Fotovoltaika Horažďovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Horažďovice

Horažďovice se stávají lídrovi v oblasti fotovoltaiky a to díky práci společnosti MOBIS. Tato rodinná firma se pyšní 30letou historií v oboru a disponuje vlastním realizačním týmem, zahrnujícím projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky.

Město Horažďovice si může být jiste, že instalace solární elektrárny je v dobrých rukách, vždyť MOBIS nabízí rychlou a bezpečnou instalaci bez nutnosti požadování jakýchkoliv záloh. Čas do instalace je přitom garantovaně do 60 dnů.

Je-li zájem o fotovoltaiku, společnost žádá, aby zájemci zanechali své telefonní číslo pro následnou bezplatnou konzultaci. V Horažďovicích se tak otevírá světlá budoucnost pro obnovitelné zdroje energie.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

V Horažďovici, stejně jako kdekoli jinde, je vhodné se před investicí do solární elektrárny zaměřit na analýzu místa její instalace. Je nezbytné zhodnotit polohu a sluneční expoziční hodnoty daného místa, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivity solárního panelu.

Rovněž je důležité vzít v potaz stavební a územně plánovací předpisy města Horažďovice. V některých oblastech mohou být na instalaci fotovoltaických panelů uvaleny specifické restrikce či úpravy.

Klíčovým parametrem při rozhodování je také ekonomická stránka investice. Zahrnuje nejen počáteční investice do nákupu a instalace panelů, ale také předpokládané náklady na jejich provoz a údržbu v průběhu celé doby jejich životnosti v Horažďovice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud zvažujete instalaci solárních panelů na střeše svého domu v Horažďovice, je důležité se ujistit, že daná střecha je technicky vhodná pro takovou instalaci. Nejprve je nutné posoudit velikost střechy: v případě, že je příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatečný počet panelů pro efektivní výrobu energie.

Dále je důležitá orientace střechy - pokud je střecha špatně orientovaná, může to výrazně ovlivnit výrobu energie. Detekování nevhodně orientované střechy lze provést pomocí našich služeb technického zhodnocení.

Dalším důležitým faktorem je materiál střechy: střechy z nevhodných materiálů, například z eternitu, mohou po instalaci začít zatékat. A konečně, je zásadní se zaměřit na statiku střechy - nutné je zvážit, jestli střecha unese zátěž panelů a instalace. Před instalací tedy prověřte vaši střechu v Horažďovice - účelově k tomu poslouží naše bezplatné služby technického zhodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Horažďovice je jedno z míst, které tyto dotačních programy nabízí. Místní obyvatelé mohou využít příležitosti k instalaci solárních panelů na svých střechách a získat tak finanční podporu. Je důležité poznamenat, že počáteční investice do solárních panelů může být výrazně snížena díky příslušným dotačním programům.

Získání dotace vyžaduje splnění určitých podmínek a předložení dokladů potvrzujících shodu s projektem. Dokumenty zahrnují technické parametry solárního systému, technickou zprávu od poskytovatele energie a další. Pro ty, kteří žijí v Horažďovicích, je nyní ideální čas investovat do solární energetiky a využít příležitosti, které přináší dotace na fotovoltaiku.

Jakožto obyvatelé Horažďovic, máte přístup k informacím a zdrojům, které by Vám mohly pomoci žít ekologičtější život. Přechod na solární energii je skvělý způsob, jak snížit Vaši uhlíkovou stopu a zároveň snížit náklady na energie. Podporou obnovitelných zdrojů přispíváte k ochraně životního prostředí pro budoucí generace a vytváříte udržitelnější životní prostředí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny v Horažďovicích, konkretní otázkou, kterou si musíte položit, je, zda distributor napojí vaši elektrárnu na distribuční síť. Tenhle krok je nezbytný pro optimální provoz, jelikož bez tohoto připojení by byla elektrárna schopna běžet pouze v tzv. ostrovním režimu, což by ji zcela izolovalo a ztížilo prodej přebytečné energie do veřejné sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší dle místa a právě pro město Horažďovice je důležité zjistit, zda vůbec existuje volná kapacita pro připojení nových zdrojů energie. Jedním z možností, jak zjistit dostupnost sítě, je mapa připojitelnosti, kterou vytvořil Energetický regulační úřad (ERÚ). Modré značení na této mapě však naznačuje, že kapacita sítě je ve specifické oblasti již plná.

Jednoznačně přesnou odpověď na otázku možnosti připojení nové fotovoltaické elektrárny v Horažďovicích však získáte pouze prostřednictvím formální žádosti o připojení. Tento proces může být složitý, avšak naše společnost se zavazuje pomoci potencionálním zákazníkům z Horažďovic s kompletní realizací tohoto kroku.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny v Horažďovicích může přinést řadu výhod, ale vyžaduje také promyšlený přístup. Jedním z klíčových aspektů, které je nutné zvážit, je návratnost a výhodnost investice.

Je důležité vzít v úvahu nejen výchozí investiční náklady, ale také další faktory jako současnou a očekávanou budoucí cenu elektřiny, velikost a typ navrženého solárního systému, jakož i dostupné dotační programy v Horažďovicích a okolí. Přestože některé poskytovatelské firmy slibují rychlou návratnost investic, je důležité mít na paměti, že tyto odhady jsou často jen orientační.

Pro zajištění přesného a realistického obrazu o potenciálním výnosu z investice do solárního systému v Horažďovicích, můžeme vám nabídnout ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny. Tato analýza používá nejpřesnější dostupná data a předpovědi cen, ačkoli je třeba si uvědomit, že se vždy jedná jen o odhad. I přes tuto nejistotu je však taková analýza neocenitelná při zjišťování výhodnosti dané investice.

Závěr

Fotovoltaickou elektrárnu v městě Horažďovice posuzujeme s důrazem na několik klíčových faktorů. Za prvé, jedná se o polohu nemovitosti, klimatické podmínky a orientaci střechy k slunci.

Bude také třeba zvážit stávající elektřinu a její spotřebu. Ekonomické faktory hrají důležitou roli, takže budeme analyzovat náklady na instalaci a předpokládanou návratnost investice.

Pokud si nejste jisti, jak by mohla fotovoltaická elektrárna ovlivnit Vaši nemovitost v Horažďovice, neváhejte se na nás obrátit. Naše bezplatná konsultace vám poskytne důležité informace a poradenství pro váš další krok.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému od MOBIS v Horažďovice?

  Společnost MOBIS je renomovaný poskytovatel řešení fotovoltaické energie v Horažďovice. S komplexními službami nabízíme kvalitní projekty a následnou instalaci solárních panelů. Naše dlouholeté zkušenosti a technické know-how zaručují, že najdeme optimální řešení pro vaši střechu a energetické potřeby. Fotovoltaika umožňuje snížení vašich měsíčních nákladů na energii, přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti. Navíc, díky naší asistenci v projekci a realizaci dotací, může být vaše investice do solární energie ještě výhodnější.

 • Je instalace fotovoltaického systému v Horažďovice technicky proveditelná a ekonomicky výhodná?

  V Horažďovice a okolí máme řadu úspěšně realizovaných projektů, které potvrzují technickou proveditelnost instalace fotovoltaických systémů. Důležitým faktorem je vhodná orientace a sklon střechy, které zajišťují maximální výkon solárních panelů. Naše týmy provádí podrobnou analýzu vaší konkrétní situace, jak z technického, tak z ekonomického hlediska. Dotace a rostoucí ceny energie činí investici do fotovoltaiky stále výhodnější. Navrhujeme řešení na míru, které zohledňuje vaši energetickou spotřebu, možnost připojení do distribuční sítě a další faktory pro optimalizaci návratnosti investice.

 • Jak MOBIS podporuje zákazníky při získání dotací na fotovoltaiku v Horažďovice?

  V rámci našich služeb zákazníkům pomáháme s přípravou žádostí o dotace na fotovoltaické systémy. Jsme seznámeni s aktuálními podmínkami dotačních programů a pomůžeme vám optimalizovat vaši žádost s cílem maximalizovat šanci na získání podpory. Díky dotacím můžete ušetřit na nákladech a zkrátit dobu návratnosti své investice. V Horažďovice a okolí jsme již úspěšně pomohli řadě zákazníků při získání finanční podpory pro jejich projekty fotovoltaiky.

Další lokality: