Fotovoltaika Klatovy: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Klatovy

Fotovoltaika Klatovy je oblast, která je v roce 2024 více než jen relevantní. Úspěšně ji zastupuje rodinná firma MOBIS, jež je na trhu s fotovoltaikou již 30 let.

Jejich hlavní silou je výjimečný realizační tým, který je tvořen projektanty, elektrikáři, revizními a servisními techniky. Navíc, výhodou je, že na instalaci solární elektrárny nevybírají žádné zálohy a stavební práce dokončí již do 60 dnů.

Pro získání dalších informací o službách společnosti MOBIS v oblasti fotovoltaiky v Klatovech, je důležité zanechat telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci - tato komunikace může zahrnout plánování potenciální instalace nebo zodpovězení jakýchkoliv otázek o přínosech fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Výběr lokality je jedním z klíčových momentů při plánování instalace solárního systému. Město Klatovy, díky svému umístění, nabízí ideální podmínky pro instalaci fotovoltaických elektráren. Důležité je zvážit dostatek slunečního záření, orientaci a sklon střechy nebo pozemku a nebát se investovat do kvalitního systému.

Druhým bodem k zvážení je také finanční náročnost samotné investice. Ceny fotovoltaických systémů se v posledních letech výrazně snížily, ale přesto se jedná o větší investici, proto je potřeba ji dobře naplánovat. Dotace pro instalaci solárních systémů nabízí město Klatovy a také různé státní granty a úvěry, které mohou pomoci při financování projektu.

Poslední zásadním faktorem je výběr vhodného dodavatele. Dodavatel by měl mít zkušenosti s instalací fotovoltaických systémů, měl by být schopen poskytnout komplexní řešení od návrhu, přes realizaci až po servis. Spolehlivé firmy najdeme i v Klatovech, kde jsou instalatéři fotovoltaiky velmi často vyhledáváni.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Vybavení střechy pro instalaci solárních panelů je v Klatovech záležitostí, kterou by neměli podceňovat všichni, kdo uvažují o přechodu na ekologické zdroje energie. Je několik faktorů, které omezení pro montáž solární technologie na střeše domu nebo bytového domu v Klatovech určují.

Prvním faktorem je velikost střechy - pokud je střecha příliš malá, nebude možné nainstalovat dostatek solárních panelů pro výrobu potřebné energie. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy. Nevhodně orientovaná střecha může značně snížit potenciální výrobu energie z fotovoltaických panelů. Materiál střechy je také důležitý - například eternitové střechy často způsobují problémy, protože po instalaci mohou začít zatékat.

Stavba střechy a její statika rovněž hrají důležitou roli - střecha musí zvládnout zatížení od panelů a konstrukcí. Pokud nejste s technickými aspekty instalace solárních panelů obeznámeni, v Klatovech můžete využít bezplatného technického zhodnocení vašeho domu naším technikem.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotační programy na solární elektrárny jsou skvělou příležitostí k investování do obnovitelných zdrojů energie v České republice. Řada lidí a firem v Klatovech přemýšlí o výstavbě vlastních solárních elektráren na střechách svých domů či komerčních budov právě díky nim.

Účelem těchto dotací je podpořit ekologické a udržitelné využívání sluneční energie a snížit tak naši závislost na fosilních palivech. V Klatovech a celé Plzeňské oblasti je k dispozici řada kvalifikovaných konzultantů a dodavatelů, kteří Vám pomohou s technickými detaily a usnadní Vám proces žádosti o dotace.

Využijte tuto skvělou příležitost ke zvýšení energetické nezávislosti Vašeho domova nebo firmy v Klatovech pomocí sluneční energie. Získejte maximální finanční podporu z dotačních programů pro solární elektrárny a využijte obnovitelné zdroje energie pro udržitelný rozvoj naší planety.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna v Klatovech: Připojení fotovoltaické elektrárny do sítě je kritickou otázkou. Bez připojení by klatovská elektrárna mohla fungovat pouze na tzv. "ostrovní režim", což by znamenalo, že nebylo by možné prodávat přebytky zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě v Klatovech: Kapacita distribuční sítě v Klatovech se liší v závislosti na dostupnosti. Informace o možnosti připojení do sítě v Klatovech lze zjistit pomocí mapy připojitelnosti, ale s 100% přesností se to dá potvrdit až po podání žádosti o připojení.

Podání žádosti o připojení: Žádost o připojení do sítě je závěrečnou částí procesu. Tuto žádost pro naše zákazníky z Klatov a okolí vyřizujeme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Klatovy se stávají významným centrem pro oblast solárních technologií, a tak pro obyvatele tohoto města může být investice do solární elektrárny výhodná.

Orientační analýzy jsou ve Klatovech často nabízeny instalačními firmami a je stále třeba je brát s rezervou. Ačkoli slibují rychlou návratnost investice, je nutné uvědomit si, že skutečné číslo se může lišit.

Ekonomickou analýzu výhodnosti investice do solární elektrárny je možné vyhotovit zdarma, nicméně tato analýza je vždy pouze odhad. Přesto je takový odhad důležitý pro konečné zhodnocení výhodnosti investice do solárních panelů pro obyvatelé Klatov.

Závěr

Prvním krokem je analýza možností instalace a ekonomické efektivity fotovoltaické elektrárny na Vaší nemovitosti v Klatovech. K tomu je nezbytné zhodnotit mnoho faktorů, jako jsou například klimatické podmínky, orientace a stínění střechy, elektrické napětí, legislativní omezení a váš energetický profil.

Především je důležitá sluneční radiace, která se v Klatovech liší v závislosti na ročním období a poloze vaší nemovitosti. Silný vliv má také typ a stav střechy, a také fakt, jestli je dostatečná kapacita pro instalaci panelů.

Nepodceňujte také technickou stránku projektu. V Klatovech je potřeba se soustředit na detaily jako je správné zapojení panelů, optimalizace energetické spotřeby a nabíjecí stanice pro elektromobily. Jedná se o složitý proces, který vyžaduje znalosti a zkušenosti v oblasti fotovoltaiky. Investicí do fotovoltaické elektrárny můžete efektivně snížit své energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Klatovy s firmou Mobis?

  Společnost Mobis je rodinná firma, která již dlouho působí na trhu s fotovoltaikou a nabízí komplexní služby od projektu až po instalaci. Pro obyvatele Klatov představuje fotovoltaika ideální řešení pro zajištění energetické nezávislosti vzhledem k rostoucím cenám energií a nestabilním dodávkám. Navíc, Klatovy jsou obklopeny přírodou, což dělá z fotovoltaiky ještě atraktivnější volbu pro ty, kteří se chtějí podílet na ochraně životního prostředí.

 • Je moje střecha v Klatovech vhodná pro instalaci fotovoltaického systému?

  Střešní konstrukce a její orientace jsou klíčové faktory při rozhodování o instalaci fotovoltaického systému. Náš tým v Mobis po pečlivém posouzení a konzultaci s vámi poskytne poctivé a transparentní informace o technické vhodnosti vaší střechy pro instalaci solární elektrárny. Naše společnost pamatuje na každý detail, abychom zajistili nejefektivnější a nejúspornější řešení pro vás.

 • Jsou k dispozici nějaké dotace na fotovoltaiku pro obyvatele Klatov?

  Ano, v současnosti je k dispozici řada dotací pro podporu instalace fotovoltaických systémů. Konkrétní podmínky a výše dotací se mohou lišit. V Mobis budeme rádi, pokud vám pomůžeme se získáním potřebných informací a budeme vás průběžně informovat o aktuálně dostupných dotačních programech. Návratnost investice do fotovoltaiky může být díky těmto dotacím signifikantně urychlena.

Další lokality: