Fotovoltaika Starý Plzenec: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Starý Plzenec

V městě Starý Plzenec se připravuje další krok do budoucnosti - rozvoj fotovoltaiky. Naší společnosti MOBIS, která má v oblasti fotovoltaiky více než 30 let zkušeností, se již snaží plnit roli průkopníka v tomto odvětví.

Máme vlastní realizační tým složený z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Nespoléháme se na dodavatelské smlouvy ani outsourcing – všechno, co děláme, děláme sami, a to až do konce.

Silným přínosem pro naše zákazníky v Starém Plzenci je skutečnost, že na instalaci solární elektrárny nevyžadujeme žádné zálohy a slibujeme promtnou instalaci do 60 dnů. Zájemci o naše služby nám mohou zanechat své telefonní číslo pro rychlou a bezplatnou konzultaci ohledně možností v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Místo pro instalaci je klíčovým faktorem při rozhodování o investici do solární elektrárny. Vhodným místem pro instalaci je obvykle střecha domu, ale i pozemky či průmyslové objekty. Zvláště v oblasti Starý Plzenec se nabízí mnoho vhodných míst pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky dostatku slunečního svitu.

Předpokládaný výnos z fotovoltaické elektrárny je další důležitý aspekt. Je třeba zvážit, zda se výnosy z fotovoltaické elektrárny vyrovnají investičním nákladům a jak dlouho to bude trvat. V oblasti Starý Plzenec bývá doba návratnosti investice obvykle kratší než v jiných oblastech díky vysokému počtu slunečních dní v roce.

Nakonec je třeba vzít v úvahu i legislativní limity a dotace. V České republice, a tedy i v Starý Plzenec, existují různé státní dotace a podpory pro instalaci fotovoltaických elektráren, avšak je třeba být dobře informovaný o aktuálních podmínkách a legislativě. Před podáním žádosti o dotaci je nutné se poradit s odborníkem na danou problematiku.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud plánujete instalovat solární panely na střechu svého domu v Starém Plzenci, je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Prvním faktorem je velikost střechy - pokud je příliš malá, nezměstná se na ni dostatečný počet solárních panelů pro optimální výrobu energie.

Dalším podstatným faktorem je orientace střechy. Pokud je střecha ve Starém Plzenci špatně orientovaná, výroba energie fotovoltaickými panely může být výrazně omezena. Rovněž je potřeba vzít v úvahu materiál, z kterého je střecha vyrobena - například instalace solárních panelů na střechu z eternitu může vést k problémům s těsností.

Poslední, ale rozhodně ne méně důležitým faktorem je, zda je střecha ve Starém Plzenci schopna unést dodatečné zatížení solárními panely a jejich konstrukcí. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit technickou vhodnost vaší střechy pro instalaci solárních panelů, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu, které provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Starý Plzenec nabízí mnoho příležitostí pro instalaci solárních elektráren, díky svojí strategické poloze a výhodným podmínkám. Velkou roli hrají především státní dotace, které mohou podstatně snížit náklady na pořízení a provoz těchto zařízení.

S pomocí Státního fondu životního prostředí, který prostřednictvím programu Nová zelená úsporám poskytuje podporu pro instalace solárních elektráren, se tento projekt stane pro mnohé občany Starého Plzence realitou. Od 1.9.2024 se však podmínky tohoto programu mění, takže je třeba sledovat nejnovější informace a přizpůsobit své plány těmto změnám.

Vedle programu Nová zelená úsporám existují i další možnosti jak získat finanční podporu na výstavbu solárních elektráren jako například RES+ a OP TAK. Pro rodinné a bytové domy se tak otevírají nové možnosti pro získání finanční podpory a zároveň příležitost snížit svůj dopad na životní prostředí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny ve Starém Plzenci, je nezbytné zjistit, zdali vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto kritického připojení může být elektrárna spuštěna pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, včetně Starého Plzence. Hodnotným nástrojem pro posouzení této kapacity je Mapa připojitelnosti poskytovaná EGD, která indikuje, je-li kapacita sítě na daném místě již vyčerpaná. Přesto je nejpřesnější hodnocení možnosti připojení k dispozici až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Jistě jste si všimli rostoucího počtu solárních elektráren v různých částech České republiky, přičemž velký rozmach těchto ekotechnologií lze pozorovat také ve městě Starý Plzenec. Ale vyplatí se vám vůbec investovat do solárních panelů?

Vybudování solární elektrárny je poměrně velká počáteční investice, ale pokud pečlivě zvážíte všechny faktory, může se vám tato investice do zelené energie skutečně vyplatit. Podle jednatelů několika instalatérských firem v Starém Plzenci, které se specializují na služby v oblasti solární energie, může návratnost investice do solárních panelů být velmi rychlá.

Jedno je jisté, přístup obyvatel Starého Plzence k ekologii a udržitelnosti je obdivuhodný a rostoucí počet solárních panelů na střechách domů jasně ukazuje, že fotovoltaika je pro město vítanou investicí. Přemýšlíte-li tedy nad tím, zda se vám vyplatí investovat do solární elektrárny, mohlo by být velmi prospěšné konzultovat vaši situaci s odborníky ze Starého Plzence, kteří se na tuto tématickou oblast specializují a jsou připraveni vám poskytnout podrobné informace a rady.

Závěr

Starý Plzenec nabízí velký potenciál pro výstavbu fotovoltaických elektráren díky své geografické poloze. Místní klimatické podmínky a dostatečná přítomnost slunečního světla zaručují efektivní provoz těchto zařízení po většinu roku.

Přestože v Starém Plzenci existují ideální podmínky pro výstavbu slunečních elektráren, je důležité zvážit také jiné faktory. Projekt by měl být vyhodnocen nejen z ekonomického pohledu, ale také z hlediska environmentálního dopadu a sociálního přijetí.

Velmi důležité je také zapojení veřejnosti. Bez podpory obyvatel Starého Plzence by mohl být jakýkoli projekt v této oblasti nerealizovatelný. Proto je potřeba veřejnost do procesu rozhodování co nejvíce zapojovat a ujišťovat ji o přínosech, které může fotovoltaická elektrárna městu přinést.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaického systému ve Starý Plzenec?

  Firma MOBIS je vaším ideálním partnerem pro realizaci fotovoltaických projektů ve Starý Plzenec. Máme dlouholeté zkušenosti na trhu a nabízíme komplexní služby od projektu po instalaci. Dokážeme vám poradit s technickou vhodností vaší střechy, možnostmi připojení do distribuční sítě a také s možnostmi jak získat dotace na fotovoltaiku. Naším cílem je, abyste měli potřebné informace pro rozhodnutí se pro investici, která je ekonomicky výhodná a v souladu s vaší spotřebou energie.

 • Jakou podporu mohu získat při instalaci fotovoltaiky ve Starý Plzenec?

  Při instalaci fotovoltaických systémů lze využít různých for dotace a podpor. Jedná se hlavně o granty od státu nebo od Evropské unie. MOBIS je ve Starý Plzenec aktivní již řadu let a má tak velmi dobrou orientaci v možnostech podpory pro instalaci fotovoltaických systémů. Budeme s vámi průběžně komunikovat a informovat vás o všech dostupných příležitostech pro financování vašeho projektu.

 • Jaký je výhled rozvoje fotovoltaiky ve Starý Plzenec v roce 2024?

  Trend investování do vlastní výroby elektrické energie pomocí fotovoltaiky se v posledních letech zvyšuje a očekáváme, že tomu tak bude i v roce 2024. V Starý Plzenec, díky naší příznivé geografické poloze, se tato technologie stává stále žádanější. Naším cílem v MOBIS je být na čele tohoto trendu a pokračovat v naší dlouhodobé vizi přechodu k čisté a obnovitelné energii. Investice do fotovoltaiky je bezesporu investicí do budoucnosti, která přináší nejen ekonomické, ale také environmentální výhody.

Další lokality: