Fotovoltaika Nýřany: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Nýřany

Fotovoltaika Nýřany v roce 2024 bude pod taktovkou přední rodinné firmy MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let. Je zakládáme na vysoké kvalitě služeb a komplexním přístupu, od projektování až po servis.

Naše společnost disponuje vlastním realizačním týmem, který tvoří zkušení projektanti, elektrikáři, revizní technici a servisní technici. Díky dlouholetým zkušenostem a odbornému týmu jsme schopni zajistit instalaci fotovoltaických systémů Nýřany do 60 dnů bez nutnosti vybírat zálohy.

V případě zájmu o fotovoltaiku v Nýřanech, je důležité, aby návštěvníci zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Naše firma se jim pak co nejdříve ozve a poskytne veškeré potřebné informace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

1. Lokalita
Než se rozhodnete pro instalaci solární elektrárny, je třeba zvážit, zda má vaše lokalita dostatečné množství slunečního svitu. Například v Nýřanech je průměrný roční počet slunečních hodin dostatečný pro provoz fotovoltaické elektrárny.

2. Střešní konstrukce a orientace
Pro maximální efektivitu fotovoltaické elektrárny je důležitá také orientace a sklon střechy. V Nýřanech jsou ideální podmínky pro umístění solárních panelů na jihovýchod nebo jihozápad se sklonem 30-35 stupňů.

3. Velikost investice a návratnost
Je důležité zvážit, jakou částku jste ochotni investovat do instalace fotovoltaické elektrárny a jak dlouho budete čekat na její návratnost. V Nýřanech se investice do fotovoltaiky obvykle vrátí za 8-12 let.

4. Regulace a dotace
Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je aktuální regulační rámec a dostupnost státních dotací pro obnovitelné zdroje energie. Například v Nýřanech jsou k dispozici různé dotace na fotovoltaiku.

5. Volba dodavatelské firmy
Poslední ale neméně důležitým faktorem je výběr spolehlivé a kompetentní instalační firmy. V Nýřanech je k dispozici několik renomovaných firem specializujících se na instalaci fotovoltaických elektráren.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V městě Nýřany, stejně tak jako kdekoli jinde, je důležité mít pro instalaci solárních panelů správnou střechu. Ne všechny střechy jsou pro tuto technologii vhodné, některé mohou být příliš malé, špatně orientované nebo z nevyhovujícího materiálu.

Není výjimkou, že instalatéři odmítají instalovat solární panely na střechy z eternitu, jelikož to může vést k problémům s těsností. Dalším kritickým faktorem je statika střechy - musí být schopna unést zatížení panelů a konstrukcí bez deformace.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je vaše střecha v městě Nýřany vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití bezplatných služeb technického zhodnocení, kterou provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Město Nýřany je jedním z míst, kde je možné využít tyto dotační programy. Je důležité se obrátit na odborníky v Nýřanech, kteří Vám pomohou s vyplněním dokumentace a získáním dotace.Nová zelená úsporám nabízí až 240 000 Kč na instalaci fotovoltaických panelů pro rodinné domy a bytové domy. Dotaci mohou získat vlastníci nemovitostí v Nýřanech, kteří chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie. Podmínkou však je, že v Nýřanech musí být solární elektrárna nově instalována. Neméně důležitý je i další dotační program RES+, který nabízí až 4 miliony Kč na nové solární elektrárny v Nýřanech. Dotaci můžou získat jak fyzické osoby, tak právnické osoby vlastnící nemovitosti v Nýřanech. To činí Nýřany skvělým místem pro rozvoj solárních elektráren.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny nabízí možnost produkovat vlastní elektřinu a zároveň snižovat emise CO2. Nýřany je jedním z mnoha měst, které se zajímají o tento ekologický způsob výroby energie. Existuje ovšem jedna klíčová otázka, kterou si místní obyvatelé kladou - "Připojí distributor do sítě mou fotovoltaickou elektrárnu?"

Mapa připojitelnosti je jedním z nejlepších nástrojů, který lze využít k zjištění kapacity distribuční sítě. Tento nástroj nám nabízí Energetický regulační úřad a ukazuje nám přesně, kde jsou oblasti, kde již není další kapacita pro připojení fotovoltaických elektráren (označené modrou barvou). To ovšem neznamená, že ve městě Nýřany není možné připojit fotovoltaickou elektrárnu do sítě.

Občané Nýřany by se měli obrátit na svého distributora nebo odbornou firmu, která zajistí podání žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě. Rozhodnutí distributora je ale konečné a záleží na kapacitě distribuční sítě v dané oblasti. Bez připojení do sítě může být elektrárna spuštěna pouze na tzv. ostrovní režim, což ovšem znamená, že není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V malebném městě Nýřany se stále častěji objevují solární panely na střechách domů a místních podniků. Tento trend je důsledkem stále rostoucího zájmu o ekologické a udržitelné zdroje energie.

Investice do fotovoltaických systémů v Nýřanech nejen přispívá k ochraně životního prostředí, ale také využívá nevyčerpatelného zdroje energie - slunce. Je však důležité zvážit, zda se taková investice vyplatí i ekonomicky. Různé faktory, jako je například velikost a typ systému, cena elektřiny a využití dotační podpory, mohou ovlivnit návratnost investice.

Mnozí odborníci radí, aby si před investicí do solární elektrárny v Nýřanech nebo jakémkoli jiném městě občané nechali vypracovat ekonomickou analýzu. Ta by měla zohlednit všechny možné výdaje a příjmy spojené s fotovoltaickými panely. Přestože takové analýzy mohou být jen orientační, poskytují důležitý vhled do výhodnosti této investice.

Závěr

V první řadě je třeba vědět, že poloha nemovitosti hraje důležitou roli při rozhodování o instalaci solárních panelů. Město Nýřany například, se svým přívětivým klimatem a významnými hodnotami slunečního záření, se ukazuje jako ideální místo pro investici do fotovoltaiky.

Dalším faktorem k zvážení je velikost střechy a její expozice vůči slunci. Ve městě Nýřany se například nachází množství nemovitostí s dostatečně velkou plochou střechy natočenou k jihu, což je za ideálních podmínek skvělý předpoklad pro efektivní provoz fotovoltaické elektrárny.

Na závěr je třeba pochopit, že náklady na instalaci a údržbu mohou být značné, ačkoli dlouhodobé výhody a úspory energie mohou tato výdaje kompenzovat. Bez ohledu na to, zda se nacházíte ve městě Nýřany nebo jinde, důkladné posouzení finanční a technické životaschopnosti projektu je klíčem k úspěšné investici do fotovoltaiky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat fotovoltaiku od firmy Mobis v Nýřany?

  Firma Mobis, která je dlouholetým hráčem na trhu, je vaším spolehlivým partnerem ve světě fotovoltaiky v Nýřany a okolí. S naším týmem zkušených specialistů vám nabízíme individuálně šité řešení, špičkové technologie a komplexní služby - od navržení projektu po instalaci a servis. Připravena je pro vás také poradna, která vám pomůže s odbornou documentací pro získání dotací. Společnost Mobis je notoricky známa svou profesionalitou a pečlivostí, což dokazují naše zrealizované projekty v Nýřanech a širokem okolí.

 • Je investice do fotovoltaiky v Nýřanech rentabilní?

  Fotovoltaické systémy jsou považovány za dlouhodobou investici. Výhodou je, že oproti klasickým způsobům výroby elektrické energie nejsou závislé na nestabilních cenách fosilních paliv. Ceny energie rostou a pro nezávislost na dodávkách energie je investice do fotovoltaiky skvělou volbou. Mobis vám poskytne detailní kalkulaci ekonomické návratnosti pro vaši střechu, zohlední dostupné dotace a další podmínky unikátní pro Nýřany. Investice do fotovoltaiky se díky tomu může vrátit dříve, než očekáváte.

 • Jaké jsou specifické podmínky pro instalaci fotovoltaického systému v Nýřanech?

  Podmínky pro instalaci fotovoltaických systémů se v každém městě liší. V Nýřanech je možné využít regionální dotace na fotovoltaiku a navíc území nabízí dobré podmínky pro využití solární energie. Určitě je důležitá technická vhodnost objektu, možnost připojení do distribuční sítě a také regulace a pravidla místního plánování. Firma MOBIS, díky svým mnohaletým zkušenostem a znalostem specifik oblasti, dokáže navrhnout a realizovat projekt, který bude nejen technicky proveditelný, ale také v souladu se všemi místními regulacemi a požadavky.

Další lokality: