Fotovoltaika Stod: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Stod

V Stod se stále intenzivněji rozvíjí oblast fotovoltaiky. Díky naší rodinné firmě MOBIS, která působí na trhu již třicet let, máme v Stod širokou síť spokojených zákazníků, kteří využívají fotovoltaiku pro své energetické potřeby.

Naše silné stránky spočívají v tom, že máme vlastní realizační tým. Skládá se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, kteří jsou připraveni splnit všechny požadavky našich klientů v Stod.

Není potřeba se obávat nečekaných nákladů. Neberte žádné zálohy a vaši solární elektrárnu instalujeme do 60 dnů. Pro bezplatnou konzultaci vám stačí nám zanechat telefonní číslo a my se vám ozveme co nejdříve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?Místo instalace je jedním z hlavních faktorů. Ideální je, pokud máte dostatek prostoru na střeše domu směrované na jih. Pokud ne, je nutné zvážit možnosti instalace na ploché střeše či volném prostranství. V posledních letech roste popularita instalací FV panelů přímo do fasády budov.

Mimo místa instalace je potřeba zvážit technické možnosti vašeho domu a jeho okolí. V praxi to znamená zvážit, zda máte dostatek volného místa na střeše, nikde vás nestíní, jak je postavená střecha a jaké máte možnosti zapojení do sítě. Nezapomeňte také zjistit, zda v okolí místa, kde budete chtít instalovat solární panely, nejsou například chráněné ptačí oblasti.

Nakonec je nezbytné zvážit i ekonomickou výhodnost instalace solárních panelů. Zvažte náklady na pořízení a instalaci panelů, provoz a údržbu, možnou dobu návratnosti investice a také pravděpodobný vývoj ceny elektrické energie. Doufáme, že Vám tyto tipy pomohou při vašem rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Stod se stává stále oblíbenějším místem pro instalaci solárních panelů, ale je třeba vzít v úvahu několik základních faktorů. Střešní plocha, materiál a orientace střechy hrají klíčovou roli při rozhodování, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Pokud je vaše střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, může to vážně omezit výrobu elektrické energie z fotovoltaiky. Material střechy je také důležitý, neboť některé materiály, jako například eternit, mohou komplikovat instalaci a způsobit problémy s těsností.

Zároveň je důležité, aby byla střecha dostatečně silná na to, aby unesla zátěž solárních panelů. Naše společnost nabízí bezplatné technické zhodnocení vaší střechy v Stodu pro účely instalace solárních panelů. Takže neváhejte a získejte přednost technické expertizy našich specialistů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Podrobnosti o dostupných dotačních programech a jejich podmínkách by měly být vyhledány a studovány, aby bylo možné nejlépe využít výhod, které tato finanční podpora nabízí. Je důležité si uvědomit, že dotace jsou často předmětem změn a musíte sledovat aktuální informace.

Program Nová zelená úsporám pro domácnosti poskytuje podporu pro zateplení a instalaci systému využívající obnovitelné zdroje energie, podmínky jsou aktualizovány od 1.9.2024. Pro firmy jsou například k dispozici programy jako RES+ nebo OP TAK.

Dotace na fotovoltaiku zkrátí dobu návratnosti investice, a je tedy důležité porozumět všem kritériím a podmínkám, které musí Vaše solární elektrárna splňovat, abyste tak mohl získat maximum z dostupných dotací. Úspěšné využití dotací vám může pomoci urychlit cestu k energetické nezávislosti a udržitelnému bydlení.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Stod je jedním z měst, kde je zájem o instalaci fotovoltaických elektráren velmi vysoký. Tyto elektrárny generují energii ze slunečního světla a mohou výrazně snížit vaše náklady na elektřinu, ale je důležité se předem informovat o možnosti připojení k distribuční síti. Bez připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze pro vlastní potřebu, ale nebylo by možné prodávat přebytky elektřiny zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých částech Stodu. Existuje nástroj, který se nazývá mapa připojitelnosti a poskytuje přehled o aktuální kapacitě sítě. Tato mapa umožňuje uživatelům zjistit, zda je kapacita sítě ve své oblasti již vyčerpána.

Nicméně, s těmito informacemi je třeba zacházet opatrně, protože se 100 % přesností zjistíte možnost připojení až po podání žádosti o připojení. V případě, že máte zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny v Stodu, můžeme Vám s podáním této žádosti pomoci.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních elektráren je aktuálním trendem v oblasti udržitelné energie, který může přinést řadu hospodářských výhod. Je však důležité uvědomit si, že úspěšnost takové investice je silně ovlivněna několika proměnnými, včetně celkové spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a dostupných vládních dotací.

Při posuzování výhodnosti takové investice je nutné zohlednit celou řadu faktorů, včetně velikosti a typu navrhovaného systému. Některé instalační firmy mohou slibovat rychlou návratnost investice, ale je důležité si uvědomit, že všechny takové předpovědi jsou velmi orientační a předběžné.

Vzhledem k těmto proměnným je pro investora moudré vyžádat si podrobnou ekonomickou analýzu výhodnosti v případě instalace solární elektrárny. I když se jedná pouze o odhad, poskytne cenné informace pro rozhodování o investicích do solární energie.

Závěr

Fotovoltaická elektrárna je stále populárnější investicí pro mnoho domácností a firem, ale je potřeba zvážit několik důležitých faktorů před tím, než se do takového projektu pustíte. Místo instalace je jedním z nejdůležitějších aspektů, který by měl být zvážen - ideální jsou střechy orientované na jih bez stínů. Dále je zásadní zvážit ekonomickou návratnost projektu, která může být ovlivněna lokálními sazbami za elektřinu, státní podporou a cenou samotného systému.

Jestliže se vaše nemovitost nachází ve Stodu a máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu, je důležité mít na paměti, že klimatické podmínky ve Stodu jsou významným faktorem, který ovlivňuje výkon vaší elektrárny. Místní podmínky ve Stodu, jako jsou počet hodin slunečního svitu a průměrná teplota, jsou klíčovými parametry pro určení celkové efektivity systému.

Posledním, ale neméně důležitým zvažovaným faktorem, je údržba fotovoltaického systému. Správná údržba a/nebo servis je nezbytná pro dlouhodobou funkčnost a optimální výkon systému, přičemž můžete zvážit možnosti pronájmu nebo servisních smluv. Dostupnost kvalitních servisních služeb ve Stodu je tedy rovněž věcí, kterou byste měli zvážit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je dobré zvolit pro instalaci fotovoltaického systému firmu MOBIS v městě Stod?

  Firma MOBIS je dlouholetým a zkušeným hráčem na trhu s fotovoltaikou. Naše rodinná firma působí přímo ve městě Stod, což nám umožňuje poskytnout rychlý a kvalitnější servis přímo u vás. Navíc provádíme komplexní služby, což zahrnuje vše od návrhu projektu až po instalaci systému. Investovat do fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů u nás znamená, že dostanete lokalizovanou podporu a znalost místních podmínek a sítí, které jsou nezbytné pro optimální fungování vašeho systému.

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaiky v Stod v roce 2024?

  Investování do fotovoltaiky nabízí řadu výhod, zejména v kontextu rostoucích cen energie a nestability dodávek. Systémy fotovoltaiky zajišťují vlastní, čistou a udržitelnou dodávku energie. Vzhledem k provozním nákladům a rostoucím cenám energie se návratnost investice do fotovoltaiky rychle zkracuje. Navíc, v roce 2024 jsou stále dostupné některé dotace na podporu instalace, což také přispívá k rychlejší návratnosti investice.

 • Na co bych měl před instalací fotovoltaických systémů v Stod dbát?

  Před instalací fotovoltaických systémů je důležité zvážit několik faktorů. Nejprve, střecha musí být technicky vhodná pro instalaci panelů. Dále, musí být zajištěno připojení systému do distribuční sítě. Z ekonomického hlediska je důležité zvážit spotřebu elektrické energie, cenu za elektřinu a možnou dotační podporu. Tato rozhodnutí mohou být komplexní, ale díky naší zkušenosti a znalostem můžete být jisti, že získáte nejen technicky, ale také ekonomicky optimální řešení.

Další lokality: