Fotovoltaika Bor: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Plzeňský kraj > Bor

V odvětví obnovitelných zdrojů se stále více firmy zaměřují na fotovoltaiku. Jednou z nich je i společnost MOBIS, která se těší dlouhodobé přítomnosti na poli fotovoltaických technologií. MOBIS, rodinná firma, působí na trhu se solárními panely již třicet let a má sídlo v městě Bor.

MOBIS se odlišuje vlastním realizačním týmem, zahrnujícím zkušené projektanty, elektrikáře a revizní a servisní techniky. Připravují a provádějí instalace solárních panelů s vysokou odborností a efektivitou, uspokojujíc tak potřeby a přání zákazníků v Boru.

Důležitým faktorem je také jejich politika financování. U MOBIS stojí zákazníky v Boru instalace solárního systému bez počátečních nákladů - žádné zálohy a instalace proběhne do 60 dnů. Jediné, co potřebují, je telefonní číslo zákazníka pro bezplatnou konzultaci, aby mohli co nejdříve začít s instalací a zákazník tak mohl začít ihned šetřit na nákladech za energii.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Ve městě Bor existují skvělé podmínky pro instalaci fotovoltaických systémů – průměrná hodnota slunečního záření překračuje 1 339 kWh/m2 za rok. Avšak před definitivním rozhodnutím o investici do solárních panelů je nutné zvážit praktickou stránku daného projektu. Pomocí sítě lze snadno uvést do provozu fotovoltaickou elektrárnu, ale pokud žijete v oblasti, kde je sítě málo, nemusí být instalace solárních panelů nejlepší volbou.

Dalším důležitým faktorem je economická výhodnost daného projektu. Můžete využít různých dotací a úvěrových programů, které nabízí stát, ale mějte na paměti, že fotovoltaické systémy se obecně vyplatí až po delším čase. Například ve městě Bor se doba návratnosti pohybuje od 8 do 12 let, což závisí na úrovni podpory státu, úrovni energetické efektivity systému a aktuálních cenách elektřiny.

Konečně, nezapomínejte na garanční dobu a údržbu fotovoltaického systému! Fotovoltaické panely obvykle mají záruční dobu 20 až 25 let a během této doby vyžadují minimální údržbu. V Boru však díky kvalitnímu prostředí a řadě odborných firem na údržbu fotovoltaiky nebude tato údržba problémem.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Instalace solárních panelů na střechu je proces, který vyžaduje pečlivé posouzení. Hlavním faktorem, který ovlivňuje úspěšnost instalace, je stav střechy.

Je nezbytné vzít v úvahu faktory jako velikost střechy, její orientace a materiál, ze kterého je vyrobena střecha. Příliš malá střecha může znamenat, že na ni nebudou moci být instalovány dostatečné množství solárních panelů, zatímco nevhodně orientovaná střecha může omezit efektivitu fotovoltaické výroby. Střechy z eternitu či jiných nevyhovujících materiálů často představují problém pro instalátory, protože mohou způsobit problémy s těsností po instalaci.

V neposlední řadě je nutné zvážit také statiku střechy. Je důležité zajistit, aby zatížení solárních panelů a instalace nedeformovalo střešní konstrukci. Pro technické posouzení vaší střechy pro instalaci solárních panelů můžete využít našich bezplatných služeb, které zahrnují technické zhodnocení vašeho domu naším technikem.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Bor má pro podnikatele a developerství velké příležitosti v rámci podpory solární energetiky. Je potřeba se podrobně informovat o jednotlivých dotačních programech, jestli podporují specifické oblasti obnovitelných zdrojů energie. Klíčové je, individuálně posoudit schopnosti a potřeby daného podniku či domácnosti, a na tomto základě vybírat vhodnou dotační podporu.

Dotace na fotovoltaiku se významně liší jak dle regionu, tak i dle velikosti investičního záměru a podnikatelské aktivity. Pro firmu v Boru může znamenat dotační podpora na solární elektrárnu zásadní investiční úsporu. Pro domácnosti v Boru pak může znamenat efektivní investici do snížení stavu energií a dlouhodobě udržitelnou formu výroby energie. Pro účely tohoto článku je důležité, že Nová zelená úsporám se od 1.9.2024 mění a občané Boru by měli být informováni o tom, jaké změny je čekají, a jak mohou na změnách těchto podmínek vydělat nebo ušetřit. Doporučuje se sledovat případný další vývoj dotačních programů a hlídat termíny jejich otevření pro podání žádostí. Takto můžete dosáhnout na dotační podporu na solární elektrárnu ve městě Bor.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Ve světě obnovitelných zdrojů energie je připojení fotovoltaických elektráren k distribuční síti klíčovou otázkou. Provozovatel distribuční soustavy má na starosti tento proces a je třeba pečlivě zvážit, zda vás „připojí“ k distribuční síti. Bez napojení na síť, fotovoltaická elektrárna může fungovat pouze v takzvaném ostrovním režimu, což vede k omezenému využití energie a neumožňuje prodej přebytku zpět do sítě.

Lokality se liší v kapacitě distribuční sítě a je důležité to vzít v úvahu při instalaci fotovoltaických elektráren. Energetický regulační úřad (ERÚ) poskytuje mapu připojitelnosti, která může podat představu o aktuálním stavu kapacity sítě v daném místě. Modře označené oblasti na této mapě naznačují, že kapacita sítě je již vyčerpaná.

Nicméně pro určení s absolutní jistotou získáte až takzvanou možnost připojení, což je žádostí o připojení, kterou vyřizujeme pro naše zákazníky. Nejenže tak zjistíme, zda je možné vaši elektrárnu připojit k síti, ale také vám poskytneme kompletní servis na cestě k udržitelné energii.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v městě Bor může přinést významné ekonomické výhody. Je důležité zvážit faktory jako je celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a dostupná dotační podpora.

Některé instalační firmy mohou slibovat krátkou návratnost investice, ale výsledky jejich analýz jsou často orientační. Realizace projektu solární elektrárny v městě Bor by měla být podpořena pečlivou ekonomickou analýzou, která poskytne představu o potenciálním ekonomickém přínosu.

Přesná predikce návratnosti investice je nemožná, ale i hrubý odhad může být pro investora v Boru velmi cenný. Rozhodnutí investovat do solární elektrárny by mělo být vždy přijato na základě všech dostupných informací a očekávaných trendů v oblasti solární energie.

Závěr

V obci Bor se rozhodli využít potenciál obnovitelné energie a uvažují o návratnosti investic do fotovoltaických elektráren. Je důležité zvážit několik faktorů, jako je početní hodnota slunečního ozáření, dostupnost místa pro instalaci a ekonomická efektivita daného projektu.

Především je pro Bor nezbytné zjistit, zda je lokalita vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Optimální je, aby bylo místo s dostatečným množstvím slunečního světla a minimem stínu. Následně je nutné provést finanční analýzu, která zahrnuje cenu za instalaci, výnosnost a dobu návratnosti investice. Pokud hledáte odborné poradenství ohledně fotovoltaiky v Bor-u, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme bezplatnou konzultaci a rádi Vám pomůžeme s Vaším projektem na cestě ke zelené energii.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak může MOBIS zajistit, že fotovoltaický systém bude efektivní a výnosný v Boru?

  MOBIS má bohaté zkušenosti s instalací a provozem fotovoltaických systémů v Boru a okolí. Naše odborníci zohlední místní podmínky, jako je například průměrné množství slunečního záření v různých obdobích roku. Díky široké škále solárních panelů a invertorů, které nabízíme, jsme schopni navrhnout systém, který je přizpůsoben vašim potřebám a který maximalizuje návratnost vaší investice.

 • Jak MOBIS může pomoci získat dotaci na instalaci fotovoltaických panelů v Boru?

  MOBIS je registrovaným dodavatelem fotovoltaických systémů a má široké zkušenosti s procesem žádosti o dotace na solární energii v Boru. Pomůžeme vám připravit všechny potřebné dokumenty a zajistíme, abyste splnili všechna nezbytná kritéria pro získání finanční podpory. Zároveň se postaráme o všechny technické aspekty projektu, od návrhu systému až po jeho instalaci a kolaudaci.

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky právě v roce 2024 a proč právě s firmou MOBIS?

  Investování do fotovoltaiky v roce 2024 je ideální volbou z důvodu rostoucích cen energie a nestability dodávek. Výhodou investice v tomto roce je také možnost získání dotace na instalaci solárních panelů. S firmou MOBIS máte záruku kvalitního a efektivního systému, který je přizpůsoben vašim potřebám a místním podmínkám v Boru. Navíc vám nabízíme komplexní služby, od projektu po instalaci a zajišťujeme také servis a údržbu systému.

Další lokality: