Fotovoltaika Město Touškov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Město Touškov

Město Touškov se stává lídrem ve využití obnovitelných zdrojů energie pomocí fotovoltaiky. Rodinná firma MOBIS,, která se specializuje na fotovoltaiku, má ve Městě Touškov působnost již 30 let.

Firma MOBIS se může pochlubit profesionálním realizačním týmem, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, což je zárukou kvalitní práce a dlouhodobé podpory. Co je však unikátní, na instalaci solární elektrárny MOBIS nevybírá žádné zálohy a snaží se projekt realizovat v rychlém časovém horizontu - do 60 dnů.

Pokud byste měli jakýkoliv zájem o fotovoltaiku ve Městě Touškov, stačí nám zanechat vaše telefonní číslo a náš tým vám poskytne bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Město Touškov Plzeňský kraj je jedním z ideálních míst pro instalaci fotovoltaických elektráren díky své zeměpisné poloze a slunečnému svitu. Při plánování investice do solární energie v Městě Touškov Plzeňský kraj, je však nezbytné zvážit několik faktorů.

Prvním je poloha vaší nemovitosti, ne všechny lokality jsou pro fotovoltaické panely dostatečně slunečné. Dalším klíčovým faktorem je velikost střechy vaší nemovitosti, která omezuje množství instalovaných panelů.

Poslední, ale neméně důležitý faktor je elektrický odběr vaší domácnosti. Ideální je, když můžete celou vyrobenou energii spotřebovat, a tedy nemusíte ji odevzdávat do sítě za mnohem nižší ceny než jsou náklady na její výrobu. Pro lepší představu doporučujeme konzultovat investici s odborníkem.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při plánování instalace solárních panelů, je důležité zhodnotit, zda je vaše střecha vhodná. Ne každá střecha je ideální pro tento typ projektu a existuje několik faktorů, které by měly být vzaty v úvahu.

První záležitostí, kterou je třeba řešit, je velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, možná se na ní nevejdou dostatečné množství panelů pro efektivní výrobu elektřiny. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy. Pokud střecha není orientována směrem k slunci, bude výroba energie omezená.

Výběr materiálu střechy je také zásadní - například střechy z eternitu mohou být problematické pro instalaci panelů, jelikož mohou následně zatékat. Zároveň je nutné zohlednit i statiku střechy, aby těžké panely a konstrukce střechu nedeformovaly. Pro posouzení technický vhodnosti střechy pro instalaci solárních panelů můžete využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu, které provádí náš zkušený technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Díky dotacím na fotovoltaiku se návratnost Vaší investice výrazně zkrátí a tak je důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace.

Dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů je v Plzeňském kraji včetně Města Touškov vícero. Jsou mezi nimi například RES+, OP TAK, ale pro rodinné a bytové domy je předmětný program Nová zelená úsporám, který platí i pro Město Touškov a jeho okolí.

Důležité je vědět, že program Nová zelená úsporám se od 1.9.2024 mění a to jak pro Město Touškov, tak pro celý Plzeňský kraj.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste z oblasti Město Touškov Plzeňský kraj a zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité vědět, zda může být vaše zařízení připojeno do distribuční sítě.

Připojení do distribuční sítě je zásadní pro účinný provoz fotovoltaické elektrárny, protože bez toho je možné jen ostrovní režim, což znamená, že přebytky energie se neprodávají zpátky do sítě.

EG Distribuce poskytuje nástroj zvaný mapa připojitelnosti, který umožňuje zjistit dostupnost připojení k síti v různých oblastech, včetně Město Touškov Plzeňský kraj. Je však důležité si uvědomit, že konečnou možnost připojení zjistíte až podáním žádosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Město Touškov Plzeňský kraj je jedním z míst, které nabízí mimořádné možnosti pro instalaci fotovoltaických panelů. Na základě polohy a slunečního svitu je zřejmé, že investice do solární energetiky by mohla být zvláště výhodná. Tato lokalita je jedním z faktorů, které by měly být zohledněny při hodnocení ekonomické návratnosti fotovoltaiky.

Analyzovat potenciální výnosy z fotovoltaických elektráren v Městě Touškov Plzeňský kraj může být komplexní proces. Zahrnuje zhodnocení široké škály faktorů, včetně úrovně slunečního záření, velikosti dostupné plochy pro instalaci panelů, stávající spotřeby energie a možných státních nebo regionálních dotací. Sluneční energie může nabídnout vysoce konkurenceschopnou alternativu k tradičním způsobům výroby energie, přičemž náklady na instalaci a údržbu panelů se stále snižují.

Nicméně, je důležité zdůraznit, že jakákoli ekonomická analýza je založena na odhadech a předpovědích. Město Touškov Plzeňský kraj je ideálním místem pro solární energii, ale je třeba zvážit všechny faktory důkladně před konkrétní investicí. Řádně provedená analýza by měla poskytnout investiční rozhodnutí se silnou základnou.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny jsou skvělou investicí, pokud máte dostatečný prostor a vyznačují se dobrou návratností při správném plánování. Město Touškov, v Plzeňském kraji, je jedno z těch míst, kde je velký potenciál pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je však potřeba zvážit několik faktorů. Prvním faktorem je dostupnost slunečního svitu, bez kterého by fotovoltaická elektrárna nebyla efektivní. Město Touškov, v Plzeňském kraji, má dostatečnou hodnotu slunečního svitu pro instalaci fotovoltaických elektráren. Druhým faktorem je dostatečný prostor pro instalaci fotovoltaických panelů. Posledním faktorem je finanční kapacita pro počáteční investici do stavby fotovoltaické elektrárny.

Pokud všechny tyto faktory odpovídají vašim potřebám a očekáváním, pak je investice do fotovoltaické elektrárny v městě Touškov, v Plzeňském kraji, ideální volbou. Je důležité zdůraznit, že dlouhodobé výnosy z fotovoltaických elektráren mohou převažovat nad počátečními náklady na jejich výstavbu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou možnosti instalace fotovoltaických systémů v Město Touškov Plzeňský kraj s firmou MOBIS?

  MOBIS, dlouhá léta přítomná na trhu fotovoltaiky, poskytuje kompletní servis od návrhu po instalaci fotovoltaických systémů. Díky jejich bohatým zkušenostem a znalosti místních podmínek, nabízí MOBIS optimální řešení i pro obyvatele Město Touškov.

 • Jaký je výhled investování do fotovoltaiky v Město Touškov v roce 2024?

  Investice do fotovoltaiky se stává stále oblíbenější volbou vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek. V Město Touškov, s podporou ze strany obnovitelných zdrojů, se očekává zvýšený zájem o instalaci solárních panelů v roce 2024.

 • Jaké jsou možnosti dotační podpory pro instalaci fotovoltaických systémů v Město Touškov?

  V Město Touškov, stejně jako v jiných městech a obcích, může dotační podpora na fotovoltaiku významně zkrátit dobu návratnosti investice. Je ale důležité podmínky pro získání podpory důkladně prostudovat, což je další služba, kterou firma MOBIS nabízí.

Další lokality: