoltaických panelů, je důležité zvážit, zda je vaše střecha technicky vybavena a připravena na takovou upgrade.

Prvním zásadním faktorem je velikost střechy. Solární panely potřebují dostatek prostoru a pokud je střecha příliš malá, nemusí být schopna pojmout dostatečný počet panelů pro efektivní fungování. Zároveň je také důležitá orientace střechy – pokud je špatně orientovaná, potenciální výroba fotovoltaiky může utrpět.

Dalšími faktory, které je třeba zvážit, jsou materiál střechy a její statika. Sušice má mnoho starších staveb s eternitovými střechami, které mohou způsobit problémy při instalaci solárních panelů, jako je například zatečení. Pokud střecha není dostatečně silná, aby unesla zátěž panelů a jejich konstrukce, může dojít k deformaci střechy. Pro posouzení těchto a dalších důležitých faktorů nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

S městem Sušice těsně souvisí konkrétní dotační titul - OP PIK, který je určen právě pro investice do obnovitelných zdrojů v obcích do 3000 obyvatel. Sušice se tak kvalifikuje na příjem těchto dotací. OP PIK nabízí široké spektrum možností pro využití obnovitelných zdrojů energie, včetně mikroelektráren a místních topných systémů.

Instalace solární elektrárny v Sušici je tedy možná nejenom díky geografickým podmínkám, ale i díky dotačním programům, které občanům města Sušice usnadňují vstup do světa obnovitelných zdrojů. S ohledem na budoucí změny v programu Nová zelená úsporám je tedy důležité neváhat a začít přemýšlet o alternativách již nyní.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Máte v plánu postavit fotovoltaickou elektrárnu ve městě Sušice? První krok k realizaci vašeho plánu je zjistit, zda vás bude provozovatel distribuční soustavy schopen připojit do své distribuční sítě. Bez připojení budete moci provozovat elektrárnu pouze na ostrovním režimu, což znamená, že nebudete moci prodávat přebytek energie zpět do sítě.

Kapacitu distribuční sítě v Sušici můžete zjistit pomocí nástroje mapa připojitelnosti od EGD. Na této přehledné mapě si snadno ověříte, zda je v Sušici ještě volná kapacita pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny.

Ale pamatujte, jediný způsob, jak zjistit možnost připojení s 100 % přesností, je podání žádosti o připojení. My pro naše zákazníky tuto žádost rádi a profesionálně vyřídíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Solární elektrárny v Sušici: jsou ekonomicky efektivní volbou pro tvorbu elektrické energie. Velký vliv na návratnost investice má kombinace faktorů včetně celkové spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a výše dotační podpory.

Analýza výhodnosti: Slibovaná návratnost může být orientační, ale pomocí vysoce přesných dat a předpovědí cen, je možné provést důkladnou ekonomickou analýzu výhodnosti instalace fotovoltaické elektrárny v Sušici. Tento odhad je neocenitelný pro posouzení investičního plánu.

Závěr: Solární elektrárny v Sušici representují potenciálně výhodnou investici. Široký kontext vlivů je však potřeba zvážit při rozhodování o takto závažném kroku.

Závěr

Město Sušice má v poslední době rostoucí počet dovybavených střech fotovoltaickými panely. Investice do fotovoltaických panelů se stává populárním tématem v celém Českém regionu.

Existují dva hlavní faktory, které byste měli zvážit před rozhodnutím se investovat do fotovoltaických panelů. Prvním faktorem je sluneční intenzita v oblasti, na kterou se chystáte panel instalovat. Druhým faktorem je cena fotovoltaických panelů a jejich instalace.

Pokud o takové investici uvažujete v Sušicích, je třeba tyto faktory brát v potaz. Je to významná investice, která může přinést dlouhodobé úspory, ale je zde také riziko.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl vybrat fotovoltaické systémy od MOBIS v Sušice?

  MOBIS je rodinná firma s dlouholetou tradicí a svého bydliště v městě Sušice. Tato firma je známá svými komplexními službami v oblasti solární energie, od návrhu přes instalaci až po servis. Nadále rozvíjí své technologie a servis v souladu s nejnovějšími trendy ve fotovoltaice v roce 2024. Důvěra, kterou si firma získala v Sušici díky své kvalitě a spolehlivosti, je důvodem, proč by MOBIS měla být vaší volbou pro instalaci fotovoltaických systémů.

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů v Sušice v roce 2024?

  V Sušici se v poslední době stala instalace fotovoltaických systémů velmi populární. Město je situováno v geografické oblasti s velmi příznivými podmínkami pro výrobu solární energie. Díky rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek je stále výhodnější investovat do vlastní produkce elektrické energie. Ve spolupráci s firmou MOBIS můžete také využít možností dotací na fotovoltaiku a zkrátit tak dobu návratnosti této investice.

 • Jak firmě MOBIS záleží na životním prostředí v Sušici?

  Firma MOBIS klade velký důraz na obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj, což je dobře vidět na jejích projektech v Sušici. Zaměřuje se na technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí, jako jsou fotovoltaické systémy. Vyhledáváním takových řešení v oblasti energie MOBIS aktivně přispívá k ochraně přírody a ke zlepšení životního prostředí ve městě Sušice.

Další lokality: